Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Milorad Mijatović

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije

Govori

Poštovani potpredsedniče, moje pitanje će biti upućeno predsednici Narodne skupštine Maji Gojković i predsedniku Adminstrativnog odbora gospodinu Aleksandru Martinoviću, a radi se o osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju, koji sedi u ovim klupama. I ovo je jedini parlament u Evropi gde čovek koji ima pravosnažnu sudsku presudu Haškog tribunala za ratne zločine sedi u ovim klupama.

Ja se nadam da ću nekad dobiti odgovor na ovo pitanje, a da će i građani reći svoj odgovor na nekim sledećim izborima koji će se desiti kad im je vreme.

Naravno, ja želim da kažem zbog građana Srbije kolika je bezočnost i haranga koja se vodi protiv potpredsednika Rasima LJajić. Ove laži i ove neistine koje se govore, naravno, građani znaju, dobro ocenjuju ko i kako radi i ko se bori za kakve politike. Ja kad malo analiziram šta Vojislav Šešelj izjavljuje, a isto tako šta izjavljuje i mlađani Šešelj, znate, iver ne pada daleko od klade.

Da vidimo, prvo, Vojislav Šešelj iznese laž za Rasima LJajića, uputi pitanje MUP, dobije odgovor od ministra, nedvosmislen. Kad vidi da to više ne pije vodu, ide druga priča da postoji svađa između ministra policije i direktora policije, pa i tu dobije nedvosmislen odgovor, onda se dalje dešava da se uključuje nauka. Izmisli se neki časopis gde Vojislav Šešelj na lošem engleskom pročita naslov tog časopisa, gde izmisli afere, pa ni to ne naiđe na odjek u javnosti. Pošto više nema tih odjeka, na red dolaze špijuni, ambasade, dolazi Britanska ambasada i izmišljena afera. Naravno, tada se dodatno argumentuje likvidacija jednog čoveka koji je prošlost. On je pluskvamperfekat u politici Srbije. Prema tome, i to ne pije vode.

Sada očekujem da se u igru uključi inspektor Megre, pa naravno, malo je što su se uključili Britanci, doći će i Francuzi, Megre i ostali i, naravno, Šerlok Holms i sve ostale ne argumentovane stvari koje će doći. Na kraju, naravno, mora da se završi sa Turcima. Očekujem da će se pojaviti u igri Bali-beg, možda i sultanija Hurem ili možda čak i Sulejman Veličanstveni.

Naravno, količina neistina i laži, što bi se reklo u gradu Sarajevu, gde je Vojislav i rođen, gde sam i ja zajedno sa njim živeo jedno vreme, to ni pas ne bi s maslom pojeo. To građani Srbije veoma dobro znaju i zato mene iznenađuje da je jedan doktor nauka, kao što je Vojislav Šešelj… On je istina doktorirao iz opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, ali u vreme socijalizma to je bila ozbiljna nauka, nisu to ovi sadašnji doktorati. Ja cenim taj njegov doktorat, jer to je tada bila i ozbiljna nauka i to mu ne osporavam, ali ne mogu da verujem da jedan takav čovek može da spadne na tako niske grane.

Mogu samo da kažem i sledeće. Znate, oni koji investiraju u čoveka prošlosti, to je loša investicija. Zašto je loša investicija? Ne daje rezultate. Unajme vas da nešto urade, vi ne uradite, loša ste investicija. Znate zašto? Vaše vreme je isteklo. Srbija je drugačija, vi se niste promenili. Srbija ide napred, ide u Evropu, a vi stalno govorite o jednoj politici, o nečemu što je već za Srbiju prevaziđeno.

Nadam se da ćete nekad doći do nekog stava koji će biti sasvim drugačiji. Inače, ja vas više i ne očekujem u parlamentu i ovo su vaši poslednji trzaji. Budite uvereni da ste Srbiji naneli svojom politikom mnogo štete i nadam se da više nećete sedeti u ovom parlamentu. Zahvaljujem.

(Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)
Onda Poslovnik, član 27.

Molim vas, znate, potpuno je bespredmetno da odgovaram na iznesene neistine, podmetanja i laži. Ja govorim samo istinu i istinu ću govoriti. Ne želim više i neću dalje odgovarati na ovakve podmetnute stvari, iz prostog razloga, istina uvek pobeđuje. Sto puta izrečena laž je samo laž.

