Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Jasmina Obradović

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre, cenjene kolege poslanici, ovo je poslednji amandman koji sam podnela na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, jednog od zakona iz seta zakona iz sfere finansija koji se nalazi na dnevnom redu ove sednice.

Ovih dana bili smo svedoci različitih, rekla bih, neuspelih pokušaja opozicije da omalovaže sve što je učinjeno u konsolidaciji finansija Republike Srbije otkako je odgovornost za državu preuzela SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Dakle, imali smo od lupanja od klupe, galame, psovanja do žutih prsluka, poziva na nasilje na ulicama, vređanje predsednice parlamenta, nasilja nad ženama u kampanji i ko zna šta sve u tim glavama još postoji kao ideja u narednom periodu. Ali, ono čime bih htela da skrenem vašu pažnju da od kada smo preuzeli odgovornost za državu ovaj posao radimo odgovorno i pre svega na vreme. To se ogleda i u činjenici u kom roku su donošeni zakoni o budžetu u prethodnom periodu.

Podsetiću, da zakonski rok za usvajanje budžeta 15. decembar prethodne godine. Kako je to izgledalo u vreme dok su to radili žuti, evo kratko. Godina 2012, 29.12, 2011. godina 29.12, 2010. godina 29.12 itd. sve do 2007. godine kada je za 2007. godinu usvojen 23.6.2007. godine. Budžet za 2004. godinu, 23. marta 2004, sa tri meseca zakašnjenja. Od kada to radi SNS ide ovako: 1.12, 13.12, 12.12, 10.12, 14.12, a ovaj budžet biće usvojen kako stvari stoje 7. decembra. Gospodo, činjenice su neumoljive ni svi žuti prsluci sveta ne mogu vam pomoći. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani ministre, uvažene kolege, cenjeni građani, pred nama se nalazi Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i celi set zakona uglavnom iz sfere finansija, a ujedno i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, kao najvažniji zakon u godini.

Ovaj budžet ima izražen socijalni aspekt i to je ono što ga povezuje sa amandmanom koji je na dnevnom redu, a karakteriše ga povećanje životnog standarda koje prati povećanje plata i povećanje penzija, kao i razvojni aspekt, jer predviđa rekordna izdvajanja za kapitalne investicije koje će podstaći dalji rast BDP-a.

Ukupni prihodi predviđeni budžetom su od 1.246,2 milijarde dinara i rashodi u visini od 1.269,1 milijardu dinara, što daje predviđeni deficit od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4% BDP-a. Finalnom stabilizacijom javnih finansija otvorio se prostor za napuštanje kriznih mera, koje su bile primenjene tokom programa fiskalne konsolidacije u proteklom periodu.

U budžetu za 2019. godinu predviđeno je 165,5 milijardi dinara za kapitalne investicije. Dakle, razvojni budžet, takođe su izdvojena značajna sredstva za zdravstvene objekte, objekte ustanova kulture, za modernizaciju škola, za poljoprivrednu delatnost putem subvencija, za socijalnu zaštitu. Srbija se nakon sprovedenih mera fiskalne konsolidacije i uspostavljanje ekonomske stabilnosti nalazi na dobrom i zdravom putu daljeg ekonomskog rasta i razvoja.

Sve navedeno je kontinuitet politike koju vodi SNS, sa predsednik Aleksandrom Vučićem. Nećemo stati jer volimo našu zemlju. U danu za glasanje, sa zadovoljstvom ću podržati zakonske predloge koje se nalaze na dnevnom redu. Hvala.
Uvaženi ministri, cenjene kolege, poštovani građani, podnela sam amandman na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i u ovoj raspravi želim da se osvrnem i na ostalu problematiku koja je na današnjem dnevnom redu, zakone iz sfere finansija, a posebno na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

kao najvažniji zakon u godini.

Najvažnija stvar za nas je da naša privreda nastavi da raste na način na koji je rasla u periodu od kako je brigu o državi preuzela SNS. Tako se u budžetu, između ostalog, nalaze sredstva za nastavak radova na obilaznici oko Beograda, završetak puta Surčin – Obrenovac, izgradnja auto puta Obrenovac – LJig, put Preljina – Požega, Moravki koridor, itd.

