Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Pon
28.05.2018

Predlog zakona

[pdf] 

Pon
28.05.2018

Ulazak u proceduru

Sažetak

U cilju usklađivanja sa Zakonom o finansijsim obezbeđenjem, Zakonom o stečaju precizirano je da se ovaj zakon ne primenjuje u slučaju namirenja poverilaca iz sredstava obezbeđenja po osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju.
Dopunom Zakona uspostavlja se jasna razlika između poverilaca po osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju i poverilaca prema Zakona o stečaju.U tom smislu, poverioci koji su primaoci finansijskog obezbeđenja nisu poverioci u smislu Zakona o stečaju. Ipak, Zakon predviđa i izuzetak od ovog pravila- ukoliko poverilac po osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju ne uspe da u celosti namiri potraživanje, on nedostajuću razliku može namiriti u svojstvu stečajnog poverioca.
Pri tome, propisana je i obaveza poverioca da nadležni sud (privredni sud na čijem području je sedište stečajnog dužnika) obavesti o iznosu realizovanog namirenja iz kolaterala, kako bi se obezbedilo da organ stečajnog postupka bude informisan o iznosu potraživanja prema stečajnom dužniku.

Dodatno, propisano je da ako nakon namirenja potraživanja iz sredstava obezbeđenja preostane vrednost iz tih sredstva – na tu imovinu stečajnog dužnika primenjuju se odredbe Zakona o stečaju.

Dopunama zakona precizirano je da mere obezbeđenja radi sprečavanja promene imovinskog položaja stečajnog dužnika do otvaranja stečajnog postupka ne mogu odrediti u odnosu na sredstva na računu i imovinu stečajnog dužnika koji su primaocu obezbeđenja dati u smislu Zakona o finansijskom obezbeđenju. Dodatno, na sredstva na računu stečajnog dužnika koja čine sredstvo obezbeđenja u smislu Zakona o finansijskom obezbeđenju ne primenjuju odredbe o blokiranju računa stečajnog dužnika i njihovom prenošenju na novi račun.
Izmenama zakona predviđeno je, radi primene netiranja po osnovu prevremenog dospeća ili prestanaka obaveza ( close-out netting) u skladu sa ugovorom o finansijskom obezbeđenju i drugim finansijskim ugovorima, upućivanje na odredbe Zakona o finansijskom obezbeđenju.
Odredbe zakona o stečaju koje se odnose na ovlašćenje stečajnog upravnika da umesto stečajnog dužnika ispuni ili traži ispunjenje po osnovu ugovora koji nije u celosti ili delimično izvršen do otvaranja stečajnog postupka ne primenjuju se na ugovore čiji je predmet finansijska obaveza čije je izvršenje obezbeđeno ugovorom o finansijskom obezbeđenju.
Odredbe Zakona po kojima saugovarač stečajnog dužnika ne može tražiti ispunjenje obaveze ( već naknadu zbog neispunjenja ako dospeće obaveze pada nakon otvaranja stečajnog postupka) ne primenjuju se na ugovore koji su uređeni Zakonom o finansijskom obezbeđenju.
Pored toga, dopunom Zakona precizirano je da se mere predviđene planom reorganizacije ne mogu sprovoditi suprotno odredbama Zakona o finansijskom obezbeđenju, pa se prava i obaveze iz ugovora o finansijskom obezbeđenju izvršavaju nesmetano, bez obzira na postupak kolektivnog namirenja poverilaca koji se pokreće u odnosu na jednu od ugovornih strana.
Dodatno je propisano da se mera obezbeđenja - zabrana raspolaganja imovinom stečajnog dužnika –ne može odrediti u odnosu na sredstva na računu i imovinu stečajnog dužnika koji su dati primaocu obezbeđenja.
Dopunama zakona predviđen je prekršaj za pravno lice koje ne izvrši obavezu obaveštavanja o namirenju potraživanja po osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju, odnosno finansijskog ugovora putem netiranja
Mere i novčane kazne subjektima nad čijim poslovanjem vrši kontrolu izriče NBS.
Stečajni postupci koji do dana početka primene ovog zakona nisu okončani okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana početka primene ovog zakona.
0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 21.06.2018, 16:17