Isto tako, kao partija ne želimo da dižemo rejting nekoj partiji. Nećemo baš na svaku stvar odgovarati, ali ćemo uvek odgovarati. Želim da se napravi rasprava o budžetu i da ova Skupština radi posao zbog kojeg postoji, a ne da se stalno vraćamo u nazad. Završavam. Hvala.
Član 27. Znate, ova polemika koja postoji i koja je već danima ovde opterećuje ovaj parlament. Moram da kažem da ćemo mi govoriti samo istinu i to je ono što krasi ovu stranku. Sve ovo što govore ovi ljudi sa desne strane nas puno ne dotiče. Građanima Srbije je jasno šta je istina.

Koliko su nezahvalni sasvim je jasno. Znate, kada niko nije hteo da upiše nevladinu organizaciju, komitet za odbranu Vojislava Šešelja, to je hrabro uradio Rasim LJajić. To je ta vrsta nezahvalnosti.

Dalje, i još dalje, jako mi je drago što se javljam, vi ste opozicije, pa dobro je kada se na jednu opozicionu stranku javlja neko iz pozicije. To ću i dalje činiti i uvek ćemo činiti argumentima, činjenicama, a vas upozoravamo da se vi držite činjenica, istine i argumenata.

Ja sam rekao za vašeg lidera da poštujem njegovu titulu doktora nauka, što je istina, on je doktor nauka i to poštujem, a vi govorite istinu, mi ćemo stati iza onoga što kažete. Ovako, dok ste opozicija mi ćemo vas napadati svim dozvoljenim političkim sredstvima, nikada ne pretimo, samo političkim sredstvima u ovom parlamentu. Ovaj parlament i služi za rasprave i treba da raspravljamo o svim stvarima. Ja bih zaista molio da se malo upristojimo, da ne upadamo u reč govorniku. Prema tome, nemojte izmišljati. Govorite istinu, poštovaćemo vas. Hvala predsednice.
Obraćam se građanima Srbije. Već danima, danima objašnjavam kako SRS izmišlja afere, iznosi laži, iznosi neistine. Ona to čini stalno i znamo zbog čega, jer su unajmljeni, dobili su pare da to rade.

Dobro, mi se borimo istinom, kao što sam rekao. Vi zaista ste ovoj stranci opozicija, ali ćemo vam uvek odgovarati… Oni su opozicija nama, a znam zašto, zato što vas boli istina. Vas boli istina iz prostog razloga, jer vaš rečnik je takav, eliminacija, čujte, eliminacija, meta. To je vaš rečnik od devedesetih godina, tako stalno idete i zato ste naneli veoma veliku nesreću srpskom narodu, ali nije bitno zato.

Hoću da kažem o čemu se ovde radi. Stalno se spominje Nacionalni savet Bošnjaka. Gospodo, nacionalni saveti imaju jasno svoju funkciju i pustite da rade u skladu sa zakonima države Srbije i da se finansiraju u skladu sa zakonima države. Ako ne rade u skladu sa zakonom, država ima instrumente kako da reaguje i samim tim nemojte poturati ono što nije istina. To zaista nije istina. Neće niko da kaže da je Rasim LJajić faktor mira, on zaista čini sve da ovaj deo Raške oblasti, Sandžaka, zaista bude faktor mira. Nacionalni savet Bošnjaka će to i dalje biti i nemojte se vi brinuti. Pustite Bošnjake da se brinu šta i kako da rade.
Poštovana predsednice, znate, kad neko izgubi, onda on se služi svim mogućim sredstvima, inače Muftija Zukorlić se služi svim mogućim nečasnim sredstvima, da bi došao do političke vlasti.

E, pa nećete doći do političke vlasti, jer narod u Sandžaku ili Raškoj oblasti zna ko ste vi, zna šta uzimate, zna šta radite, zna kako ste izneverili i veru i kako ste izneverili politiku za koju ste se zalagali. Zbog toga vi nemate poverenje u tom delu.

Ja ne bih dalje pričao, mislim da nema potrebe objašnjavati gubitnicima, šta znači politika. Politika znači čast, znači poštenje, znači veru u državu u kojoj se nalazite, a vi sve to nemate, ali vi želite zbog političkih interesa da to uradite.

Dalje, ako smo partija koja jesmo, a časna smo partija, tačno imamo razrađena merila i znamo se opredeliti šta je časno, šta je pošteno i znamo se opredeliti šta znači država Srbija. To je ono što vas boli i zato ste večni gubitnici.

Ja naravno neću karikirati šta znači akademija. Akademija ima koliko god hoćete i sam sam mogao biti akademik za 120 dolara, NJujorške akademije nauka. Nisam hteo da platim, jer to bi bilo ponižavanje Srpske akademije nauka i da svako se kači.

Drugo, znate, nositi titule, a doktorirati kod svoje sopstvene žene, to je vrhunac nemorala. Hvala.
Hvala gospođo predsednice.

Mene raduje činjenica da imamo istorijski minimum u nezaposlenosti 11,3. To je tema o kojoj treba ovde da govorimo.

Međutim, postoje snage koje stalno vuku u prošlost. Upravo prethodni diskutant je to rekao, a on to čini iz prostog razloga, jer stranka kojoj on pripada nema suvisnu politiku. To je stranka koja nema pravu politiku, izmišlja afere, iznosi neistine i upravo tu gleda da nešto uradi. Nažalost, niste uradili.

Ta nova koalicija između dve stranke koja je nastala, istina malo čudna, ali je nastala, ona je izgubila, vi ste izgubili izbore za nacionalne savete i jednom prihvatite. Da vam javim, izgubili ste, šta vam ja mogu. Ali, molim vas, izborna volja građana je zakon. Poštujmo je i to je zakon iza kojeg mi stojimo, iza kojeg ćemo stajati, a narod zna prepoznati prave politike. Politike koje vode napred, politike koje znače bolje za građane, a upravo smo čuli jedan od tih podataka.

Ja sam jedan od onih koji kaže da treba ići napred, ali korak po korak uz poštovanje svih resursa koje imamo, a Srbija ima resurse. Zbog toga ja želim da kažem, ako hoćete političku borbu imajte prave politike, nemojte praviti afere, nemojte o ljudima iznositi neistine, laži i mislite da ćete na tome dobiti. Na tome nećete nikad dobiti jer istina uvek pobeđuje i istina je konačno pobedila i dole u Raškoj oblasti ili Sandžaku, tako ću uvek zvati Raška oblast i Sandžak. Ona je pobedila jer građani su znali ko je Rasim LJajić, kako radi i sve što je do sada uradio. Hvala.

(Milorad Mirčić: Replika.)
Hvala, članovi 107. i 108.

Moram da priznam da se stalno pitam zašto se stalno od SDPS-a traži da se izjašnjava. Mi smo jedna državotvorna stranka, stranka koja radi u Srbiji, koja je stranka za celu Srbiju i koja radi ne rečima, već delima. Rasim LJajić, u koga ovde sumnjate, on radi za državu Srbiju i poštuje državu Srbiju i noćas se vratio iz Turske dovodeći nove investitore. Vi stalno sumnjate. A onda nećete da kažete kada osudimo, osudili smo izjavu Sulejmana Ugljanina, Rasim LJajića, onog trenutka kada je rečena, ja sam ovde to uradio u parlamentu, takođe osuđujemo izjavu tog DŽudževića, ne znam ni ja, jer smo državotvorna stranka. Socijaldemokratska partija osuđuje sve izjave koje negiraju državu Srbiju u njenim ustavnim granicama. Molim vas, ustavne granice. Nemam nameru da odgovaram dalje, jer istina ovim ljudima sa desne strane ne odgovara. Istina im ne odgovara zato što samo u mutnom, u aferama mogu postojati, jer nemate politiku, zbog toga sam to naglašavao, i nema potrebe da stalno naglašavam. Svoju ispravnost, ispravnost partije kojoj pripadam nemam nameru bilo kome da poveravam, to činimo delima u ovom parlamentu, podržavajući reforme i zajedno radeći sa našim koalicionim partnerima i rezultati koje imamo vi ne možete osporiti. Zato vam narod ne daje poverenje i daće nam poverenje sutra ponovo, a vama nije dao ni za predsedničke izbore, ni za beogradske izbore i neće vam više dati poverenje. Stranka ste prošlosti i uživajte u toj prošlosti. Hvala.
Ne, ja želim da diskutujem kao ovlašćeni.
Hvala.