Takođe, izdvojen je novaca za naučno – tehnološki park u Novom Sadu, digitalne učionice, izgradnju Data centra u Kragujevcu, kao i sredstva za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova.

Srbija se, nakon sprovedenih mera fiskalne konsolidacije i uspostavljanja ekonomske stabilnosti, nalazi na dobrom putu.

Kao primer realizacije ove politike pomenuću samo neke primere realizacije investicija i sveukupnog napretka iz sredine iz koje ja dolazim, iz grada Novog Sada u poslednjih godinu dana. Za saobraćaj je otvoren Žeželjev most, obnovljena je putna infrastruktura u Novom Sadu i prigradskim naseljima. Obavljeni su radovi na kanalizacionoj mreži u Novom Sadu i prigradskim naseljima. Obnavljaju se vrtići, škole, zgrada RTV-a, bolnice i sportski centri širom Novog Sada i prigradskih mesta.

Nabrajanje šta smo sve uradili, kako u gradu iz kog dolazim, tako u celoj Srbiji, moglo bi da traje danima i opet ne bismo stigli sve da pomenemo. Zemlji Srbiji potreban je razvoj i napredak i to je ono što realizuje SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

Treba nam očuvanje mira i stabilnost u svim oblastima. Ne treba nam žuti prsluk, žuto jeleče i sve ono što nose kao poruku takvim ponašanjem i nude nam kao alternativu Ramuševi pešadinci.
Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama na ovoj sednici nalazi se Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i celi set zakona uglavnom iz sfere finansija, a ujedno i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu kao najvažniji zakon u godini.

Ključna karakteristika budžeta za 2019. godinu je da je potpuno uravnotežen. Takođe, budžet ima izražen socijalni aspekt i to je ono što ga povezuje sa amandmanom koji je na dnevnom redu…
… a karakteriše ga povećanje životnog standarda koje prati povećanje plata i povećanje penzija, kao i razvojni aspekt, jer predviđa rekordna izdvajanja za kapitalne investicije koje će podstaći ljude ….
(Poslanici opozicije negoduju.)
Htedoh da pričam o amandmanu. Imala sam mnogo toga da kažem. Završiću svoje obrazlaganje amandmana sledećom rečenicom – u vreme, tačnije, juče kada smo videli naše kolege u Domu Narodne skupštine postrojene u kolonu, u vreme kada Ramuš Haradinaj uvodi sulude takse na srpske proizvode, u to vreme se stoji postrojen u kolonu, u vreme kada se kolone žena sa humanitarnom pomoći, sa igračkama i hranom za bebe vraćaju sa Jarinja, u vreme kada taj isti Haradinaj kaže da želi smenu režima u Beogradu, u to isto vreme pojavljuje se i Haradinajeva pešadija, Haradinajeva peta kolona u Narodnoj skupštini Republike Srbije i to bez ikakvog stida i srama. Žele da zabiju nož u leđa vlastitoj zemlji. Zar vas zaista za tu našu zemlju, zar vam zaista puca prsluk i to ovaj žuti kako ste naučili do sada?
(Boško Obradović: Replika.)
Isključen mikrofon): Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, cenjene kolege poslanici, i ovim amandmanom podsetiću na katastrofalne elementarne nepogode od maja 2014. godine, posebno na institucionalnu koordinaciju tokom katastrofe.

(Nemanja Šarović: Arsiću, po Poslovniku.)

