Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Sažetak

Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade NR Kine zaključen je 20.08.2009. godine u Pekingu i izmenjen je Aneksom 1 od 28.03.2013. godine i Anekskom 2 od 01.07.2013. godine.
Zakonom se predlaže potvrđivanje Aneksa br. 3 zaključenog 16.05.2017. godine u Pekingu u skladu sa Zaključkom Vlade br. 018-4179/2017-03, čija je osnovna svrha da se u okvir bilateralne saradnje dveju zemalja uključila nabavka lokomotiva i šinskih vozila.

U tom cilju, precizirano je da će se saradnja u okviru Sporazuma odvijati i kroz tehničku pomoć eksperata za obuku domaćeg osoblja za izradu razvojnih planova vezanih za svaki vid transporta; da se saradnja ugovornih strana odvija i kroz nabavku lokomotiva i šinskih vozila (uključujući i elektromotorni voz) neophodnih za izgradnju, funkcionisanje i održavanje infrastrukturnih projekata, kao i da se na uvoz/kupovinu lokomotiva i šinskih vozila (uključujući i elektromotorni voz)ne plaćaju carinu i PDV na teritoriji Srbije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 142
83%
142%
0%

Ključne novine

NABAVKA LOKOMOTIVA I ŠINSKIH VOZILA

Uključivanje nabavke lokomotiva i šinskih vozila u okvir saradnje u oblasti infrastrukture Srbije i Kine;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 109
92%
109%
0%

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE I PDV-A

Oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a na uvoz/kupovinu lokomotiva i šinskih vozila (uključujući i elektromotorni voz) u okviru sprovođenja Sporazuma.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 99
Protiv: 121
99%
121%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.06.2022, 21:11