Pošto je SDPS partija koja gleda u budućnost, ja se obraćam zbog građana Srbije. Ja se neću vraćati u prošlost.

Stranka o kojoj malo bilo reči, samo minutu, je stranka prošlosti. NJen lider Vojislav Šešelj je pluskvamperfekat i, samim tim, nemamo šta o tome da govorimo. Ja ću se vratiti na budžet.

Budžet je nešto o čemu danas raspravljamo, a raspravljamo o jednom budžetu koji je za nas vrlo značajan i vrlo bitan.

Postigli smo dobar rezultat u finansijskoj konsolidaciji. Ne dobar rezultat, mogu reći izvanredan rezultat. Zašto izvanredan rezultat? Uredili smo finansije. Srbija ima uređene finansije. To je veoma važno da građani Srbije znaju.

(Narodni poslanik Vojislav Šešelj dobacuje s mesta.)

(Narodni poslanik Muamer Bačevac dobacuje s mesta.)

Molim vas, smirite ih.

(Vjerica Radeta: Čovek nema koncentraciju.)

(Vojislav Šešelj: Nemaš koncentraciju? )
Za vas sam uvek imao koncentracije i imaću je zauvek. Uvek sam vas pobeđivao, i u Sarajevu i ovde.

Ja govorim o stabilnosti budžeta. Budžet je planiran tako da na prihodnoj strani i rashodnoj strani ima stabilnost, što znači sredstva su planirana realno, konzervativno i Srbija nema više iznenađenja. Ne može se desiti da Srbija dođe u situaciju da iskoči neki dug, da iskoči nešto što nije bilo predviđeno, što znači Srbija postaje jedna uređena zemlja, okrenuta budućnosti.

Dalje, ovaj budžet je uravnotežen što znači tačno se zna gde će se šta potrošiti, ne može da se desi disbalans, ne može da se desi da se pojavi budžetski deficit.

Mi imamo iskustva sa budžetskim deficitom. Da vam kažem, znate kada je bilo 6,6% deficita BDP, kada se radilo o stotinama miliona, a mi u poslednje tri godine imamo suficit, što je veoma važno, što je veoma bitno. U ovom budžetu koji smo planirali, mi imamo situaciju da planiramo deficit od 0,5%.

Godine 2015. kada sam govorio o budžetu tada sam jasno stavio do znanja, ako postignemo 0,5% tada će to biti istorijski uspeh, em imamo procenjeno 0,5% budžetskog deficita, što je za zemlju kao što je Srbija, njenu ekonomsku snagu, sasvim normalno i što omogućava da idemo dalje.

Međutim, ja smatram da je postići uspeh u finansijskoj konsolidaciji lakše nego to sačuvati. Zašto? Pa, zbog činjenice da kada imate više sredstava, više sredstava za potrošnju, tada se nalazite u situaciji da rastu apetiti. Svi traže veće plate, svi traže veće penzije, svi hoće nove autoputeve, svi hoće nove železnice, dakle javljaju se oni čiji apetiti jačaju.

Zato, ova vlast za koju ja ne sumnjam i ova pozicija u kojoj se nalazimo, da ćemo uvek dobiti izbore, zato što se ponašamo domaćinski, zato što trošimo ono što smo zaradili, to znači ne razbacujemo se sa državnim parama, već o svakom dinaru vodimo računa. To je ono što nas karakteriše i to je ono što građani Srbije znaju i veruju.

Ovaj budžet ima i značajnu socijalnu dimenziju. Zašto? Pa, vodimo računa da povećamo standard. Evo, na primer sama činjenica da se povećavaju plate i da će te plate biti povećavane od 7% do 12%. Za plate u ovoj godini daćemo više 33 milijarde dinara, ali zapamtite to su one pare koje su zarađene u ovoj godini i koje će biti zarađene u sledećoj godini.

Mi ne pozajmljujemo, mi nemamo populističku politiku koja će biti u situaciji da se narodu daje više sredstava da bi se dobili glasovi, ne. Mi smo građanima Srbije rekli da idemo u finansijsku konsolidaciju, da idemo u težak period, ali ćemo kada dođe vreme zaista to vratiti, što se i vidi.

