Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Sažetak

Predlogom zakona predviđa se veća maksimalna dozvoljena brzina na auto-putevima (130km/h umesto dosadašnjih 120 km/h).
Pored toga, predviđeno je da će za nasilničku vožnju, osim zatvorske i kazne rada u javnom interesu, moći da bude izreknuta i novčana kazna u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara .
28%
19%
0%

Ključne novine

POVEĆANJE MAKSIMALNE DOZVOLJENE BRZINЕ NA AUTO-PUTEVIMA NA 130 KM/H

Maksimalna dozvoljena brzina na auto-putevima umesto dosadašnjih 120 km/h biće 130 km/h
22%
17%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.07.2019, 09:07