Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 33 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija
...

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije
...

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Zdravko Stanković

Socijaldemokratska stranka

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Marinika Tepić

Stranka slobode i pravde
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Zoran Živković

Nova stranka

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Radoslav Milojičić

Demokratska stranka
...

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Poslanička grupa Dosta je bilo

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije

...

Dejan Šulkić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Milan Lapčević

Nova Demokratska stranka Srbije

Poslanička grupa Dveri

...

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri
...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri
...

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri
...

Marija Janjušević

Srpski pokret Dveri
...

Srđan Nogo

Srpski pokret Dveri