Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 29.05.2023.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/120-23

6. dan rada

29.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da je prisutno 96 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u elektronske jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 114 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici Milica Đurđević Stamenkovski i Nikola Dragićević.
Nastavljamo jedinstveni pretres o Drugoj tački dnevnog reda.
Da li se za reč javlja neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa?
Podsećam vas da su svoje pravo da se obrate u ovom delu sednice iskoristile poslaničke grupe Za pomirenje – SPP-USS-DSHV i Zeleno-levi klub - Ne davimo Beograd – Moramo. Dakle, ostali predstavnici poslaničkih grupa mogu da dobiju reč sada. Vi se javljate po Poslovniku.
Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Vladimir Obradović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Hvala, predsedniče Skupštine.

Javljam se po Poslovniku član 71. stav 1. i 2. u vezi sa članom 82. shodna primena.

Dakle, na obrazloženi zahtev 30% poslanika predsednik Odbora za obrazovanje, Atlagić je odbio da zakaže sednicu Odbora čime je povredio Poslovnik član 71. i 72. na šta želim da vam ukažem i da vas zamolim da u skladu sa istim članom stav 3. vi u funkciji predsednika Skupštine zakažete taj odbor koji je tražilo šest poslanika, što čini više od trećine i u skladu je sa Poslovnikom. Predložen je dnevni red, sve je urađeno kako treba, tema je jako bitna, molim vas da vi to uradite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Proveriću o čemu je reč. Vi kao što znate Odbor može da se zbog shodne primene Poslovnika sastaje na teme koje su pripremljene isključivo u skladu sa Poslovnikom, tako da, neophodan preduslov bi bio da je na dnevnom redu koji ste predložili akt koji je usklađen sa Ustavom i zakonom i Poslovnikom. Tako da ću to sve da uzmem u obzir kada budem donosio odluku po ovom pitanju.
Treba li da se glasa?
Ne treba da se glasa. Hvala.
Još jednom da li se neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa javlja za raspravu po Drugoj tački dnevnog reda ili možemo da pređemo na listu prijavljenih za reč? Javlja se.
Samo da utvrdimo redosled.
Reč ima Edis Durgutović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Edis Durgutović

Socijaldemokratska partija Srbije
Poštovani predsedniče, koleginice i kolege poslanici, verujem da u ovom trenutku možemo da razgovaramo o ovoj temi, a da pri tome sve naše razlike, sve naše podele stavimo sa strane.

Kada kažem temi, ne mislim samo na tačku dnevnog reda i raspravu o REM-u, već mislim na opštu temu u društvu i krizi koju su izazvali nemili događaji. Neretko smo svesni i prisutni da i prethodnih godina i sada REM je jedna od tema koja se u javnosti politizuje, po našem skromnom mišljenju i više nego što bi trebalo.

Danas i danima koji su iza nas i o temi kojoj raspravljamo i temi koja je inicirala ovu raspravu verujem da nam zajednički razgovori, zajedničko razumevanje, zajedničko ujedinjenje oko krize koja je evidentna u ovom trenutku, odnosno krize u našem društvu, ne političke krize koja pokušava da se predstavi i nepolitizacije ove ovakve teme i ove tragične situacije. Neće nas taj put i taj odnos u kome političke rovove i bedeme podižemo, nigde odvesti poštovane kolege. U današnjem trenutku moramo da imamo više razumevanja jedni za druge i više pozitivnih odnosa jednih prema drugima, zbog samog društva i trenutka u kome se nalazimo.

Kao tema REM i suštinski izveštaj REM-a nam govori puno toga i o slici u medijima i u samom odnosu prema REM-u. Ja sam član Odbora za kulturu i informisanje i prisutan sam na sednicama Odbora i neretko se dešava da te sednice traju i satima, neretko se dešava da rasprava na tim sednicama bude neprilagođena situaciji, ali po ovoj tački dnevnog reda koja je sada u pitanju, Izveštaj REM-a čini mi se da smo imali kakvu takvu situaciju koja je mogla da se kontroliše i imali smo neki odnos razumevanja.

Iznenađen sam da nakon toga u prethodnoj nedelji kada smo raspravljali o ovome, nismo imali taj odnos u tu svest koju smo imali na toj sednici Odbora. Radovao sam se da ćemo po ovim tačkama dnevnog reda izaći iz onih partijskih rovova. Neretko sam čuo i sa strane i od kolega opozicije i od kolega vlasti da su svi spremni da negde ovu temu prevaziđemo na način na koji razumemo krizu i situaciju koja se dešava u društvu zbog nemilih događaja.

Niko od nas, i siguran sam da i vi u to verujete i siguran sam da građani tako misle, niko od nas ne može, ne treba, nije normalno da ovakvoj temi stiče političke poene.

Verujem negde da nezadovoljstvo koje u poslednje vreme iskazuju građani na ulicama zbog bezbednosti situacije koja se desila, svako nezadovoljstvo građana je opravdano, ali ne trebamo politizovati temu.

Regulatorno telo za elektronske medije sam po sebi svoj posao pokušava da obavlja od samog konstituisanja pod nekom vrstom pritiska. Na sednica Odbora su članovi REM-a nama istakli i nama skrenuli pažnju na svoj doživljaj, pojedini članovi REM-a na svoj doživljaj i situaciju, odnosno na ono kako oni doživljavaju sve ove pritiske i ono sa čime se nosi. Oni smatraju, i na su Odboru upoznali sa tim, da su oni pojedini članovi Odbora totalno dehumanizovani, da se na njih vrši stravičan pritisak i da oni pod tim uslovima ne mogu da rade.

Sa druge strane, čuju se optužbe da oni svoj posao ne rade dobro. Ja u jednom trenutku želim da kažem da kroz ovaj kontrolni izveštaj, tj. ova dva izveštaja kontrolna, koja su nam dostavljena jasno može da se vidi priroda i sadržaj onoga šta imamo danas na televizijama. Naravno da nije idealno i naravno da ne postoji ni u jednom trenutku idealna situacija u koju će svi slojevi društva i segmenti društva biti zadovoljni, ali ne mogu da prihvatim i da se složim sa činjenicom da u REM-u tražimo žrtveno jagnje za stravičnu situaciju u kojoj smo se našli.

Molim vas poštovane kolege, da svi zajedno učinimo taj dodatni napor da situaciju smirimo, jer ne verujem da ćemo u bilo kom trenutku, ukoliko ta situacija eskalira, moći da sastavimo, jer ovim i ovakvim ponašanjem i ovim i ovakvim pojačavanjem tenzija delimo društvo, a u kriznim situacijama društva moraju da se ujedine. Moraju jasno da definišu neki plan.

Kada govorimo o REM-u, govorimo isključivo o personalnom sastavu tog REM-a i o tome uvek može da se razgovara. Znam da svi ovde znate da REM na način na koji je definisan kod nas u državi, jedno od najdemokratskijih institucija, predložen od strane sedam predlagača sa devet članova, od toga dva predlaže naš parlament, dva resorni odbor našeg parlamenta, onda jedan resorni odbor pokrajine, crkve, verskih zajednica, predstavnici nacionalnih manjina, strukovnih udruženja, filmskih, scenskih radnika. Znamo da sa tim segmentima društva treba i moramo da razgovaramo u ovoj situaciji kako bi tu situaciju rešili.

Smenjivanjem ili zahtevima za smenu pojedinih članova REM-a, ne vidim da ćemo rešiti situaciju. Negde sam očekivao za sve vreme ove rasprave i za sav period koji smo bili, da ne upiremo prst jedni u druge, jer je kriza i situacija takva da ne smemo da upiremo prst jedni u druge, već da tražimo neko rešenje, neki izlaz za ovu situaciju u kojoj se nalazimo. U svom radu REM se oslanja na devet zakona, osnovni je Zakon o elektronskim medijima, ali tu postoje i drugi zakoni, Zakon o oglašavanju, Javnom medijskom servisu.

Ako želimo stvarno da rešimo problem, stvarno da nađemo neko rešenje, koje našem društvu nudi odgovore i vuče napred, stabilizuje tu medijsku scenu, onda hajde da se dogovorimo da razgovaramo o promeni zakona, podzakonskih akata i svih pratećih zakona koji prate, odnosno koje regulatorno telo koristi prilikom odlučivanja i rada. Između ostalog tu negde treba da tražimo ključ kao parlament Srbije, a ne činjenicom da ćemo da tražimo neke ostavke, i to je legitimno i to je u redu, ali pre svega mislim da moramo da se pozabavimo suštinom. Problem koji je zadesio Srbiju je toliko slojevit i toliko ozbiljan da ni u jednom trenutku nećemo naći odgovor u činjenici da li će podneti ostavke članovi RFEM-a, dobro, izabraćemo druge, ali šta smo postigli? Ne, nego ćemo izabrati pod pritiskom onako kako jedna ili druga strana misli. Neće se to dogoditi, neće nam to biti rešenje, ni za šta od onoga što je potrebno našem društvu.

