Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 21 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Dijana Vukomanović

Narodna stranka
...

Dejan Šulkić

Demokratska stranka Srbije
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Poslanička grupa Dosta je bilo

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine