Otvoreni Parlament | Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

Tip akta: Zakon

Oblasti: odbrana vojska

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani kao osnovni cilj donošenja ovog zakona ističe obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.

Izmenama i dopunama zakona iz nadležnosti Narodne skupštine izuzeto je usvajanje Godišnjeg izveštaja o stanju priprema za odbranu. Izveštaj, koji je u skladu sa dosadašnjim zakonskim rešenjem bio usvajan na plenarnoj sednici Parlamenta, od sada će usvajati Vlada uz obavezu dostavljanja izveštaja nadležnom odboru Narodne skupštine na razmatranje. Predlegač zakona ovu izmenu opravdava strogo poverljivom prirodom Izveštaja.

Izmenama zakona okvirno je određeno koji su to tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije koje je neophodno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane. Na ovaj način stvara se zakonska pretpostavka da bi dostupnost javnosti ovih podataka za posledicu imalo ugrožavanje sistema odbrane i bezbednosti zemlje, bez mogućnosti da se u svakom pojedinačnom slučaju utvrđuje da li bi nastupile konkretne štetne posledice.
Pored toga, izvršene su izmene i dopune Zakona kojima su utvrđena nova i precizirana postojeća ovlašćenja Ministarstva odbrane u oblasti: mobilizacije i aktiviranja subjekata sistema odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju; obuke građana za odbranu zemlje; civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane i bezbednosti; saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane; određivanja zaštitnih zona oko vojnih kompleksa i vojnih objekata i akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Dopunama Zakona propisana je mogućnost osnivanja budžetskog fonda za potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje funkcionisanja i unapređenja službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i razvoj sposobnosti Vojske Srbije po ovom pitanju.

Izmenama i dupunama Zakona precizno su određene vojne ustanove koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti. Takođe, određene su vojne ustanove i privredna društva koja mogu obavljati, kako logističku podršku Vojsci Srbije, tako i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske .
Dopunama Zakona omogućeno je sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu onim udruženjima koja svoje delovanje težišno zasnivaju na oblastima od značaja za odbranu i svojim programima, delovanjem, masovnošću i organizovanošću doprinose jačanju sistema odbrane. Kriterijume i postupak za sticanje ovog statusa propisuje Ministar odbrane.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 89
84%
89%
0%
Poslednji put ažurirano: 08.05.2021, 23:06