Kada je nastala sva ova kriza, negde sam gledao koliko u suštini svako od nas u parlamentu malo zna i malo odgovora kvalitetnih i suštinskih ima na ovu temu i na ovu problematiku, određene kolege su se dotakli segmenta porodice i onoga šta po njima treba da bude osnov i ključ rešenja ovakvih situacija. Tu donekle mogu da se složim.

Imao sam priliku u nekom prethodnom periodu sa svojim prijateljem koji je vrhunski umetnik, univerzitetski profesor, Nikola Mijajlović, da razgovaram, jer se on negde susretao sa svom ovom decom koja su ili nastradala ili su neposrednom okruženju te dece. On je meni jasno i suštinski naglasio da glavni odgovor nas kao političara treba da bude, da omogućimo i alternativu svim tim televizijskim programima i medijskim sadržajima koji mogu da budu odgovor da našu decu i u porodici vaspitavamo tako, ali isto tako da ne dozvolimo da kao odgovor bude stigmatizacija bilo koje druge grupe.

Svestan sam u jednom delu da mi nemamo, kao parlament mogućnost da damo kvalitetne odgovore na ovako komplikovano i slojevito pitanje. Da negde neki zaključak, neki vid ovoga što smo mi u ovim danima iza nas i ovima ispred nas, raspravljali u ovoj suštinski važnoj temi za državu i društvo jeste da pokušamo da potražimo odgovor od stručne javnosti, od delova društva koji mogu suštinski da nam daju odgovore na pitanja i da nam pomognu da zajedno iskoračimo na nađemo rešenja.

Mi sve vreme razgovaramo po ovoj tački dnevnog reda kada je krenula rasprava o dve televizije ili o nekom segmentu televizija, pokušavajući da nađemo alternativu i pandan, da li neko i kako se bori za neku nacionalnu frekvenciju, pri tome se nismo ni dotakli prostora koju naša deca i generacije koje su iza nas koriste, a to je internet, to su ti elektronski mediji, to su ti sadržaji, platforme na koje nemamo odgovor, koje ovi ovakvi zakoni ne dotiču, a pri tom ne nudimo nikakva rešenja. Bojim se da danas pokušavamo alatima iz prošlosti da rešavamo probleme budućnosti i da ćemo se vrlo brzo susresti sa nekim novim problemom, a pri tom kao političari, neodgovorno dodajemo ulje na vatru i ne smirujemo situaciju i ne spuštamo srasti. Verujem da je najodgovornije od svih nas da pokušamo zajedno da formulišemo rešenja koja su plod razgovora sa stručnom javnosti, a najlakše ćemo doći do nekih promena i smena u REM-u, ali opet kao plod nekog dogovora nas kao predstavnika građana.

Možemo mi reći da je komplikovano smeniti REM ili zakonski, ali 250 nas ovde smo suštinski predstavnici građana i ukoliko jedinstven stav bude da budu promene u REM-u, a to mora da bude plod dogovora, verujem da će do toga doći. Nije po meni i po poslaničkoj grupe SDPS ključno i osnovno rešenje ostavke u REM-u, već jasan i politički i društveni dogovor, o spuštanju tenzija u društvu, rešavanju problema, kako oni moraju biti rešeni, kako nam se slične i ovakve situacije ne bi ponovile. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima, Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Poštovani predsedniče, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, veoma je teško u ovom trenutku dok naša braća i sestre na severu Kosova i Metohije brane srpske državne institucije svojim telima, govoriti o bilo kojoj drugoj temi sem o okupaciji Kosova i Metohije koja je na delu od 1999. godine. Ovih dana se pokušava završna faza te okupacije, okupacije severa Kosova i Metohije koji je bio neosvojiva tvrđava za separatističke vlasti do dolaska SNS na vlas 2012. godine.

Gospodine predsedniče, naravno da ću se u svom izlaganju baviti temom koja je na dnevnom redu, a to je izveštaj REM-a, dozvolite mi samo jednu misao, s obzirom na zabrinutost koju građani Srbije pokazuju zbog onoga što se jutros dešava u severnim srpskih opštinama na Kosovu i Metohiji, a to je molba vama pre svega, da Narodna skupština Republike Srbije što hitnije zakaže posebnu sednicu na temu aktuelnog stanja i krize na severu Kosova i Metohije.

