Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Boško Obradović

Govori

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima.
Ja bih želeo da ukažem na ideju ovog amandmana Srpskog pokreta Dveri, koji naravno pokušava da ispravi određene nedostatke koje konstantno u našem državnom sistemu izaziva aktuelna vlast. Prvi problem jeste zašto nema ovog zakona o uređenju plata u državnoj upravi, već morate sada da produžavate rok kada ćete taj zakon uopšte doneti i ispraviti to što ste nesposobni da na vreme uradite ono što ste planirali?
Dakle, ni pet godina vlasti SNS nije bilo dovoljno da uredite ne samo platne razrede nego uopšte ovaj sistem plata u javnom sektoru. Ne znam da li vam treba još koliko godina ili decenija da biste počeli da uređujete stvari. Mada, za deo toga, za platne razrede predsednik Vlade je rekao ovde u Narodnoj skupštini da on to ne može da uradi ili ne ume da uradi, što i dalje govori o tome da prosvetni radnici kao najobrazovaniji sloj stanovništva u ovoj državi ima ispod-prosečne plate u odnosu na prosek plata u Srbiji.
Sada opet kažete da ćete nešto da uradite za narednih šest meseci. Ali naslušali smo se mi vaših predizbornih obećanja od kojih nikada ništa nije bilo. Mi vas pitamo nešto drugo – da li ćete vi da uradite ono što mi ovde predlažemo vama, a to je analiza zaposlenih u javnom sektoru? Koliko je stranačkog zapošljavanja? Koliko je zaposlenih naprednjaka u „Telekomu“, EPS, državnoj administraciji, u lokalnoj samoupravi?
Tek kada se uradi ta analiza, može da se uređuje sistem plata u Srbiji. Dok nema te analize jasno je da vi želite da zadržite stranački parazitski sistem i da dalje zapošljavate naprednjake po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima uprkos zabrani zapošljavanja.
Naravno razumem zašto ove zakoni brane novi ministri u Vladi Republike Srbije jer šta bi rekli oni koji su već pet godina na vlasti zašto do sada ništa od ovoga što ovako lepo pričaju narodu nisu uradili.
Dakle, SNS odnosno postojeća vladajuća koalicija ima dva pravca delovanja. Prvi, je uopšte ne donosi zakone koje je predizborno obećala, na primer zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna. Drugi zakoni koje donose, poput ovog su oni zakoni koji su neprimenljivi, odnosno koje ne stižete uopšte da primenite zato što ste nesposobni da se oko toga organizujete i onda na kraju godini donosite produženje roka primene zakona. Time je jasno da zapravo samo odlažete primenu zakona i ne vidim onda smisao donetih zakona koje ste uopšte u međuvremenu doneli.
Ima nešto još važnije od toga, a to je da vidimo mi, gospođo ministarka tu vašu analizu. Da li možete vi da nam molim vas dostavite analizu od 5. oktobara 2000. godine do danas stanje u državnoj administraciji. Ko je zaposlen? Po kom osnovu zaposlen? Na koje radno mesto i šta se desilo posebno u poslednjih pet godina od kada ste vi na vlasti? Kako je to zapošljavano po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima?
Sami ste priznali, devet hiljada novozaposlenih u međuvremenu. Jesu li sve to članovi SNS? Dajte nam analizu. Ko je zaposlen? Gde je zaposlen? Ili recimo Aerodrom Beograd, od 450 na 1.800 zaposlenih. Da nisu sve to opet članovi SNS?
Čuli ste još jedno pitanje, kako je moguće da ste smanjili broj zaposlenih i da ste smanjili plate a da imate veća izdvajanja u budžetu za plate u odnosu na 2012. godinu. Hoćete da vam objasnim kako je moguće? Tako što ste od 2012. godine naprimali sve članove SNS do 2015. godine, a onda ste u 2015. godine počeli da smanjujete druge zaposlene u državnoj upravi a ostavili zaposlene naprednjake po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Dakle, to je veoma jednostavna analiza. Otpuštate druge zaposlene u državnoj administraciji, a ostavljate stranački zaposlene vojnike SNS.