Dakle, dajemo 33 milijarde više za plate i to dajemo upravo vodeći računa o socijalnim elementima onim kategorijama koje su i najteže prošle. Odmah da kažem da je veoma dobro što medicinskim tehničarima dajemo 12% veću platu, lekarima 10%, prosveti 9%, vojsci i policiji 9%, carina i poreska uprava 8,5%, 5%, itd. To je nešto što je veoma značajno.

Znači, obećali smo kada se stvore uslovi da će te plate biti vraćene na nivo koji su bile, a ne samo vraćene na taj nivo, već te plate će biti i povećane u skladu sa ekonomskom moći zemlje.

Isto tako moram da pozdravim i jednu situaciju koja je vrlo značajna, o kojoj je takođe danas bilo razgovora ovde u našem Parlamentu, a to je minimalna cena rada. Znate, ta minimalna cena rada koja je znatno povećana, ona je negde od 2012. godine bila 102 dinara. Godine 2019. biće 155 dinara ili veća za 52%. To je znak da Vlada Republike Srbije i te kako vodi računa o onim kategorijama koje teško žive i koje se nalaze u teškoj situaciji.

SDPS upravo je ta partija koja se upravo zalaže za takve elemente da svi imaju jednake šanse da mogu da žive. Meni je posebno drago u ime SDPS što su ovi dogovori napravljeni putem socijalnog dijaloga, što je prisutni ministar upravo u tome učestvovao i stigli smo do ove prosečne zarade, ove minimalne plate od 27.000 dinara.

Odmah da vam kažem, sa tim se ne zadovoljavamo. Minimalna plata treba da bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi. Ta minimalna potrošačka korpa iznosi 26.871 dinar, ali to je cilj kojem težimo. Ne može se sve odjednom. Pristalice smo stava korak po korak i da postignemo. Kao što kada smo 2014. godine krenuli u finansijsku konsolidaciju, niko od nas nije verovao da ćemo doći u ovu situaciju da imamo sredstva, da imamo budžetski deficit od 0,5%, pa smo 2018. godine to postigli.

Ja zato verujem i verujem ovoj našoj Vladi, našoj vladajućoj poziciji da ćemo moći u narednom periodu zaista doći do ove cene, minimalne cene rada koja će omogućiti da bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi.

Uvek ćete imati, gospodine ministre, podršku SDPS da u dogovoru sa sindikatima dođete do bolje i veće cene rada, jer veća cena rada ne samo u javnom sektoru, već povećava plate i u privatnom sektoru i samim tim omogućava da građani Srbije bolje i kvalitetnije žive i da imamo bolji životni standard.

Kada sam već kod plata, želim da kažem još jednu stvar, nisam oduševljen što nisu usvojeni platni razredi. Ipak, godinu 2019. smatram prelaznom godinom. Drugim rečima, godina koja još omogućava da u potpunosti utvrdimo osnove koje smo postigli u finansijskoj konsolidaciji, ali zato nadležnom ministru zaista upućujem jasnu poruku, očekujem da će platni razredi zaživeti 2020. godine od 1. januara 2020. godine i to će za nas biti jedan značajan reformski potez i to vrlo značajan reformski potez koji će omogućiti da se uvede red u platama u javnoj administraciji.

To je veoma dobro jer mi imamo sada jedan raspon koji je od 1 do 7. Neko kaže – da, to je veliki raspon. Nije. Nama trebaju kvalitetni kadrovi. Kvalitetni kadrovi treba da budu plaćeni, taj raspon može i treba da bude i znatno veći, veći nego što je 1,7. Po mojoj proceni, a po proceni Fiskalnog saveta, može da bude jedan na prema 1,12.

Još nešto, ja se zalažem za socijalne karte i socijalnu politiku. Drugim rečima, mi nemamo još uvek socijalne karte. Stalno se govori – da, napravićemo ih. Ako hoćemo da imamo adekvatnu socijalnu politiku, tada moramo znati u kakvom stanju se svi nalaze, svaka porodica, a ne da nam se dešava da neko je u stanju socijalne potrebe a ima značajnu imovinu i on koristi instrumente države da bi bolje živeo.

Ministar je takođe obećao socijalne karte, a ja držim to obećanje i uvek ću vas podsećati kada će biti gotove socijalne karte. Ja bih želeo da govorim nešto malo o penzijama.