Takođe, da se naše državno rukovodstvo obrati Savetu bezbednosti UN koji u ovom trenutku, do kraja maja, predsedava Ruska Federacija, da zatražimo hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN o aktuelnoj krizi na Kosovu i Metohiji, da zatražimo iznova povratak do 1000 pripadnika srpskog državnog osoblja, pre svega naše vojske i policije na Kosovo i Metohiju, kako bi brinuli o bezbednosti naših sugrađana.

I, što je posebno važno, a u domenu je predsednika Narodne skupštine, da budu raspisani lokalni izbori u sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije po našem ustavnom i zakonskom poretku i da na taj način krenemo u obnovu suvereniteta države Srbije na severu Kosova i Metohije.

Nesumnjivo je, i sa tim ću završiti, da su nam dosadašnji pregovori naneli samo štetu, da od Briselskog sporazuma iz 2013. godine do francusko-nemačkog sporazuma iz ove godine neprestano se povlačimo sa severa Kosova i Metohije i predajemo separatističkim vlastima u Prištini elemente naše državnosti.

Vreme je da se sa tim prestane, vreme je da se promeni pogrešna kosovska politika aktuelne vlasti, vreme je da se prekinu ti pogrešni pregovori u Briselu i da se pregovori vrate tamo gde im je mesto, u Savet bezbednosti UN, gde imamo saveznike i u Rusiji i u Kini i sve su ovo dobronamerni i konstruktivni predlozi šta treba učiniti u ovom dramatičnom trenutku.

Nažalost, i to moram da kažem, vi ste doprineli ovoj situaciji onim potpuno nepotrebnim mitingom, odnosno kontra-mitingom koji ste u petak pravili u Beogradu, gde ste pozvali Srbe sa severa Kosova i Metohije da napuste svoje opštine i dođu u Beograd u trenutku dok okupatori iz Prištine ulaze u srpske državne institucije na severu Kosova i Metohije. Upozoravao sam danima uoči vašeg kontra-mitinga da se to ne radi. Nažalost, to ste uradili i danas ljudi moraju telima da vraćaju ili da probaju da vrate te oduzete opštine vašom krivicom i vašom greškom u petak.

Dakle, očekujemo od predsednika Narodne skupštine i hvala vam na ovoj mogućnosti da istaknem značaj ove teme, da ćemo u ovim danima koji su pred nama imati, kao što ste i obećali, gospodine predsedniče, do kraja maja vanredno zasedanje na temu stanja na Kosovu i Metohiji, naravno francusko-nemačkog sporazuma o kome ova Narodna skupština do dana današnjeg nikada nije raspravljala, a vi ste počeli da ga primenjujete.

Što se tiče Izveštaja REM-a, odmah moram da ukažem na ono što je ovde više nego vidljivo, ako pogledamo ove prazne klupe ovde ispred predsednika Narodne skupštine, u njima nema nadležnih članova Saveta REM-a da odgovaraju pred nama koji smo ih birali. Mislim na Narodnu skupštinu. Mi iz opozicije ih nismo birali, vi iz vlasti ste ih birali. Njih danas nema ovde da odgovaraju na naša pitanja i da odgovaraju građanima Srbije za ono što su uradili na čelu REM-a prethodnih godina, dozvoljavajući nasilje, nemoral i sve vrste medijske prostitucije i skarednosti na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Još 2017. godine na Odboru za rad u pretprošlom sazivu Narodne skupštine ukazao sam da postoje zagađivači našeg javnog i medijskog prostora i morala i da su to televizije sa nacionalnom frekvencijom. Još 2017. godine Srpski pokret Dveri organizovao je protest ispred televizije „Pink“, ukazujući da je televizija “Pink“ medijsko zlo koje truje ovaj narod najgorim nemoralnim sadržajima oličenim u rijaliti programima.

Godinama unazad ukazivali smo, molili, preklinjali, apelovali da se ukinu rijaliti programi sa nasilnim sadržajima, da je to jedna katastrofa za ovaj narod, za moral ovog naroda, za sistem vrednosti za buduće generacije. Posle šest godina od tih apela srpskog pokreta „Dveri“ pre nekoliko dana predsednik Republike Aleksandar Vučić traži od Željka Mitrovića ukidanje rijaliti programa i šta sada prosečan građanin Srbije treba da kaže? Šta ste čekali šest godina?

Da li je Srpski pokret Dveri još pre šest godina ukazao na vreme? Jeste. Da li će bilo ko od vas sada ustati i reći – bili ste u pravu, izvinjavamo se, mi smo pogrešili.? Trebalo je još tada da predsednik Aleksandar Vučić traži ukidanje rijaliti programa, a ne danas kada imamo ovakve tragedije u našem društvu.

