Peto vanredno zasedanje , 06.09.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/190-23

2. dan rada

06.09.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 11:30 do 16:10

 • TAGOVI

 • Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o 3. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o tačkama 1. do 2. i 4. do 25. dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o kulturi
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)
 • Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije
 • Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - „Reforma sektora energetike i životne sredine u Republi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
 • Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije
 • Odluka o izboru ministra privrede
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem gospodinu Komlenskom.
  Na član 5. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici Borko Stefanović i ostali iz njegove poslaničke grupe.
  Na član 23. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Vlada je prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Vlada je prihvatila i ovaj amandman.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli ponovo Borko Stefanović i njegova poslanička grupa.
  Na član 32. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Vlada je prihvatila i ovaj amandman.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima, kao i u celini.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kulturi.
  Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
  Primili ste i izveštaje, mišljenja.
  Dakle, obavili smo načelni pretres ovog Predloga zakona, pa otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Borko Stefanović i ostali iz njegove poslaničke grupe.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Nisu ni tu više. Znači, došlo je do rotacije u restoranu.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Oni takođe ne žele reč.
  Za reč se javio potpredsednik Vlade.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Poštovani gospodine Orliću, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, protekla dva dana imali ste priliku da vidite pravu sliku opozicije i opozicionih lidera u Srbiji. Ništa lepo i ništa pametno, ništa važno za građane Srbije nisu imali da kažu, osim da vrište, da pište, da lupaju, da uništavaju narodnu imovinu.
  Osim toga, još goru stvar su uradili. Hteli su da spreče usvajanje rebalansa budžeta kojim se daje mogućnost našim penzionerima da imaju veće penzije, našim majkama da dobiju jednokratnu pomoć za svoju decu, našim prosvetarima i medicinskim sestrama da dobiju veće plate, našim poljoprivrednicima da dobiju veće subvencije, našim investicijama da se i dalje nastave i da gradimo nove kilometra puteva, škola i domova zdravlja.
  Dame i gospodo, dragi prijatelji, narodni poslanici, poštovani građani Srbije oni u tome nisu uspeli. Mi ćemo usvajanjem ovog rebalansa budžeta već ovog meseca imati veće plate za sve one koji su zaposleni u prosveti, za sve medicinske sestre i tehničare, kao i za sve negovateljice u ustanovama socijalne zaštite za 5,5% od 1. oktobra idemo sa većim penzijama. Vanredna indeksacija penzija za naše najstarije sugrađane 5,5%, takođe povećanje.
  Idemo do kraja ovog meseca sa isplatom 10.000 dinara za sve majke, sve samohrane očeve, za svako dete do 16 godina. Idemo sa 35 milijardi dinara dodatnih para, dodatnih subvencija za naše poljoprivrednike, idemo sa 3,9% milijardi dinara dodatnog budžeta za retke bolesti, za lečenje retkih bolesti i dece u inostranstvu, idemo sa nastavkom naših investicija, izgradnjom škola, izgradnjom domova zdravlja, izgradnjom autoputeva, svega onoga što Srbiju čini boljim i lepšim mestom za život. Želimo našoj deci da ostavimo bolju budućnost.
  Za par nedelja pred vama biće i budžet za 2024. godinu. Izborićemo se za još jedno povećanje penzija od 14,8% od 1. januara za naše najstarije sugrađane. Izborićemo se za još 10% povećanja plata u javnom sektoru, izborićemo se za još novca da gradimo našu lepu Srbiju, da ostvarimo obećanje koje je naš predsednik dao do 2025. godine u Srbiji, prosečna plata 1.000 evra, prosečna penzija 430 evra. To je ono što je važno za građane Srbije, to je ono što je važno za budućnost naše dece. Živele Srbija. Ne odustajemo. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Obavili smo pretres u načelu i u pojedinostima.
  U danu za glasanje odlučivaćemo o predlogu u načelu, u pojedinostima i celini.
  Što se tiče 13. tačke, što je Predlog zakona o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu, Narodna skupština je obavila pretres Predloga zakona u načelu.
  S obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  To bi bilo to što se tiče pretresa u pojedinostima.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem sredu, 6. septembar 2023. godine, sa početkom u 14,05 časova kao dan za glasanje o tačkama 1, 2. i tačkama od 4. do 25. dnevnog reda sednice Petog vanrednog zasedanja u Trinaestom sazivu.
  Zahvaljujem potpredsedniku Vlade, zahvaljujem ministrima u Vladi Srbije na izvanrednoj borbi i na predlozima zakona, počevši od rebalansa budžeta pa ostalim predlozima redom, koji omogućavaju da nastavimo državnu politiku jačanja i napretka Srbije, na radost svih ljudi u ovoj zemlji i na radost naroda našeg, a izgleda na tugu, nezadovoljstvo i očaj bivšeg režima koji je rešio danas ponovo da divlja, nasilje da sprovodi i da se podsete kakvi su lopovi bili i ostali. Svaka čast. Sigurno je Aljbin Kurti još zadovoljniji nego vi danas tako nasmejani, oduševljeni sobom.
  (Posle pauze)