Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 17.10.2017.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

7. dan rada

17.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 11:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 100 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 150 narodnih poslanika i da možemo da nastavimo sa radom.
Prelazimo na glasanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, u načelu.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo 16 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Filip Stojanović i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Miroslava Stanković Đuričić i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stanković.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Ružica Nikolić i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Amandman sa ispravkom kojim se dodaju novi naslovi i novi članovi 3a, 3b i 3v zajedno su podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Petar Jojić i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Aleksandra Belačić i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić, i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 6a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 6a podnela je poslanička grupa DS.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 7. podneli su narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Božidar Delić i Nikola Savić, i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Tomislav LJubenović i Vesna Nikolić Vukajlović, i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman, sa ispravkom, podnela je poslanička grupa DS.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Marina Ristić i Sreto Perić, i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 9. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa DS.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Amandman kojim se posle člana 9. dodaje naziv i novi član 9a podnela je poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Marina Ristić i Momčilo Mandić, poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije, i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 10. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Branka Stamenković i Tatjana Macura i zajedno Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Sreto Perić, i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Tomislav LJubenović i Vesna Nikolić Vukajlović i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Božidar Delić i Nikola Savić i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dušan Pavlović, zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Aleksandra Belačić i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dušan Pavlović, zajedno Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Petar Jojić
i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Ružica Nikolić i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dušan Pavlović, zajedno Nemanja Šarović, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Filip Stojanović i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 147, protiv – 12, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – 14, uzdržan – jedan, nisu glasala 22 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman, sa ispravkom, podnela je poslanička grupa Jedinstvena Srbija.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tomislav LJubenović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Nikolić Vukajlović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 9. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Ružica Nikolić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i poslanički Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 10. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić i poslanički Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – 24, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 10. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – sedam, uzdržanih – nema, nisu glasala 32 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, u načelu.Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – devet, uzdržan – jedan, nije glasalo 25 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 2. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 3. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, u celini.Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – devet, uzdržan – jedan, nije glasalo 26 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo 30 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 2. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Tatjana Macura i LJupka Mihajlovska.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 6a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Amandman kojim se posle člana 6. dodaju naziv člana i član 6a zajedno su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 8. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 10. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 24. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 27. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – dvoje, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 29. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – četiri, uzdržan – jedan.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih -nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stanka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih -nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 38. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – sedam, uzdržanih -nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 39. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – devet, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 47. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – 13, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 50. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih -nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih -nema.
Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih -nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 65. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 66. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – sedam, uzdržanih nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 70. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stanka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih -nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 71. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stanka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih -nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 72. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – 18, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u celini.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – tri, uzdržan - jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.Prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izborima i razrešenjima od tačke 5. do tačke 12. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine, 22. septembra 2017. godine, u celini.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 175, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, 13. septembra 2017. godine, u celini.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 176, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SRS, u celini.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 174, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SRS, od 21. septembra 2017. godine, u celini.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 177, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SRS, od 12. septembra 2017. godine, u celini.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 174, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SRS, od 31. jula 2017. godine, u celini.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 175, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo deset poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije, u celini.Stavljam na glasanje ovaj Predlog.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – 23, uzdržanih – dvoje, nije glasalo 148 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, 25. septembra 2017. godine, u celini.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 174, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo deset poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke u celini.Prelazimo na povrede Poslovnika.Narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović, na sednici 3. oktobra 2017. godine, u 16.00 časova, ukazala je na povredu člana 130. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 3. oktobra 2017. godine, u 16.06 časova, ukazala je na povredu člana 88. st. 5. i 7. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Aleksandra Jerkov, na sednici 3. oktobra 2017. godine, u 16.20 časova, ukazala je na povredu čl. 124, 125. i 126. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nisu povređeni navedeni članovi.Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 3. oktobra 2017. godine, u 16.50 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Marko Đurišić, na sednici 3. oktobra 2017. godine, u 17.00 časova, ukazao je na povredu člana 88. stav 8. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Vladimir Đurić, na sednici 3. oktobra 2017. godine, u 17.13 časova, ukazao je na povredu člana 130. stav 4. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Nataša Mićić, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 11.54 časova, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije pristupio glasanju.Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 12.12 časova, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 12.15 časova, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije pristupio glasanju.Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 12.17 časova, ukazao je na povredu člana 109. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Sonja Pavlović, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 12.57 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Marijan Rističević, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 13.15 časova, ukazao je na povrede čl. 103, 106. i 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – tri, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nisu povređeni navedeni članovi.Narodni poslanik Goran Ćirić, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 15.58 časova, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Zoran Živković, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 16.01 časova, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 16.05 časova, ukazala je na povredu čl. 108. i 109. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nisu povređeni navedeni članovi.Narodni poslanik Ana Stevanović, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 17.29 časova, ukazala je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Ana Stevanović, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 17.32 časova, ukazala je na povredu člana 107. stav 1. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Maja Videnović, na sednici 4. oktobra 2017. godine, u 18.31 časova, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 9. oktobra 2017. godine, u 13.09 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 9. oktobra 2017. godine, u 13.26 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 9. oktobra 2017. godine, u 13.43 časova, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Sonja Pavlović, na sednici 9. oktobra 2017. godine, u 13.45 časova, ukazala je na povredu člana 21. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 9. oktobra 2017. godine, u 14.38 časova, ukazala je na povredu člana 103. st. 7. i 8. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Narodni poslanik Goran Ćirić, na sednici 9. oktobra 2017. godine, u 14.51 časova, ukazao je na povredu čl. 106. i 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nisu povređeni navedeni članovi.Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 12. oktobra 2017. godine, u 11.14 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da odlučite o povredi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Hvala.