Dakle, da li ćete jednom priznati da je opozicija nešto bila u pravu? Da li ćete jednom priznati da ste u nečemu vi pogrešili za ovih 11 godina vaše vlasti? Da li shvatate da je sistem vrednosti u ovom društvu problem? Nasilje u medijima, nasilje na društvenim mrežama, nasilje u političkom govoru i sve drugo što je indukovano iz, pre svega, sistema vlasti, jer vlast je glavna koja usmerava državu, usmerava sistem vrednosti, usmerava sve javne politike.

Ne možete vi pobeći od odgovornosti i prebacivati odgovornost na bilo koga drugog. U tom smislu, ovaj izveštaj koji je REM podneo je najbolji mogući dokaz zašto ovi ljudi treba hitno da budu smenjeni.

Ako već nemaju dostojanstva da sami podnesu ostavke, ako nemaju časti da se sami povuku posle svega, onda mi kao Narodna skupština hitno ne usvajanjem ovog njihovog izveštaja moramo već danas da ih smenimo, jer samo ću vam na osnovu citata iz ovog izveštaja dokazati zašto svi zajedno treba za to da glasamo, za smenu Saveta REM-a i hitne promene u ovom Regulatornom telu za elektronske medije.

Evo samo nekoliko citata, da bi građani Srbije znali. To je nešto što običan čovek i ne mora da zna, da biste dobili nacionalnu frekvenciju za televiziju, morate da ispuniste brojne uslove. Morate, pre svega, da poštujete Zakon o elektronskim medijima. Zatim, morate da poštujete nešto što se zove Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Na kraju, morate da poštujte sopstveni programski elaborat na osnovu kojeg vam je izdata dozvola za televiziju sa nacionalnom frekvencijom.

Pazite šta u ovom pravilniku stoji u članu 11. stav 1 – Pružalac opšte medijske usluge mora imati u svom programu sledeće vrste programa: informativni program, naučno-obrazovni program, kulturno-umetnički program, dokumentarni program, dečiji program i program za maloletnike. Mora imati.

Dozvolite da vam saopštim šta Izveštaj REM-a priznaje. Da se pod njihovom kontrolom i uz njihovu dozvolu dešava suprotno i Zakonu o elektronskim medijima, suprotno Pravilniku i suprotno čak, verovali ili ne, i sopstvenim elaboratima, odnosno dokumentima programa koje su same televizije predale a koji se ne poštuje.

U Izveštaju REM-a stoji sledeće. RTV „Pink“ u poslednja tri meseca prošle godine – izostalo emitovanje sadržaja dečijeg programa i programa za maloletnike. TV „Hepi“, tri meseca prošle godine završna - izostalo emitovanje programskih sadržaja kulturno-umetiničkog i dečijeg prgorama. TV B92, u oba posmatrana perioda, znači, u poslednjih šest meseci, obratite pažnju, Izveštaj REM-a, ovo nisam rekao ja, ne ispunjava niti jednu od tri obaveze iz Zakona o elektronskim medijima. Da ponovim, TV B92 ne ispunjava ni jednu od tri obaveze iz Zakona o elektronskim medijima.

„Hepi“ TV, programskim elaboratom sopstvenim, najavljene kao zasebne žanrovski profilisane emisije, dokumentarno, kulturno-umetničkog, naučno-obrazovnog, verskog, dečijeg, igranog, serijskog programa sopstvene produkcije i sportskog programa u posmatranom periodu nisu emitovani.

TV B92, izostali programski sadržaji naučno-obrazovnog i kulturno-umetničkog programa.

TV „Prva“, koja još ponajbolje stoji, izostali su jedino sadržaji kulturno-umetničkog programa.

TV „Prva“, planirane vikend emisije namenjene deci i dugometražni animirani filmovi nisu imitovani.

TV „Prva“, u posmatranom periodu nisu uočene najavljene nedeljne specijalizovane emisije o ekologiji i emisije posvećene aktuelnim problemima mladih. Nisu uočene emisije o aktuelnim problemima mladih na televiziji koja najbolje stoji u odnosu na sve četiri televizije sa nacionalnom frekvencijom, ali zato

TV „Pink“, po tabeli koja ovde prenosi izveštaj REM-a, 46,38% rijaliti program na TV „Pink“. Dakle 46,38 od ukupnog programa „Pinka“ je rijaliti program itd.

