Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, kao i u odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu.

Predlagač: Vlada

Pet
09.12.2016
Ned
04.12.2016
Pet
02.12.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Pet
02.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač uvodi promene postojećeg Zakona o budžetskom sistemu kako bi se isti odnosio i na 2017.godinu. Od promena koje se uvode, najvažnije se odnose na povećanje iznosa penzija od 1,5% koje nisu podložne umanjenju na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kao i na određivanje kategorije zaposlenih u javnom sektoru kojima se mogu povećati plate za 5% u 2017.godini: MUP, Ministarstvo odbrane, BIA, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (samo za državne službenike i nameštenike u zatvorima i kazneno popravim ustanovama) i pravosuđu.


Za zaposlene u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda mogu se povećati plate za 6%, dok zaposlenima u ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda iznos povećanja plata može biti 3%. Istraživačima i pomoćnom osoblju u naučno istraživačkoj delatnosti, kao i zaposlenima u ustanovama kulture se može odobriti povećanje zarada od 5%. Pravo na povećanje plata od 5% imaju i ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, dok zaposleni u predškolskim ustanovama mogu dobiti povećanje zarada od 6%.


Primena ovih povećanja je planirana od obračuna plata i penzija za decembar 2016.godine.


Od bitnijih promena, ističu se dopune koje se odnose na uvođenje izveštaja o učinku budžetskih programa za prvih 6 meseci tekuće godine. Navedene izveštaje su obavezni da dostavljaju direktni korisnici budžetskih sredstava (javna preduzeća i institucije).


Uvodi se i ograničenje u iznosu prinudne naplate za korisnike budžetskih sredstava (maksimalno 50% od iznosa koji je namenjen korisniku iz budžeta).


Menjaju se odredbe zakona koje se odnose na godišnji finansijski izveštaj o izvršenju budžeta, kao i godišnje finansijske izveštaje o izvršenju plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje kao i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i to tako što se uvodi obaveza dostavljanja izveštaja eksterne revizije uz godišnji finansijski izveštaj.


Bliže se definiše postupanje budžetskih inspekcija autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava (obaveze postupanja pokrajina i lokalnih samouprava po merama budžetskih inspekcija) tako da se mere moraju primeniti u praksi, jer se uvodi mogućnost zamrzavanja prenosa sredstava iz budžeta (osim za plate).

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 131
Protiv: 111
131%
111%
0%

Ključne novine

POVEĆANJE PLATA I PENZIJA OD 1.5% DO 6%

- Povećanje iznosa penzija od 1,5% koje nisu podložne umanjenju na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija;
- MUP, Ministarstvo odbrane, BIA, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (samo za državne službenike i nameštenike u zatvorima i kazneno popravim ustanovama) i pravosuđe dobija povećanje plata od 5%;
- Zaposleni o osnovnim i srednjim školama dobijaju povećanje plate od 6%;
- Zaposleni u visokom i višem obrazovanju dobijaju povećanje plate od 3%;
- Istraživačima i pomoćnom osoblju naučnim institucijama povećanje plate je 5%;
- Zaposleni u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite dobijaju povećanje plate od 5%;
- Zaposleni u predškolskim ustanovama dobijalu povećanje zarade od 6%;
- Sva povećanja zarada se obračunavaju od plate za decembar 2016.godine;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 110
Protiv: 127
110%
127%
0%

AUTONOMNE POKRAJINE I LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU OSTATI BEZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA

- Autonomne pokrajine i lokalne samouprave su obavezne da poštuju mere koje odredi budžetska inspekcija.
- Ukoliko se ogluše o mere budžetske inspekcije, pokrajine i lokalne samouprave mogu dobiti blokadu sredstava koja im sleduju iz državnog budžeta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 105
Protiv: 139
105%
139%
0%

BUDŽETSKI KORISCNICI MORAJU SVAKIH 6 MESECI SASTAVLJATI IZVEŠTAJ O UČINKU BUDŽETA

- Obavezni izveštaji o učinku budžeta za prvih 6 meseci tekuće godine za direktne budžetske korisnike

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 112
Protiv: 118
112%
118%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.01.2022, 11:43