Uprkos ograničenjima u finansijskim resursima i operativnim kapacitetima, prilikom odgovora na poplave, Vlada je uspešno iskoristila snažni institucionalni okvir za koordinaciju, vlasti na državnom i lokalnim nivoima obezbedile su vođstvo i koordinaciju podrške u reagovanju na vanredne situacije i na taj način olakšali brzo davanje pomoći pogođenim područjima. U skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama i civilnoj zaštiti, Nacionalni štab za upravljanje vanrednim događajima je rukovodio koordinacijom i upravljanjem sveukupnim odgovorom na poplave i koordiniranjem akcija razmeštanja brojni učesnika u o odgovaranju na poplave i raspoređivanju stručnjaka i pratećih i logističkih jedinica u pogođenim područjima.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Na nacionalnom nivou, Sektor za vanredne situacije obezbedio je stručnjake i tehničku i operativnu podršku Nacionalnom štabu. Koordinacija i upravljanje aktivnostima spasavanja oslanjali su se na ključne stručnjake iz naučnih institucija, javnih komunalnih preduzeća, vatrogasnih jedinica, hitne pomoći i gradske službe spasavanja.

(Nemanja Šarović: Arsiću, daj mi reč po Poslovniku.)

Pod rukovodstvom Nacionalnog štaba na nivou države, određeni su opštinski organi kao partneri za koordiniranje i upravljanje humanitarnim aktivnostima kao odgovorom na vanredne situacije na terenu. Upravljanje hitnim

koordiniranim odgovorom bilo je vođeno na osnovu već postojećih planova za poplave koje su ranije bili razrađeni za područja podložna poplavama.

Vlada Republike Srbije u odsudnim trenutima postupila je odgovorno. Za našu zemlju sreća u nesreći bila je ta što je Vladu Republike Srbije preuzela u punom kapacitetu SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Zamislite kakav bi haos nastao da je na čelu zemlje bila garnitura koja je na talasu paljevine ovog visokog doma došla na vlast. Ovi isti koji danas opet prete za početak vešanjima političkih neistomišljenika. Na njihovu žalost, građani Srbije su za njih na izborima rekli da su politička prošlost ove zemlje.

Zato, u danu za glasanje podržaću ovaj i sve druge predloge zakona. Hvala.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, moraš da mi daš reč!)

Zahvaljujem predsednice.

Poštovani ministre sa saradnicima, gospodine Mariću, cenjene kolege, uvaženi građani, svojim amandmanom želim da nas još jednom pored svega do sada izrečenog podsetim na katastrofalne, elementarne nepogode koje su zadesile našu zemlju pre četiri i po godine, tačnije maja 2014. godine.

Tokom treće nedelje maja 2014. godine velike kiše su pogodile Srbiju, velike padavine su dovele do brzog i velikog povećanja nivoa velikih reka u zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj, istočnoj Srbiji, na Savi, Tamnavi, Kolubari, Jadru, zapadnoj Moravi, Velikoj Moravi, Mlavi i Peku.

Velike padavine i porast nivoa vode su imali tri neposredna efekta, nagla plavljenja visokih intenziteta koja su za posledicu imala potpuno rušenje kuća, mostova i delova puteva u Krupnju i okolini Šapca. Povećani nivo vode je za posledicu imao velike poplave u urbanim delovima, naročito u Obrenovcu i ruralnim krajevima oko Šapca.

Na kraju, povećan protok podzemnih voda doveo je do stvaranja brojnih klizišta oko Krupnja i Bajine Bašte. U jednoj rečenici, ukupno gledano, poplave su pogodile oko milion i po ljudi koji žive u 38 opština i gradova koji su smešteni uglavnom u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Reagujući na katastrofalne poplave i klizišta koja su se posle poplava pojavila, Vlada Republike Srbije je 15. maja 2014. godine proglasila vanredno stanje, istovremeno da bi reagovanje na katastrofu imalo maksimalan efekat, upućen je poziv za pomoć međunarodnoj zajednici.

Dakle, odgovorna Vlada. Vlada je osnovala krizni štab za poplave u okviru Sektora za vanredne situacije u okviru MUP. Dakle, odgovorna Vlada, Vlada Republike Srbije je 22. maja 2014. godine osnovala Kancelariju za pomoć i oporavak poplavljenih područja. Dakle, odgovorna Vlada.