Dakle, mogao bih dugo da vam citiram sve ono što stoji u Izveštaju REM-a, gde oni sami priznaju da oni krše zakon, da oni ne rade svoj posao, da oni dozvoljavaju televizijama da sve ovo rade i zbog svega toga oni ne samo da moraju biti smenjeni, oni moraju i krivino-pravno da odgovaraju, jer su dužni da poštuju i sprovode zakon, a oni to ne rade i dozvoljavaju godinama unazad ovako bezvlašće, ovakav haos, ovakvu anarhiju u televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Zato je poslanička grupa Srpski pokret Dveri – Patriotski blok još 17. maja predala preporuku Vladi Republike Srbije za zabranu rijalitija i svih medijskih sadržaja koji sadrže nasilje. Dakle, mi nudimo i rešenja, nismo od onih koji samo kritikuju, već uvek kada kritikujemo, nudimo i rešenja.

Evo šta smo naveli u ovoj preporuci - da se hitno ukinu rijaliti programi koji promovišu nasilje i nemoral, da se zabrani prikazivanje nasilja na svim medijima, elektronskim i štampanim, a pre svega na onim koji koriste nacionalnu frekvenciju. I pod tri – da se ograniči pristup maloletnim licima svim štetnim sadržajima na društvenim mrežama, izuzetno važna mera koja uopšte do sada nije razmatrana.

Mi imamo problem da je nasilje opšteprisutno na našim medijima. Nasilje mora da se izbaci iz naših medija, iz filmova, serija, sa društvenih mreža, iz rijaliti programa i iz svega drugoga što emituje jednu takvu sliku.

Međutim, ima, istina, i jedna tačna konstatacija u izveštaju REM-a, gde oni tačno tvrde da nije samo njihova odgovornost. To ću vam pročitati, jer je tačno. Treba takođe imati u vidu da je opasnost od nasilja u rijaliti programima delimična nadležnost REM-a. Kaže - slučajevi nasilja koji se prezentiraju u javnosti, vrlo često nisu objavljeni u televizijskim programima, već na internetskim sajtovima, što je oblast za koju REM nije nadležan. Takođe, veliku ulogu u predstavi o velikoj prisutnosti nasilnih sadržaja u rijaliti programima imaju tabloidi koji imaju specijalizovane rubrike za praćenje rijaliti programa i detaljno prenose događanja, kako ona koja su prikazana na televizijskom programu, tako i ona čije je prikazivanje ograničeno na internet sajtove, što doprinosi daljem širenju ovih spornih sadržaja.

Šta to znači? Pa, „Informer“, dnevne novine koje dalje šire rijaliti programe u štampu, u medije i u čitavo društvo, za njih nije nadležan REM. Ali, ja onda postavljam pitanje – ko je nadležan za „Informer“?

Verovali ili ne, građani Srbije poštovani, u trenutku dok mi raspravljamo o REM-u i svemu za šta je REM odgovoran u poslednjih 10, 11 godina ove vlasti, koja je birala ove članove REM-a, vi imate situaciju da REM brže-bolje donosi odluku da najmonstruoznijem dnevnom listu „Informer“ dozvoli emitovanje televizije u kablovskom sistemu.

Dakle, oni kao da shvataju da im ističe mandat, da će biti smenjeni, da se više neće pitati i odlučivati i na brzinu donose odluku da „Informer“ podignu na nivo televizije. Nije dovoljan „Pink“ i sve ovo što sam vam citirao, sva ova propast koja se dešava na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pod kontrolom ovakvog REM-a, već i „Informer“, kao najgore medijsko zlo u štampanoj formi, žele da podignu sada i na nivo televizije. Već su im odobrili da mogu na taj način da posluju.

Tu je neverovatno da članovi REM-a još uvek sami nisu podneli ostavke. Posledice njihovog delovanja prethodnih godina su jezive.

Zato vas pozivam da svi zajednički kao jedan, kada bude dan za odlučivanje, odbijemo ovaj izveštaj REM-a, tražimo njihovu odgovornost, smenimo ih i ukinemo nacionalnu frekvenciju za najveću medijsku trovačnicu i medijsko zlo TV „Pink“ i isto tako zabranimo dnevni list „Informer“. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pravo na repliku, Milenko Jovanov. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Uvek je interesantno kada nam o nasilju pričaju oni koji su najviše nasilja na javnoj sceni promovisali, da nas pozivaju da se valjda njima izvinimo za to što su tokom svojih protesta protiv te zle TV „Pink“ svojevremeno prebili dve novinarke, Maju Dragović i Gordanu Uzelac, i da kažemo da su oni bili u pravu. To je otprilike varijanta.

