Steno beleške

Steno beleške su zapisi izlaganja narodnih poslanika tokom plenarnih sednica u izrečenom obliku, bez ikakvog izostavljanja reči ili izraza. Pročitajte o čemu su poslanici debatovali i na koji način su predstavljali interese građana i građanki u Narodnoj skupštini.

Od
Do

Prva posebna sednica, u Jedanaestom sazivu

251
10.08.2016.
12 sata

09.08.2016.
6 sati

Prva (konstitutivna) sednica

65
22.06.2016.

Prva (konstitutivna) sednica

637
06.06.2016.
13 sata

Prva (konstitutivna) sednica

213
03.06.2016.
9 sati

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

3
03.03.2016.
1 sat

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

412
02.03.2016.
3 sata

01.03.2016.
9 sati

Sedmo vanredno zasedanje

1
29.02.2016.
1 sat

Sedmo vanredno zasedanje

687
28.02.2016.
14 sata