E sad, zamislite kakav bi to bio haos da su ovi iz Saveza za Srbiju tad bili na vlasti.
Poštovani ministre, cenjene kolege narodni poslanici i dragi građani Republike Srbije, u diskusiji po ovom amandmanu osvrnuću se samo na neke poslove iz sfere građevinarstva koji su u poslednja četiri meseca, dakle, samo četiri meseca, urađeni na području grada iz kog ja dolazim, a to je Novi Sad.

Kao što svi znamo, novi Žeželjev most je otvoren za drumski saobraćaj. Novi Žeželjev most je čelične konstrukcije, sagrađen je na pet stubova, dugačak 474 metra, širok 31 metar.

U Novom Sadu se gradi prva robna kuća „Lesnine“ u Srbiji. Prva robna kuća te kompanije će se prostirati na 20.000m2 i zapošljavaće u početku preko 150 ljudi.

Objekat prihvatilišta za stara i odrasla lica u Futogu, prigradskom naselju iz koga ja dolazim, Gerontološkog centra Novi Sad rekonstruisan je, nadograđen i najsavremenije opremljen zahvaljujući finansijskoj podršci grada Novog Sada i AP Vojvodine. Reč je o namenski građenom modernom prihvatilištu za privremeno zbrinjavanje lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe i koja su akutno ugrožena.

Novi objekat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć na uglu ulice Ilariona Ruvarca i Bulevara Patrijarha Pavla počeo je da radi. Zgrada je površine 3.250 metara i zaista velelepno zdanje.

Mogla bih tako da nabrajam, ne bi to sve stalo u dva minuta, koliko imam pravo na diskusiju, a ovo je tek mali deo onoga što se, kako u Novom Sadu, tako i u celoj Srbiji gradi i radi.

Tako to rade odgovorni ljudi, Aleksandar Vučić, Miloš Vučević i SNS.
Poštovani predstavnici Vlade, poštovane kolege poslanici, dragi građani Republike Srbije, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Vlada Republike Srbije predvođena SNS uređuje još jednu vrlo važnu oblast života u Republici Srbiji, a to je oblast zaštite životne sredine.

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koje sprečavaju ugrožavanje životne sredine sa ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplina i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. NJena multidisciplinarnost proističe iz činjenice da zdravlje, životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji.

Briga o životnoj sredini je sa gledišta našeg društva prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva. Dakle, obaveza svih vas, svih nas jeste da se ovim bavimo upravo na način kako se to dešava.

Još jednom, Zakonom o zaštiti životne sredine u članu 90b. stav 1. propisano je da se sredstva Zelenog fonda Republike Srbije dodeljuju korisnicima sredstava radi finansiranja zaštite i unapređenja životne sredine, a na osnovu javnog konkursa koji objavljuje ministarstvo, ali stavom 2. istog člana propisano je da se izuzetno od stava 1. sredstva mogu dodeliti korisnicima sredstava bez sprovođenja javnog konkursa u slučaju finansiranja aktivnosti iz člana 90b. tačka 16. zakona u slučaju finansiranja interventnih mera u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine, rekultivacije i sanacije zagađenog prostora i u skladu sa članom 66. ovog zakona.

Mislim da je ovo jako važno da idemo u susret problemu i već imamo jedan od modela kako da ga rešavamo. Predloženim izmenama i dopunama zakona u čl. 1. i 2. predlaže se još jedan izuzetak od propisane obaveze sprovođenja javnog konkursa i to za pripremu i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz predpristupne pomoći EU, a u skladu sa članom 89. st. 3. i 4.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, cenjene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, u diskusiji po ovom amandmanu osvrnuću se na rad i nadležnosti gradske Uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada. Dakle, odlukom o gradskim upravama grada Novog Sada obrazovana je gradska uprava za zaštitu životne sredine. U gradskoj upravi za zaštitu životne sredine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu, donošenje, realizaciju programa planova zaštite životne sredine, pripremu predloga za utvrđivanje visine posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, kontinuiranu kontrolu i sistematsko praćenje stanja životne sredine putem ovlašćenih i stručnih organizacija, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine, zaštitu prirode i zaštićena prirodna dobra primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda, pripremu i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara itd. itd.