Ono mnogo važnije što je rečno je vrlo indikativno. Znate, nema stvari koju Kurtijev režim neće da uradi, a da ovde u Beogradu ne dobije podršku kroz to što će da kažu da nije kriv on, nego da je kriva vlast u Beogradu. Dakle, nisu krivi oni koji napadaju srpski narod na Kosovu i Metohiji, nego je kriv Beograd, kriva je ovde Vlada. Nikada, potražite to u bilo kojoj arhivi, potražite to bile gde, nikada nećete naći nikakvu osudu na sve ono što radi Kurti. Zašto? Zato što isti oni koji tobož mnogo brinu o Kosovu i Metohiji, jako im je stalo da sa Dedinja brane Kosovo, podršku dobijaju upravo od onih koji kažu – uzdrmali smo Vučića.

Muhamed Hajrulahu, urednik portala „Telegrafe“ iz Prištine, inače veliki poštovalac Adema Jašarija, kači slike sa protesta kojima se diče i oni kojima je tobož stalo do Kosova. Kažu da ti protesti služe da se uzdrma Vučić i kažu da su uspeli da uzdrmaju Vučića. E, toliko ima istine i iskrenosti u onome što se priča. Niti o Kosovu, niti o rijalitijima.

Da im je stalo da nema rijalitija, ne bi upadali testerama na RTS i to prenosili uživo preko svojih portala, ne bi ovde napadali Marijana Rističevića i brutalno ga prebijali, ne bi tukli novinarke Maju Dragović i Gordanu Uzelac, ne bi upadali u stanicu policije u Mionici, ne bi zastavom obijali vrata Skupštine, iako su poslanici, mogu da uđu kad hoće, itd.

To je rijaliti koji niko nije do sada izmislio. Oni su ga, ne samo izmislili, nego i sproveli. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Reč ima predstavnik predlagača.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Bakarec

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Predsedavajući, ja samo moram da podsetim prvo dame i gospodu narodne poslanike da sam za predstavnika predlagača, dakle, za predstavnika Odbora za kulturu i informisanje predložen od strane predsednika Odbora koji je iz opozicije i onda je Odbor to izglasao. Znači, nisam ja ovo tražio, odmah da vam kažem.

Pozdravljam što je prethodni govornik, koji je po redosledu govorio, govorio o Kosovu i Metohiji. On je govorio tri minuta, ja ću nešto kraće.

Upućujem, naravno, snažnu podršku našim sestrama i braći na Kosovu i Metohiji i najoštrije, i to je neka poruka koju možemo da pošaljemo, osuđujem Kurtijev fašistički režim zbog terora koji nimalo slučajno baš u ovim danima, ali i godinama, sprovodi nad Srbima.

Govornik koji je govorio po redosledu, rekao je da članovi REM-a su krivi za ovo nasilje. Odmah da vam kažem, članovi REM-a, niti, recimo, RTS, ne snose nikakvu krivicu za dve tragedije koje su se dogodile pre tri nedelje.

Znate, morate da budete jasni, krivicu snosi, pre svega, snose ubice, snose njihovi roditelji, a onda potom eventualno škola, okruženje itd.

Pominje gospodin, poštovani predsedavajući, pominje zagađivače medijskog prostora i morala i kaže – to su svi ovi mediji sa nacionalnom frekvencijom. Ja bih rekao da su zagađivači medijskog prostora i, hajde da kažemo, da ne kažem morala, to je deplasirano, ali zagađivači medijskog prostora prevashodni su televizija N1, po svim pokazateljima i TV Nova S, ova prva od 2014. godine, ova druga od 2017. godine i njihovi tabloidi istog vlasnika Šolaka, „Danas“ već decenijama i „Nova S“ nešto kraće.

Ovaj prethodnik se usuđuje da pominje protest ispred „Pinka“ koji je on organizovao sa svojom strankom kada su stradale dve novinarke udarene šakama u glavu i policija je utvrdila da ih je napao Dejan Vulićević, funkcioner upravo ove stranke.

Prethodnik govori o tome da rijaliti, pominje samo jedan, „Pink“ i „Hepi“. Na „Hepiju“ nema „Parova“ već godinu i po dana, da su oni krivci takođe za ovo nasilje. Ja pitam da li je „Survajver“, Šolakov rijaliti, koji se emituje na TV Nova S i još deset rijalitija na tim televizijama, da li i oni zagađuju javni prostor? Da li su i oni onda odgovorni za nasilje? Odgovorite sami.

