Osmo vanredno zasedanje , 25.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/154-18

3. dan rada

25.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Narodni poslanik ima drugačije mišljenje, ja pitam zbog situacije …

(Aleksandar Martinović: Zanimljivija je tema Razvojna banka Vojvodine.)

… Narodni poslanik kandiduje druge teme, ja pitam zbog toga što je narodni poslanik, koji je predlagao amandman, imao pravo, pa pitam da li imam i ja. Ako nemam, to je vaše pravo i zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nije kolega zloupotrebio ni u jednom delu Poslovnik, ni pravo, nego je jako lepo uvezao očuvanje uspomene na te, ne na te, nego na naše vojnike i nevino nastradale žrtve sa tim da trebamo da imamo decu koja će da nastave da neguju tu tradiciju koju mi sada konačno uspostavljamo. Je li to neki problem? Može samo u tom kontekstu.
Izvolite koleginice Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Predsedavajući, ja bezrezervno poštuje vaše odluke, tako da nema potrebe da mi obrazlažete da vam se sviđa što narodni poslanik Radoslav Jović, ima prava koja ja nemam. Ako je o deci reč …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvrćete moje reči.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
… verujte mi, umem jako lepo da uvežem kako se rodi četvoro dece i kako se četvoro dece uči patriotizmu, očuvanju tradicije, svom poreklu i svemu onome što deca treba da znaju iz svoje porodice. No, poštujem vašu sumnju da ja za to nisam sposobna. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Obradović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Cenjeni ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani, mi poslanici SNS amandmanima kojima podnosimo, pokazujemo u kojim je sve to sferama života Srbija napredovala od kada je brigu o državi preuzela SNS, sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

Danas pred nama je set zakona iz sfere rada boračkih i socijalnih pitanja. Među ovim zakonima je i zakon o kome danas razgovaramo, Predlog zakona o ratnim memorijalima. Ovim zakonom pravno se uređuje materija koja je do sada bila regulisana zakonima iz perioda SFRJ, Zakon o uređivanju i održavanju grobalja boraca, Zakon o obeležavanju i održavanju grobalja i grobova pripadnika saveznih armija i drugih stranih armija na teritoriji Jugoslavije i Zakon o grobljima i grobovima boraca u inostranstvu.

Donošenjem novog opšteg zakona iz ove sfere, uređuje se važan aspekt društvenog delovanja. Ovim zakonom pokazujemo da poštujemo one koji su se borili za Republiku Srbiju kako u nedavnim, tako i u ranijim ratovima. Ovim zakonom takođe pokazujemo da poštujemo i ne zaboravljamo svoje ratne saveznike i da želim da dostojno obeležimo njihova grobna mesta ili mesta pogibije.

Poštovanjem tradicije i onih koji su se borili za slobodu Republike Srbije, u velikoj meri i afirmišemo napredak koji Republika Srbija postiže poslednjih godina od kada SNS vrši vlast. Mi srpske saveznike nećemo nikada da zaboravimo i poštovaćemo njihovu žrtvu za Republiku Srbiju, a vodićemo otvorenu i poštenu politiku i prema partnerima na istoku i prema partnerima na zapadu. Takav diplomatski pristup se svakog dana prepoznaje. Srbija je danas pouzdan i cenjen partner u međunarodnoj zajednici, a predsednik Aleksandar Vučić izrastao u nesumnjivo najvećeg lidera u regionu.

U danu za glasanje podržaću pomenuti predlog zakona. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Maja Videnović.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine potpredsedniče Arsiću, gospodine ministre koji svedočite diskusijama narodnih poslanika, građani Srbije koji na žalost ovo morate da gledate, narodna poslanica koja je malopre govorila na moju veliku žalost i biram reči i biram ton kojim ću da se osvrnem na suštinu i ono što se upravo desilo.

Jedan od narodnih poslanika SNS je sada otkrio sve ono o čemu vam govore poslanici opozicije, poslanici DS prethodnih nekoliko dana, a to je da ne postoji zakon, kao što je zakon o ratnim memorijalima koja je prepreka SNS da se upali lampica, da se koncentrišu da ne postoji ta politika i to političko neslaganje koje će biti prepreka da se o ovakvim stvarima, ovakvoj temi ovo ne radi.

Neverovatno je ovo što je koleginica rekla. Moram zbog javnosti, zbog stenograma, zbog istorije i zbog novih stranica sramote koje SNS ispisuje ovih dana, zato što ovako nešto nije prepreka da oni govore. Ja citiram amandman i u tom smislu ne postoji šansa da me prekinete.

Dakle, amandman na zakon o ratnim memorijalima je podnet sa posebnim osvrtom na funkcionisanje javnih preduzeća. To nije bio kraj. Narodna poslanica je u obrazlaganju svog amandmana rekla da je ovo tema u kojoj se treba podsetiti na uspehe Vlade Republike Srbije. Ako vama opomena da žrtve koje su svoj život dale za ovu zemlju, koje danas ne mogu da vam odgovore, nije opomena da sa ovako nečim prekinete i povučete ove amandmane, moram samo da konstatujem da su opasni ljudi koji za stid ne znaju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.