Dakle, grad Novi Sad, gradska uprava za zaštitu životne sredine ima jedan sistemski pristup ovoj izuzetnoj ozbiljnoj materiji. Gradska uprava koordinira podstiče, pomaže i učestvuje u realizaciji zadatih programa. Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki gradske uprave i vrši strogi nadzor i kontrolu nad tim. Položaj i nadležnosti gradske uprave za zaštitu životne sredine utvrđeni su Odlukom o gradskim upravama grada Novog Sada. Odnos gradske uprave za zaštitu životne sredine prema Skupštini grada zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom. Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada je obavezna da Skupštinu grada, gradonačelnika i gradsko veće obaveštava o vršenju poslova iz svog delokruga, daje obaveštenja, objašnjenja i podatke iz svog delokruga koji su neophodni za rad Skupštine grada, gradonačelnika i gradskoj veća itd.

Na kraju, želim samo da napomenem, da našim amandmanima afirmišemo sveukupni razvoj u ovom slučaju konkretno u sferi zaštite životne sredine, a u danu za glasanje podržaću set predloženih zakona iz domena zaštite životne sredine.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministri, kolege poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Srpska napredna stranka pokazala je još jednom da drži reč.

Godine 2014, dakle, pre četiri godine, povukli smo težak ali odgovoran i jedino moguć potez u tom trenutku, potez da spasimo i ono malo što je ostalo. Odlukom kojom su smanjeni deo penzija i plata u javnom sektoru je omogućeno da se republički budžet oporavi i da krene napred. Dakle, to je bila u tom momentu jedina moguća i ispravna odluka, a vreme posle toga je pokazalo.

U međuvremenu, Srbija postaje odlično mesto za investitore, uvećana je zaposlenost i stabilizovan budžet. Građani Srbije su ovo jasno razumeli i podržali ovu tešku, ali ispravnu meru. Građani su shvatili da se ne živi od šarenih laža.

A šta to nudi nekadašnja opozicija, a nekadašnja vlast? Nude samo prazne pretnje, omalovažavanje svakog ko nije sa njima i za njih. Na njihovim skupovima čujemo kako je većina građana funkcionalno nepismena, kako je potrebna neka nova revolucija, neko novo nasilje, neko novo paljenje državnih institucija, kao što je bilo 5. oktobra, a u holu ove zgrade možete videti autentične snimke njihove revolucije i kako oni vode u bolje sutra. Ti isti premijerki prete silovanjem, a nama razvlačenjem po ulicama. Konstantno se vodi medijska haranga u medijima koju kontrolišu tajkuni Dragan Đilas i Dragan Šolak. Međutim, sve ovo velika većina građana Srbije prepoznaje, da je podrška ovim snagama u Srbiji beznačajna.

Gospodo, odgovor Srbije je jednostavan, Srbija vas neće.
Zahvaljujem.

Cenjeni ministre, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Zakon koji se nalazi na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije, danas i ovih dana a koji je najviše privukao pažnju javnosti jeste Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim Predlogom zakona Vlada Republike Srbije predvođena SNS, ispunjava obećanje koje je ondašnji predsednik Vlade, a današnji predsednik Republike, Aleksandar Vučić, dao najstarijim građanima, da će penzije, kada se steknu uslovi biti vraćene na nivo pre uvođenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija 2014. godine.

Odmah da razjasnimo, poštovane kolege, dragi građani, razlika između smanjenja i one ružne reči koje smo slušali ovih dana otetog je velika, sada su se stekli uslovi da može da se isplaćuje nešto što je realno. Ova odluka o smanjenju bila je teška, ali ispravna. Danas je Republika Srbija ekonomski stabilna zemlja, sa drugu godinu za redom suficitom u republičkom budžetu.

Podsetiću da je nakon ove teške odluke iz 2014. godine, SNS na parlamentarnim izborima 2016. godine uvećala svoju ionako ogromnu podršku biračkom telu Republike Srbije, za oko 60.000 glasova što bi značilo da je na svakom biračkom mestu dobila po sedam novih glasova.

Na predsedničkim izborima 2017. godine dotadašnji predsednik Vlade, Aleksandar Vučić, ostvario je pobedu sa preko 55 glasova građana Republike Srbije. Građani Srbije znaju kome da veruju i to je kada sve pogledate logično. Kakvu im to alternativu nudi nekadašnja vlast, a današnja opozicija. Alternativa je povratak tajkuna kod Đilasa i sličnih, poput Željka Veselinovića, čoveka koji preti silovanjem i slično.
Hvala gospodine predsedavajući.

Poštovane kolege poslanici, cenjeni ministre sa saradnicima, poštovani građani, SNS ovim setom zakona iz sfere zdravstva nastavlja sa pretvaranjem Srbije u bolje mesto za život. Govoreći o mom ranijem amandmanu, navela sam primer kako se obnavlja zdravstveni sistem u gradu iz koga ja dolazim, a to je u Novom Sadu, a sada sam želela da sa nekoliko primera pokažem kako se zdravstveni sistem unapređuje u Srbiji. Međutim, preskočiću čitav niz primera, ponukana željom da se osvrnem na sve ono što smo u ova dva dana čuli u Skupštini.

Moj cenjeni kolega malopre pomenu da i zdravstveni radnici iz opozicionih redova podržavaju ovaj zakon, kao naš kolega koji je u prvom danu rasprave zaista zdušno zagovarao ispravnost i neophodnost donošenja ovog zakona, ali izgleda da ga ućutaše na brzinu, jer nema ga ni juče ni danas da u istom tonu nastavi da brani ovaj zakon.

Ono što ja kao običan građanin, korisnik zdravstvenih usluga mogu da kažem, a to je da ovaj zakon nisu pisali političari, nije ga pisala ni opozicija, ni pozicija. Pisali su ga stručnjaci, ali onda imamo stručnjake nad stručnjacima koji svakako moraju baciti senku na sve ono što ova vlada radi i ono čime se ova Vlada bavi, ali zaboravljaju, a ja nisam zaboravila, dolazim iz Novog Sada, nadomak grada gde se nalazi institut, setite se afere „Kamenica 2“ koliko izgubljenih života za 10 godina izgradnje jednog izuzetno značajnog, i to zahvaljujući izborima 2016. godine i preuzimanju vlasti u pokrajini od strane SNS, „Kamenica 2“ danas radi.
Zahvaljujem.

Poštovane kolege poslanici, cenjeni ministre sa saradnicima, poštovani građani, ovim Predlogom zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i ostalim zakonima iz seta zakona iz sfere zdravstva, Srpska napredna stranka sa Aleksandrom Vučićem na čelu nastavlja sa izgrađivanjem i uređivanjem naše zajedničke kuće, Republike Srbije.

Cilj mojih amandmana je da se naglasi taj sveukupni napredak i poboljšanje medicinskog sistema u Republici Srbiji. Navešću neke konkretne primere kako mi to u Novom Sadu, predvođeni gradonačelnikom Milošem Vučevićem, radimo, kako se to konkretno poboljšava medicinski sistem.

Pre nekih mesec dana novi objekat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu počeo je da radi. Takođe, izgrađene su interne saobraćajnice za pristup vozila hitne pomoći garaži sa dva ulaza. Izgrađena je jedna zaista svetski moderna zgrada u kojoj će naši lekari pružati medicinsku pomoć.

Vrednost ove investicije je oko 340 miliona dinara, a kupili smo i četiri nova vozila hitne pomoći. Tokom prethodne četiri godine mimo ovog projekta grad je uložio 146 miliona dinara u Zavod za hitnu medicinsku pomoć.

Važna informacija za roditelje je da na ovoj adresi radi dežurna noćna pedijatrija sa najboljim lekarima i opremom.