Srpski pokret Dveri podržava ovaj amandman i svako finansiranje javnog medijskog servisa iz budžeta, jer smatramo da je od velikog nacionalnog značaja da imamo našu državnu televiziju. Mi uopšte nemamo problem sa tim izrazom „državna televizija“. Mi ne vidimo kako takav javni medijski servis može da bude oslobođen od veze sa sopstvenom državom. Naravno da njegovo finansiranje nije od strane Vlade, kako reče poslanik Đukanović, nego od strane poreskih obveznika, građana Srbije koji pune budžet odakle se finansira RTS i taj deo nije sporan, kao što i određeni programi RTS, o kojima možemo da diskutujemo, u većini slučajevima nisu sporni. Kao što veliki broj zaposlenih na RTS, a posebno onih sa niskim primanjima, kamermani i svi drugi koji tamo rade veoma težak i ozbiljan i složen posao, imaju veoma niska primanja, nisu sporni. Sporna je uređivačka politika informativnog programa RTS i o tome ovde većina nas govori. Sporno je to što je RTS, odnosno njegovi urednici, služio svim režimima u poslednjih 26 godina. I danas služi interesima SNS.
Dobro je ministar Vukosavljević oslikao kako to izgleda. Da, Skupština bira REM, ali ne Skupština, gospodine ministre, nego vladajuća većina u Skupštini. Pa, onda taj REM bira upravni odbor RTS, pa taj upravni odbor RTS kontroliše RTS, što znači vladajuća većina kontroliše RTS, ja sam tako razumeo vaše izlaganje.
Kako to mi ovde u Skupštini možemo da ga kontrolišemo? Kako opozicija može da ga kontroliše? Hoćete da vam navedem konkretan primer? Ja sam šef Poslaničke grupe Dveri. Mi smo postali parlamentarni nakon nedavno održanih vanrednih republičkih izbora pre osam meseci. Ni jednom za osam meseci, ni jedan predstavnik Dveri, pa ni ja, nije učestvovao ni na jednoj emisiji na RTS, vašem Javnom medijskom servisu, koji vi ovde branite. Od čega ga branite? Od istine o tome da cenzuriše opoziciju? Da informativni program služi onako kako je služio Tadićevom režimu, tako služi vašem režimu sada? Pa, te slugeranje na čelu RTS su idealne sluge, vi ste ih samo preuzeli kao dobre sluge novih gospodara i došlo je vreme da se o tome progovori.
Ne, ne, isključivo urednike, gospođo predsedavajuća. Ja govorim o uređivačkoj politici, a ne o ljudima.
Dakle, uređivačka politika RTS je slugerajska i služi svim režimima, kako u prethodnom tako i u ovom…
Dobro.
Dakle, moj zaključak je sledeći. Za nas nije sporno da se finansira RTS kao javni medijski servis i da proizvodi sadržaje koji nisu komercijalni i koji su potrebni, od kulturno-obrazovanih programa, istorijskih programa, porodičnih programa i svega onoga što ne možemo da vidimo ni na jednoj drugoj televiziji na kojoj dominiraju rijaliti šoui. To nije sporno. Sporan je informativni program koji služi vladajućem režimu i prethodnom i sadašnjem.
Šta mi ovde možemo da učinimo? Da obezbedimo uslove da se čuje glas opozicije na RTS-u. Ako niko iz opozicije, od vodećih opozicionih političkih stranaka, svi smo to ovde izjavili, ne može uopšte da se pojavi na RTS-u, nije bio Vojislav Šešelj, nije bio Saša Radulović, nisam bio ja, nije bio niko iz opozicije. Šta sad da radimo? Jel to javni medijski servis, gospodine ministre? Evo, vi budite pošteni pa uzmite sada reč i recite – to nije javni medijski servis, mora opozicija da dobije svoje mesto u javno medijskom servisu, i da proverimo vaše poštenje.
Ne vidim niti jedan razlog da bilo ko ovde imputira nešto što ne stoji, što niko iz opozicije nije rekao, a to je da prestane finansiranje Javnog medijskog servisa. Naprotiv, ovde smo uložili niz amandmana da se i poveća i na svaki drugi način sigurno obezbedi finansiranje Javnog medijskog servisa iz budžeta.
Sve naše napomene išle su isključivo u pravcu kvaliteta informativnog programa u kome opozicija nije zastupljena na odgovarajući način. I tu je stvar vrlo jednostavna. Gospodin Čedomir Jovanović može da bude zadovoljan RTS-om jer je on gost na RTS-u u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem kao lažna opozicija. Ali…
Hvala.
Da bih pojasnio svoje mišljenje kada govorim o jednom katastrofalnom informativnom programu RTS u kome, ponavljam, nije gostovao nijedan lider opozicije, ni Vojislav Šešelj, ni Saša Radulović, ni Boško Obradović, za osam meseci od završenih izbora. To nije normalno.
Ali, da bismo bili pravedni, treba da pomenemo informativnu uređivačku politiku, primera radi, Radio Beograda, koja je potpuno drugačija, koja je vrlo korektna, vrlo objektivna, koja je vrlo nepristrasna. Tamo zaista postoje emisije u kojima možete da vidite i parlamentarnu, pa i vanparlamentarnu opoziciju. To je, gospodine ministre, pravi primer uređivačke politike. A vi ste pali na mom ispitu poštenja. Ali, ja kao svakom studentu vama dajem i novu šansu.
Dakle, da li vi smete da izgovorite javno pred građanima Srbije da nije normalna uređivačka politika RTS u kojoj nijedan lider opozicije osam meseci ne može da se pojavi ni u jednoj emisiji? Da li je to toliko teško izgovoriti, gospodine ministre? Ako vi to niste spremni da izgovorite, pa ja onda sumnjam u vaše dobre namere. Koju ćete vi medijsku strategiju da napravite? Šta ćete vi da predložite Skupštini ako niste spremni da najočigledniju istinu izgovorite da to nije normalno? Da to nije normalno ako tri najveća lidera opozicije ne mogu da gostuju na RTS, ni u jednoj emisiji, niti u jednoj emisiji? Šta je to, kako se to zove?
Upravo smo podneli ovaj amandman da bismo pokazali da nam je stalo do sigurnog dugoročnog finansiranja Javnog medijskog servisa u nekoliko narednih godina ili, kako je navedeno ovim amandmanom, do 2020. godine. Dakle, mi nemamo taj problem da shvatamo značaj Javnog medijskog servisa.
Mi imamo problem sa odsustvom bilo kakve političke vizije od strane vladajuće stranke, Srpske napredne stranke. Jer, ako kažete da nikada nećete smanjiti penzije, pa ih smanjite, ako kažete da neće biti takse, a onda uvedete taksu kao pretplatu za RTS, to znači da vi nemate politiku, odnosno da kršite svoja predizborna obećanja.
Nemamo mi problem ni sa tim da u perspektivi svi građani Srbije putem pretplate finansiraju jedan nezavisni javni medijski servis. Ali, zašto bi oni to radili, kada taj javni medijski servis nije nezavistan, kada nema nezavisnu informativnu politiku, odnosno uređivačku politiku za informativni program?
Primera radi, birači Srpskog pokreta „Dveri“, navedite mi jedan jedini razlog zašto bi plaćali pretplatu za Radio-televiziju Srbije, kada u informativnim programima Radio-televizije Srbije nikada ne mogu da vide predstavnike političke opcije za koju glasaju, ako ne mogu da vide svog predstavnika ni u jednoj političkoj emisiji na RTS-u? Zašto bi plaćali pretplatu? Zašto? Oni hoće da plate pretplatu za javni medijski servis koji je objektivan prema svim političkim opcijama.
