Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju

Sažetak

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju, potpisali su 4.10.2016. predstavnici Vlade RS i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine.

Ovaj sporazum predstavlja pravni osnov za funkcionisanje - obavljanje vazdušnog saobraćaja između dve strane ugovornice, u skladu sa savremenim tendencijama u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Raspoređivanje prava i obaveza strana ugovornica po osnovu sporazuma, vršeno je u skladu sa principom reciprociteta – preciznije prava i obaveze koje važe za jednu stranu važe i za drugu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 46
42%
46%
0%

Ključne novine

USPOSTAVLJANJE AVIONSKIH LINIJA IZMEĐU SRBIJE I HONG KONGA

Pravno regulisanje, u celini, vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine. Potpisivanjem ovog Sporazuma se stvaraju uslovi za uspostavljanje avio saobraćaja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 53
Protiv: 47
53%
47%
0%

Napomene

Nadležan za sprovođenje: Vlada Republike Srbije

Poslednji put ažurirano: 30.05.2020, 19:25