U novom i odlično opremljenom objektu sistem funkcionisanja novosadske hitne pomoći će biti mnogo efikasniji. Ovo je primer kako treba realizovati ovako veliku investiciju, jer ceo posao završen je za manje od godinu dana. Uspeli smo da za dve godine uložimo više od 3.750.000 dinara u povećanje nivoa zdravstvene zaštite u Vojvodini.

Verujem da ovakvi primeri postoje i u drugim sredinama u Republici Srbije, svugde gde vlast vrši SNS, ali ono u šta ne mogu da verujem, a to je sve ono što sam danas tokom rasprave o amandmanima čula. Slažem se, ne mora neko da bude doktor, lekar, medicinski radnik da bi imao pravo da komentariše ovaj zakon, ali isto tako nikome ne daje za pravo činjenica da nije zdravstveni radnik da na najgrublji mogući način osporava ispravnost donošenja ovakvog zakona.

Zašto pričam na ovakav način? Ja sam neko ko u široj porodici ima primer transplantacije jetre. Znam kako je bila duga noć dok smo čekali da se čitav posao pokrene. Znam kako je bila duga godina oporavka i znam kako smo sa nestrpljenjem iščekivali petu godinu nakon transplantacije.

Dakle, usklađivanje zakona sa evropskim zakonima u ovom slučaju nije prioritet. Ja mislim da je ovo nešto što Srbija čeka, što bolesni čekaju i ne vidim čemu taj paranoičan pristup sa navođenjem primera prelaska pešačkog prelaza? Setite se kako je osporavana čitava akcija donorske kartice, kako su ljudi krili da imaju karticu jer im je neko rekao – Ti nisi normalan, zakucaće ti na kuću zato što znaju da si ti potpisao da ćeš nakon smrti donirati svoje organe.

Ja ne bih navodila dalje primere, osim što molim građane Srbije da shvate da nisu svi dobronamerni i da nije svaka diskusija vezana za donošenje ovog zakona.

Dobar deo diskusije u ovom parlamentu danas, hajde, možda nije dobar deo, ali jedan deo diskusije znamo na šta je bio usmeren, osporiti sve ono što radi Vlada iako je donošenje ovog zakona zaista nešto na šta se čeka.

Ministre, podržavam ovo. Naravno da ću glasati za ovaj zakon, a mislim da ćemo u daljoj diskusiji na jedan sasvim drugačiji način pristupiti komentarisanju donošenja zakona. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Cenjeni ministre, sa saradnikom, kolege poslanici, poštovani građani, 2013. godine na Petrovaradinskom groblju obnovljen je spomenik ruskim vojnicima iz Prvog svetskog rata. Spomenik u obliku ruskog pravoslavnog krsta bio je podignut davne 1929. godine, na mestu gde je sahranjeno 96 vojnika ruske vojske, koji su umrli od rana i bolesti u austrougarskom zarobljeničkom logoru kod Novog Sada. Srušen je 90-ih godina prošlog veka, a obnovljen u julu 2013. godine. Godine 2017. završeni su radovi na obnovi Spomenika Sloboda na Iriškom Vencu. Mogla bih ja još nabrajati diljem Srbije, ovo je konkretno vezano za Novi Sad, i ovo je samo primer dela onoga što sam navela, dokaz da su neki od mnogih primera kako SNS postupa sa ratnim memorijalima.

Za nas su sve žrtve koje su date slobodu Srbije i zaslužuju naše ogromno poštovanje. Naše je da takve spomenike podižemo, obnavljamo i održavamo i čuvamo sećanje na njihove žrtve. Najbolji način da to sećanje na njih sačuvamo je da stvorimo uređenu, ekonomski moćnu, politički nezavisnu i na međunarodnom političkom planu uvaženu i cenjenu Republiku Srbiju.

Zato je razvoj Republike Srbije u svakom svom pojavnom obliku najbolji spomenik koji podižemo i kojim vraćamo dug precima i bolju i uređeniju zemlju ostavljamo potomcima. Zato ću u danu za glasanje podržati ovaj a i ostale zakone koji se nalaze na dnevnom redu ove sednice. Zahvaljujem se.