Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra ("AMSCC")

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra ("AMSCC")

Tip akta: Zakon

Oblasti: odbrana vojska

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Memorandum o razumevanju između Vlade RS i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško- pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”), potpisan je u Beogradu 24. maja 2017. godine.
AMSCC je nezavisna multinacionalna organizacija osnovana 2004. godine odlukom grčkog Ministarstva odbrane, sa ciljem da doprinese ublažavanju strateških nedostataka u operacijama i vežbama pod vodstvom NATO-a, EU i UN-a . AMSCC pruža mogućnosti za efikasan transport ljudstva i opreme morskim, vazdušnim putem, drumskim i železničkim putem, radi blagovremenog angažovanja u multinacionalnim operacijama.
Centar AMSCC se nalazi u Generalštabu nacionalne odbrane Republike Grčke, u Atini.
Memorandumom o razumevanju definisana je saradnja između Srbije i Grčke u okviru Centra AMSCC, sa ciljem pružanja usluga AMSCC Srbiji u rešavanju problema i nedostataka transportnih kapaciteta za izvršenje strategijskog transporta, a naročito one koji proističu iz potrebe brzog upućivanja snaga u operacije predvođene Evropskom unijom ili operacije koje sprovode druge međunarodne organizacije pod mandatom UN.
Memorandumom su precizirane pojedine usluge koje AMSCC pruža Srbiji (koordinacija korišćenja transportnih sredstava, saradnja u okviru aktivnosti kretanja i transporta i sl.), kao i pitanja koja se odnose na bezbednost i zaštitu podataka koje se razmene između strana, odštetne zahteve i odgovornost. Zaključen je na neodređeno vreme s mogućnošću otkaza, u kom slučaju prestaje da važi nakon isteka roka od 3 meseca.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 72
Protiv: 83
72%
83%
0%

Ključne novine

PRUŽANJE USLUGA SRBIJI OD STRANE AMSCC

Pružanje usluga Srbiji od strane AMSCC u cilju efikasanog transporta ljudstva i opreme, pre svega radi blagovremenog angažovanja snaga u operacijama koje predvode međunarodne organizacije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 96
69%
96%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.05.2021, 07:03