Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika

Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika

Tip akta: Zakon

Status: Povučen

Predlagač: Marinika Tepić

Čet
24.11.2016

Predlog akta

[pdf] 

Čet
24.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se proširenje definicije krivičnog dela “ Rasna i druga diskriminacija”. Predlagač zakona predlaže definisanje radnje krivičnog dela u vezi sa javnim odobravanjem, negiranjem postojanja ili značajnom umanjenju težine genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe lica ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vere, porekla, državne, nacionalne ili etničke pripadnosti. Uslov za postojanje krivičnog dela je da je radnja javnog odobravanja, negiranja postojanja ili značajnog umanjenja odnosi na krivična dela utvrđena pravosnažnom presudom:
-suda u Srbiji, Međunarodnog krivičnog suda,
-Međunarodnog tribunala za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine ili Međunarodnog suda pravde.

Predlagač zakona smatra da je posledica koju proizvodi radnja krivičnog dela potencijalna opasnost od nasilja ili izazivanja mržnje prema grupi lica ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vere, porekla, državne, nacionalne ili etničke pripadnosti. Za počinioca ovog oblika krivičnog dela predviđena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 161
Protiv: 133
161%
133%
0%

Ključne novine

KAŽNJAVANJE ODOBRAVANJA ILI NEGIRANJA GENOCIDA I RATNIH ZLOČINA

-Kažnjavanje zatvorskom kaznom lica koja javno odobravaju, negiraju postojanje ili značajno umanjuju težinu genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 143
Protiv: 147
143%
147%
0%

Poslednji put ažurirano: 06.12.2022, 00:31