Ovaj prethodni poslanik je uporno govorio o nasilju. Međutim, znate kako, činjenice su ubitačne. Već tokom izbora 2016. godine je upravo ovaj napao članicu RIK-a Maju Pejčić, fizički je napao. Potom je u oktobru 2017. godine, isti taj poslanik koji je govorio iz opozicije, fizički napao predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković i naneo joj telesne povrede.

Već u novembru 2017. godine fizički je napao Aleksandra Martinovića, šefa poslaničkog kluba SNS-a, i u glavu ga je udario tvrdim predmetom. Isti ovaj lider stranke iz opozicije je u junu 2020. godine sa još deset funkcionera na stepeništu ove Skupštine napao Marijana Ristićevića, koji po godinama može otac da mu bude, i naneo mu telesne povrede. Ovaj isti lider je 16. marta 2019. godine predvodio nasilni upad u RTS, razbijao je po RTS-u, vitlao motornim testerama i pretio je novinarima u desku RTS-a. Takođe, ispred predsedništva, 5. maja 2019. godine, ovaj prononsirani Ljotićevac je izjavio: "Ova stvar mora da se istera do kraja ili ćemo mi na ulici srušiti ovu vlast kada nas bude dovoljno na ulici da možemo da je srušimo", kraj citata.

Poslanik ovog lidera opozicije Srđan Nogo je 16. oktobra 2018. godine izjavio da Anu Brnabić i Aleksandra Vučića treba obesiti na Terazijama, a Dragan Spasić, predsednik vašeg opštinskog odbora u Trgovištu, objavio je morbidan tekst na "Fejsbuku" 9. novembra 2019. godine i izjavio, slušajte pažljivo, citiram: "Treba napraviti popis uticajnih SNS lica i posle promene vlasti migrante naseliti u njihovim kućama, stanovima i dati im njihove ćerke i žene da siluju". Znači, funkcioner ove stranke poziva da naše žene siluju kada nas oni nasilno obore s vlasti.

Ta stranka je isto organizovala miting nedavno, u februaru, sa koga je smrću prećeno predsedniku Vučiću - ko potpiše, njega ubiše i podržali su uhapšenog snajperistu Bobačeka Dejana koji se uputio u Beograd da snajperom ubije istog dana Vučića.

Takođe, poslanici ove iste grupe, Ljotićevci, 4. decembra, su najgrublje vređali žene Anu Brnabić i Snežanu Paunović kada su širili etničku i nacionalnu mržnju i diskriminaciju po osnovu rodnog i nacionalnog opredeljenja. Ani Brnabić su poslanici upravo ove opozicione stranke rekli - ti si ustaška lezbejka, a Snežani Paunović predsednici Skupštine su rekli da je Vučkova kučka.

Takođe, poslanici ove iste stranke, ljotićevske, su 2. februara pokušali ovde u zgradi Skupštine, ovde u ovoj sali, tamo na onom mestu, da linčuju predsednika Vučića. Jel to vaša borba protiv nasilja? Mislim, jel to vaš protest protiv nasilja?

Znate, ja vam kažem, vaša grupa, a ne samo vi, vi se ponašate isto kao što se Kurti ponaša prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a onda se usuđujete da na početku držite neki govor od tri minuta, kvazipatriotski.

Pominjali ste "Informer". To sam već jednom rekao - "Informer" se ne nalazi u izveštaju REM-a.

Što se tiče toga, pominjali ste da pojedini mediji sa nacionalnom frekvencijom krše zakone, znate, Zakon o elektronskim medijima i tako dalje. To čine pre svega N1 i "Nova S" i "Junajted grupa" i "Junajtid medija", jer svi ti mediji i SBB su ni na nebu ni na zemlji, oni nisu u nadležnosti REM-a, nisu se prijavili u Srbiji, registrovani su u Luksemburgu. Već deceniju i duže "Junajted grupa" i "Junajted medija" godinama brutalno krše Zakon o elektronskim medijima, Zakon o oglašavanju i druge zakone. Oni su piratski mediji i ne plaćaju porez, oni su registrovani u Luksemburgu kao prekogranični mediji. Dakle, mogli bi da se registruju, a traže nacionalnu frekvenciju. Kako nacionalnu frekvenciju može da dobije luksemburški medij u Srbiji? Možda dobije luksemburšku nacionalnu frekvenciju? Tako da sve što ste vi izgovorili apsolutno je lišeno svakog osnova. Hvala vam.