Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

Tip akta: Zakon

Oblasti: vojska odbrana

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Izmenama Zakona šire se ovlašćenja vojne policije u civilnom domenu. Naime, vojnoj policiji omogućeno je da po odluci ministra odbrane poslove obezbeđenja određenih ličnosti i protivterorističke zaštite vrši i van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Prema dosadadšnjem zakonskom rešenju, Vojna policija mogla je zadržati civila koji se neovlašćeno nađe u krugu vojnog objekta, u kom slučaju je bila dužna da o tome obavesti najbliži organ Policije i s potrebnom dokumentacijom im preda zadržano lice na dalji postupak. Izmenama Zakona ukinuta je obaveza obaveštavanja Policije o zadržavanju civila.

Izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije regulisana su određena pitanja koja se tiču radno-pravnog statusa pripadnika Vojske:
- Upućivanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije po potrebi službe u drugi državni organ ili pravno lice,
- Upućivanje na rad u inostranstvo radi izvršavanja obaveza, mogućnost angažovanja profesionalnih vojnih lica u strukturama međunarodnih organizacija regionalnih inicijativa, kao i uslovi za prestanak službe za vreme ratnog stanja.
- Usklađivanje odredaba koje uređuju plate i druga novčana primanja
- Uvodjenje stanja mirovanja u službi
- Starosna granica u okviru koje se može proizvesti u čin potporučnika podiže se do navršene 43 godine
- Starosna granice do koje se može obnavljati ugovor o radu podiže se do 53 godine, a za pojedina formacijska mesta ili određene specijalnosti do ispunjenja uslova za odlazak u penziju.
Pored toga, dopunjene su određene odredbe koje se tiču prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije:
- Javni konkurs za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije, umesto u Službenom glasniku, raspisivaće se u magazinu “Odbrana” i na veb sajtu Ministarstva odbrane.
- Za potrebe prijema civilnih lica bez javnog konkursa, dopunama zakona predviđeno je vođenje evidencije lica koja su zainteresovana za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 57
Protiv: 69
57%
69%
0%

Ključne novine

ŠIRENJE OVLAŠĆENJA VOJNE POLICIJE U CIVILNOM DOMENU

Širenje ovlašćenja vojne policije u civilnom domenu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 58
Protiv: 69
58%
69%
0%

PO ODLUCI MINISTRA ODBRANE VOJNA POLICIJA POJEDINE POSLOVE MOŽE VRŠITI I VAN MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE

Po odluci ministra odbrane Vojna policija pojedine poslove može vršiti i van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 57
Protiv: 65
57%
65%
0%

REGULISANJE POJEDINIH PITANJA RADNO-PRAVNOG STATUSA PRIPADNIKA VOJSKE

Regulisanje pojedinih pitanja radno-pravnog statusa pripadnika Vojske

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 53
Protiv: 59
53%
59%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.10.2020, 18:29