Pozdravljamo odluku da se ukine Zakon o smanjivanju penzija. To je, zaista, vrlo velik rezultat. Gospodin Čolaković i ja smo se za to zalagali još krajem 2017. godine. On je ukinut krajem septembra i, molim vas, predsedavajući, da umirite, ja ne mogu da govorim.


Ja govorim o penzijama, ne govorim o nekim stvarima koje ovi ljudi sa desne strane govore, govoreći o zaštiti srpstva, a više vode računa o svojim džepovima i o svojoj imovini. Ja govorim o ljudima koji žive od penzija, plata, koji nemaju dodatna primanja, koji rade da bi preživeli i izdržavali svoje porodice. Zato insistiram da penzije koje su zaista povećane, penzioneri su to dobili i osetili u svojim džepovima i upravo zbog te činjenice predlažem da se razmisli da 2019. bude takođe prelazna godina, ali da u 2020. imamo jasno naznačeno formulu kako će se usklađivati penzije. Ja neću da govorim kako će da izgleda ta formula, neka se dogovore penzioneri i svi ostali, ali se ne može ostaviti da to bude proizvoljno, već treba uraditi tako da bude jasna i eksplicitna formula, da bi penzioneri mogli da znaju šta ih očekuje u narednom periodu.

U ovoj zemlji ima milion i 700 penzionera. Oni su izdržali najveći teret i zaslužuju da budu nagrađeni, da imaju ono što su svojim radom zaradili, a to je i njihovo pravo.

Oko mnogo stvari mogu da govorim, ali, ja ću se sada vratiti na neke druge stvari. Želeo bih da vidim u ovom budžetu, nešto je ministar finansija i rekao – ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i ostvarivanje Agende 2030. Vrlo značajna Agenda, o tome sam govorio kad su bili zakoni o zaštiti životne sredine i za to trebaju značajne pare i mnogo sredstava ulagati.

Govorim o ciljevima održivog razvoja, a osvrnuću se na zaštitu životne sredine. Ministar je rekao da će značajna sredstva biti izdvojena za prečistače vode, za zdrav vazduh, za vodu i to je ono što nas inače očekuje prilikom ulaska u Evropsku uniju.

Mi smo podneli amandmane. Fokus grupa, koja prati ostvarivanje ciljeva održivog razvoja podnela je amandmane i očekujemo da će se o njima detaljno raspravljati, a to ćemo u pojedinačnoj raspravi i reći.

Ovo ne govorim samo zato da bi to bila neka manifestacija, već zato što ciljevi održivog razvoja znače i rast privrede, zelene ekonomije. Ako prečišćavamo otpad, to su značajna sredstva, ako pravimo obnovljivu energiju, to je takođe značajan rast društvenog proizvoda, a Srbija mora i treba da ima značajan rast BDP. Veliki je rezultat 4,5%, koji imamo u prvih 10 meseci, do kraja godine 4,2%. Neću da spominjem kad je to bilo minus 3,1%, o tome je bilo govora.

Srbija ima jednu stabilnost, ide napred i ići će napred. Ali, osim stabilnosti, treba da znamo gde i kako hoćemo da idemo, da se ne vraćamo u prošlost, da nas neki ne vraćaju na neke puteve, tamne puteve, na šta su inače stalno spremni, jer samo u tim tamnim putevima, tamnim vilajetima, mogu da opstanu i da postoje. E, to se više neće desiti. Bolji deo njihove stranke se odvojio i on ide napred i neće ih ništa zaustaviti, ni nas zajedno. Hvala.
Poštovana predsednice, teško je odgovarati nekom ko nikad ne govori istinu, stalno govori neistinu i vi treba da objašnjavate da to nije tačno. Sto puta ponovljena laž je opet laž, nikad neće biti istina.

Odmah da se razjasnimo. Godine 2012. mi smo pozvani od Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića i nama je ponuđeno da uđemo u Vladu. Mi se nismo nikom nudili, već smo pozvani i ušli smo u Vladu.

