Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlagač: Vlada

Čet
06.10.2016
Uto
04.10.2016
Pet
19.08.2016

Predlog akta

[doc] 

Pet
19.08.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predloženim izmenama Zakona predviđeno je oduzimanje dela sredstava koje su lokalne samouprave ranije prihodovale na osnovu poreza na dohodak građana. Naime, lokalnim samoupravama na osnovu zakonskog rešenja pripada prihod od ustupljenih poreza. Jedan od prihoda koji je pripadao lokalnim samoupravama jeste i prihod od izdavanja nepokretnosti. Prema predviđenim izmenama Zakona ovaj tip prihoda se izuzima iz budućeg ubiranja lokalnih samouprava. Novo rešenje jeste da prihodi pripadaju državi.

Takođe, izmenama zakona promenjeni su i procenti poreza na zarade koji pripadaju lokalnim samoupravama. Prema ranijem zakonskom rešenju iz 2011. godine, lokalnim samoupravama pripadalo je 80% od poreza na zarade. Izmenama zakona je predviđeno da opštinama pripadne 74% od poreza na zarade a da gradovima pripadne 77% od poreza na zarade. Jedini izuzetak je grad Beograd, kome, prema predlogu zakona, treba da pripadne 66% od poreza na zarade. Kako navodi predlagač Zakona, primenom ovog rešenja državi će ukupno pripasti 4,8 milijardi dinara dodatnih prihoda od poreza na zarade (procena predlagača), dok će prihodi lokalnih samouprava biti umanjeni za isti iznos.

Predlagač nije dao procenu koliko će sredstava po osnovu poreza na nepokretnosti pripasti budžetu Republike Srbije, odnosno koji je procenjeni iznos za koji će prihodi lokalnih samouprava biti umanjeni zbog ove promene.

Tokom procesa usvajanja zakona u Narodnoj Skupštini nije usvojen nijedan amadman.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 143
Protiv: 138
143%
138%
0%

Ključne novine

SMANJENJE DELA POREZA NA ZARADE KOJI PRIPADA OPŠTINAMA I GRADOVIMA

Smanjenje prihoda od poreza na zarade koji pripada opštinama/gradovima (sa 80% na 74%, koliko pripada opštinama, odnosno 77% koliko pripada gradovima i gradu Beogradu kome pripada 66%)

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 129
Protiv: 163
129%
163%
0%

POREZ NA IZDAVANJE NEPOKRETNOSTI PRELAZI U NADLEŽNOST DRŽAVE

- Oduzimanje opštinama/gradovima prihod od poreza na izdavanje nepokretnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 132
Protiv: 185
132%
185%
0%

Poslednji put ažurirano: 29.01.2023, 21:17