Kad kažem objektivan, jel imate vi, naprednjaci, 50% na izborima? Evo, neka imate 50% informativnog programa, ali, ne možete da imate 100% informativnog programa. Neka mi imamo 1%, ali, da imamo 1% na informativnom programu RTS-a, a nemamo ni jedan posto. Jer, za osam meseci, ni jednom nismo gostovali na Radio-televiziji Srbije. A koliko puta je gostovao Aleksandar Vučić i koliko puta su gostovali predstavnici SNS i koliko minuta u Dnevniku RTS-a se pojavljuje Aleksandar Vučić?
Dakle, vrlo je jednostavna stvar – nećemo da plaćamo pretplatu i taksu za naprednjački javni medijski servis. Hoćemo nezavistan medijski servis, na kome može da se čuje i glas opozicije, a onda smo spremni da platimo jedno takvo objektivno i nepristrasno novinarstvo.
Hvala predsedavajuća.
Ja pre svega želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što RTS koji je za nekoliko minuta demantovao poslanika opozicije, gospodina Pavlovića, ni jednog trenutka nije demantovao da osam meseci posle izbora ni jedan lider opozicije nije gostovao ni u jednoj političkoj emisiji na RTS-u. Nešto ne čuh taj demant od strane RTS, što znači da sve vreme govorimo istinu i da je to zaista provladin i režimski javni medijski servis.
Sa druge strane, što se tiče konkretnog amandmana, u obrazloženju Vlade kojim se odbija ovaj amandman stoji – amandman se ne prihvata iz razloga što bi se stupanjem na snagu zakona, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, pomerila isplata januarske rate, čime bi se moglo dovesti u pitanje obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa.
Dakle, ne ovim amandmanom, već vašim delovanjem, vašim kašnjenjem, vašom nesposobnošću se dovodi u pitanje finansiranje Javnog medijskog servisa, a ovim amandmanom se ispunjava osnovna stvar objavljivanja u „Službenom glasniku“ i dana stupanja na snagu ovoga zakona. Dakle, ovim smo samo želeli da pokažemo koliko vi naprednjaci u svemu kasnite i najčešće ste i mnogo više nazadnjaci nego naprednjaci.
U tom smislu, ministru bih samo za kraj skrenuo pažnju da nisam govorio ni o kakvim moralnim ispitima, već o ispitu poštenja, jer ako ministar koji je zadužen za kulturu i informisanje, ne može da smogne hrabrosti i da kaže da ne postoji javni medijski servis koji je objektivan ako na njemu ne može da gostuje ni jedan lider opozicije, onda taj ministar, ne znam kako može da bude ministar kulture i informisanja, i šta mi od njega možemo da očekujemo u novoj medijskoj strategiji, kada ne sme, evo treći put ga pitam da kaže da je neobjektivan i da je nekorektan javni medijski servis u kome lider opozicije ne može da gostuje za osam meseci posle izbora.
Na tom ispitu poštenja ste pali, gospodine ministre.
(Dušan Pavlović, s mesta: Replika.)
Hvala, predsedavajuća.
Naravno da treba da se briše bilo kakvo plaćanje pretplate od strane građana Republike Srbije, jer se time samo ispunjava amanet njegovog visočanstva Aleksandra Vučića… (Isključen mikrofon)
Pokušavao sam zaista da se malo našalim iz razloga što ne bih želeo da ja budem legitimni naslednik predizbornih obećanja i ideja SNS, jer su SNS i Aleksandar Vučić jasno rekli u svoje vreme, verovatno ste to i zaboravili, da neće biti pretplate za RTS. Onda ste naravno vratili pretplatu za RTS, ali je ne zovete pretplata, nego je zovete taksa. Sad smo mi svi kao malo glupi i ne shvatamo tu foru.
Dakle, ovde je stvar veoma jednostavna. Koji je smisao takse za RTS ako na RTS ne mogu da se vide predstavnici opozicije, ako nema sučeljavanja vlasti i opozicije, ako nema direktnih tv duela? Vrlo jednostavno pitanje. Da li je moguće da u poslednjih pet godina Aleksandar Vučić nije gostovao ni u jednom direktnom tv duelu? Koja je to vrsta slobode medija? Da li je to medijska cenzura ili kako se to zove? Što bismo mi to plaćali? Što bismo mi plaćali direktne prenose vanrednih konferencija za medije Aleksandra Vučića koji traju 50 minuta? Ne pada mi na pamet da ikada platim pretplatu za RTS da bih gledao vanredne konferencije za medije Aleksandra Vučića.
Izvinite, što RTS ne prenosi vanrednu konferenciju za medije Dveri, ne 50 minuta, pet minuta, dva minuta, 30 sekundi, koliko smo mi, kao što vi kažete manji od vas po podršci u biračkom telu? Ali, ne može 50 minuta Vučić na RTS-u, a nula minuta Dveri, to ne može. Zato mora da se briše bilo kakva pretplata, jer birači Dveri neće da vam plaćaju da gledaju Aleksandra Vučića. Kad obezbedite objektivnost na RTS-u, onda nam se javite, onda ćemo da platimo i veću pretplatu da bi taj RTS bio nezavisan i samostalan u svojoj uređivačkoj politici.
Poštovani gospodine predsedavajući, naravno da je najvažnije da sagledamo zbog čega je Vlada Republike Srbije u svom obrazloženju odbila ovaj amandman. Kaže se da bi to moglo dovesti u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanje njihove osnove delatnosti koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.
Šta je osnovna delatnost javnog medijskog servisa koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, ako nije sloboda medija, ako nije sučeljavanje vlasti i opozicije, ako nije parlamentarna debata, odnosno debata svih učesnika u političkom i parlamentarnom životu Srbije. Kakav je to javni interes da na RTS-u nikada ne vidite ni jednog opozicionog lidera? Čiji je to javni interes? To ničiji javni interes nije. To je isključivo interes vlasti. Vi onda nama tvrdite da Aleksandar Vučić nema nikakav upliv na javni medijski servis. Dobro, koji je razlog što javni medijski servis, gospodine Đukanoviću, gospodine Arsiću, gospodo ministri, ne poziva ni jednog opozicionog lidera na RTS? Koji je to razlog? Šta je razlog, ako nije Vučić? Šta je razlog?
Hajde, gospodo naprednjaci, otkrijte nam taj razlog? Znači, nije Vučić zabranio da se na RTS-u pojave opozicioni lideri. Ko je? Da nije Bujošević?
(Blaža Knežević, s mesta: Idi pa ga pitaj.)
Odlično. Hajde da rešimo konačno tu misteriju. Ne samo na RTS-u, na RTV-u. Na Radio televiziji Vojvodine od kada su je preuzeli naprednjaci ni jedan opozicioni lider takođe ne može da se pojavi. Može li na „Pinku“? Može li na „Studiju B“? Može li na bilo kojoj televiziji pod kontrolom SNS, a sve pomenute televizije su pod kontrolom SNS? I posle – zašto nema direktnih televizijskih duela? Zašto nema sučeljavanja vlasti i opozicije? Naravno, ima, izašao je Aleksandar Vučić na duel jednom od najjačih opozicionih lidera u Srbiji, Jeleni Karleuši. To je njegova mera duela i učestvovanja u rijaliti šou. To je Marijan Rističević, Aleksandar Vučić u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, „Farma“ je mera politike SNS.
Gospodine predsedavajući, s obzirom da nikad mi iz opozicije nećemo dobiti pravo na repliku, naravno ostaje nam da se još javimo po amandmanu.
Ja zaista ne mogu da razumem zašto je gospodin Marijan Rističević se osetio uvređenim što sam ga nazvao Aleksandrom Vučićem u Narodnoj skupštini. Niti mogu da razumem zašto bi se Aleksandar Vučić našao uvređenim što sam ga nazvao Jelenom Karleušom …
Dakle, ovaj amandman i te kako ima smisla i mi ga podržavamo iz prostog razloga …
Ima smisla, evo sad ću da vam objasnim zašto.