Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

1. dan rada

23.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 09:40 do 01:45

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina
 • Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi
 • Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", Broj 25/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
  Pozivam vas da saslušamo himnu Republike Srbije.
  (Intoniranje himne.)
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 98 narodna poslanika.
  Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u elektronske jedinice sistema.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 172 narodnih poslanika, odnosno prisutna je većina od ukupnog broja narodnih poslanika, te postoje uslovi za rad.
  Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici: Nikola Nešić i Nikola Dragićević.
  Saglasno članu 86. stav 2, članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana predviđenih članom 87. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda.
  Treba da se izjasnimo o zapisnicima.
  Dostavljeni su vam zapisnici sednica Trećeg, Četvrtog i Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica i obaveštavam da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, koja je održana 30. i 31. maja, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 27. i 29. juna, 4, 5, 10. i 11. jula 2023. godine.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 138, protiv - troje, nije glasalo 54 od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj zapisnik.
  Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, održane 19, 20, 24, 25. i 26. jula 2023. godine.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 140, protiv - dvoje, nije glasalo 54 od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Zapisnik.
  Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, koja je održana 5. i 6. septembra 2023. godine.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 140, protiv - dvoje, nije glasalo - 55 od ukupno 197 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik sednice Petog vanrednog zasedanja.
  U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda ove sednice.
  Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči i o predlozima za razmatranje akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave.
  Narodni poslanici Imamović, Kučević, Kamberi i Olenik predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, koji su podneli 10. jula.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv - 14, nije glasalo - 179 od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Imamo i predloge poslaničkih grupa.
  Poslanička grupa "Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak - Novo lice Srbije" predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. septembra.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 166, nije glasalo - 29, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Poslanička grupa Narodna stranka predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. septembra.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 171, nije glasalo - 26, od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u Katastar nepokretnosti i vodova, koje je podnela Narodnoj skupštini 13. oktobra.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – devet, nije glasalo – 52, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podnela 13. oktobra.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – 13, uzdržan – jedan, nije glasalo - 45, od ukupno - 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, takođe podnet 13. oktobra.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 13, nije glasalo - 49, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava) između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac, od 13. oktobra.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – 15, nije glasalo - 45, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj predlog.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
  Odbor je podneo predlog 13. oktobra.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 138, nije glasao - 61, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, od 20. oktobra.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – sedam, nije glasalo - 51, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj predlog.
  Vlada je na isti dan predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o elektronskim medijima.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – 16, nije glasalo - 43, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Takođe, Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – troje, nije glasalo - 57, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – dvoje, nije glasalo - 57, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o javnom informisanju i medijima.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – 16, nije glasalo - 47, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – jedan, nije glasalo – 64, od ukupno – 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je prihvaćen i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, koji je podnela Vlada
  Zaključujem glasanje: za – 139, nije glasalo – 60, od ukupno – 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji i Trećeg protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo – 58, od ukupno – 199 narodnih poslanika.
  Prihvatili smo i ovaj predlog.
  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv - jedan, uzdržana – tri, nije glasalo – 47, od ukupno – 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2024. godinu.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 51, protiv - dva, nije glasalo – 146, od ukupno – 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nismo prihvatili ovaj predlog.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2024. godinu.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: protiv – dva, nije glasalo – 197, od ukupno – 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da nismo prihvatili ovaj predlog.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2024. godinu.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju od ukupno 198 prisutnih.
  Konstatujem da nismo prihvatili ni ovaj predlog.
  Narodni poslanik Vladimir Orlić, na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 1, 170. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o javnom informisanju i medijima,; Predlogu zakona o elektronskim medijima; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu; Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027; Predlogu zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju,; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,; Predlogu zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima,; Predlogu zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju; Predlogu zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju; Predlogu zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana; Predlogu zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje; Predlogu zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama; Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku; Predlogu zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave; Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS), (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I); Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca; Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu; Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu; Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd,; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine,; Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine, i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji i Trećeg protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac; Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke; Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji,; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija; Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa; Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca; Predlogu zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca; Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu; Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti; Predlogu odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu; Listi kandidata za predsednika i članove Republičke komisije za energetske mreže, koju je utvrdio Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku; Predlogu kandidata za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministar pravde; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodna stranka i Predlogu odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak - Novo lice Srbije.
  Dakle, tu su svi predlozi, uključujući i one koje smo prihvatili sa samom početku današnjeg rada.
  Molim da se Narodna skupština izjasni o ovom predlogu za raspravu.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 15, nije glasalo 40, od ukupno 197.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj predlog.
  Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, sada stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 27, nije glasalo 27, od ukupno 198.
  Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2023. godini.
  D n e v n i r e d
  Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, koji je podnela Vlada)
  Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada (broj 011-1847/23 od 29. septembra 2023. godine)
  Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I), koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine, i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji i Trećeg protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac“ koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina, koji je podnela Vlada
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada
  Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada
  Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 25/19), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
  Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
  Lista kandidata za predsednika i članove Republičke komisije za energetske mreže, koju je utvrdio Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku
  Predlog kandidata za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministar pravde
  Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodna stranka
  Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak - Novo lice Srbije.
  Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da prisustvuju svi članovi Vlade sa svojim saradnicima.
  Molim poslaničke grupe, koje to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
  Saglasno članovima 157. stav 1, 170. stav 1, 192. stav 3. i 195. Poslovnika, shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama usvojenog dnevnog reda.
  Imali smo prijavu za reč po Poslovniku.
  Izvolite.

  Whoops, looks like something went wrong.