Mi se nismo nikom nudili, već smo pozvani i ušli smo u Vladu. Godine 2014. mi smo takođe pozvani od Aleksandra Vučića, da vam napomenem, prvi od posrednih partnera i jasno nam je rečeno da imamo poverenja u vas, dobro radite i zbog toga želimo i dalje da radimo sa vama. Sve ono što je naš koalicioni sporazum sadržavao, Aleksandar Vučić je do poslednje tačke ispunio. To se isto desilo i 2016. godine, da vas podsetim, prvi smo od koalicionih partnera pozvani, rečeno nam je da idemo sa vama, dobro ste radili i nastavljamo dalje posao i reforme koje smo započeli. Budite uvereni i tog puta je Aleksandar Vučić ispunio sve ono što je nama dao. Prema tome, znajući naše kadrove, znajući naše kapacitete i naše mogućnosti mi smo ušli u vlast samo kao neko ko zaista to svojim radom i podrškom svojih glasača zaslužuje. To znači, tom podrškom mi smo ušli u vlast. Mi ćemo i dalje raditi, kao što smo i sad deo koalicije i dalje ćemo raditi. Ako budemo pozvani, mi ćemo i dalje biti u istoj koaliciji, jer imamo zaista rezultate i puno poverenja u naše koalicione partnere. Hvala.
Naravno, više ne vidim svrhu ove polemike koja je ovde nastala. Znam da ova partija sa moje desne strane želi to, upravo se u takvim situacijama najbolje snalazi, u haosu, neredu, ali ovo je jedna druga Srbija na koju izgleda nisu navikli. Nisu navikli da je ovo jedna uređena zemlja gde se poštuju zakoni, gde se zna šta ko radi i gde se ide napred.

Mi ovde govorimo o budžetu. Želim da se nastavi priča o budžetu, a ne o prošlosti. Prošlost je iza nas i zaista nećemo o njoj govoriti. Neću ni odgovarati na one proste izraze koji se ovde govore. Mogu da kažem da ova partija koja je podržavala jednog sudionika u izborima u Sandžaku je izgubila, pa šta se ljutite, izgubili ste, vi ste muftija Zukorlića podržavali, izgubili ste, šta vam mogu.

Mogu za vas da kažem još nešto dalje, vi ste najamnička partija. Ako želite neke poslove da se urade, daju vam se pare, jedino što ste se ovde prevarili, a to je da niste uradili posao. Sada se vadite. Pa znate, nije majka sina karala što se kockao, već zato što se vadio, a vi se sada vadite.
Poštovani gospodine potpredsedniče, pošto se i danas nastavlja ona jučerašnja i prekjučerašnja priča, sasvim je jasno da poslanička grupa koja je ovde malo dalje, s moje desne strane, nastavlja priču koja je počela mnogo ranije pre izbora za nacionalne savete.

Nisu dobro uradili. Svom novom političkom prijatelju Muameru Zukorliću nisu pomogli, pomogli su Sulejmanu Ugljaninu, čoveku čiju smo osudu jasno i nedvosmisleno osudili njegovu izjavu u vezi onoga što je sve rekao. Prema tome, nemojte se sada vaditi. Niste uradili posao, pomogli ste drugom protivniku, a pustite neku vašu novu brigu za bošnjačku nacionalnu zajednicu.

Znate, Bošnjaci su zreli ljudi, mi živimo sa njima i živi se dole u Sandžaku ili Raškoj oblasti i budite uvereni da će ti ljudi jasno proceniti s kim i kada mogu ići u bilo kakve koalicije. Nemojte vi unapred govoriti ko će biti s kim, Bošnjaci su zreo narod, zna šta treba i šta za njih valja. Veći deo tih ljudi je vezan za državu Srbiju. Oni su naši građani i pustite da oni sami razmišljaju svojom glavom. Vi što ste loše uradili posao, što ste trapavo uradili posao, to je vaš problem. Vaš problem je vrlo veliki, jer ste vi stranka prošlosti i stranka koja nestaje. Vaš lider je već daleka prošlost, on se ne menja, on je pluskvamperfekat, zaista više ne postoji. Vi se sada pokušavate vaditi, hvatati za slamku, radeći neke poslove. Ako ste opozicija, budite opozicija. Vi sada treba da se radujete ako postoji na ovoj strani neka pukotina. Ne, ne postoji. Vidite jedinstvenost, znamo šta hoćemo, poslanička većina, naša većina tačno zna gde ide i naša poruka je – da, Bošnjaci su sastavni deo Srbije, građani Srbije, učinićemo sve da njima bude bolje. Hvala.