68. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.05.2018.

Sednica broj: 68

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 21. maja 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandmane na više predloga zakona koji se razmatraju na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneto je ukupno 619 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, podneto je ukupno 206 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je ukupno 217 amandmana, od kojih je Odbor ocenio da amandman na član 55. Predloga zakona, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su amandmani na član 30, 34, 48. Predloga zakona odbačeni kao nepotpuni. Članovi Odbor ocenili su da su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, podneto je ukupno 97 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, podneto je ukupno 54 amandmana narodnih poslanika, od kojih amandman na član 1. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali ocenjeni da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o putevima, podneto je ukupno 313 amandmana narodnih poslanika, Odbor je amandman na član 3. Predloga zakona ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, četiri amandmana su odbačena kao nepotpuna, dok su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o železnici, podneto je ukupno 310 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, podneto je ukupno 319 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora su odbacili amandman na član 2. Predloga zakona kao nepotpun, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, podneto je ukupno 113 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, podneto je ukupno 54 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, podneto je ukupno 12 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, podnet je 21 amandman narodnih poslanika, članovi Odbora su ocenili da amandman na član 6. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je ukupno 29 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da dva amandmana nisu su skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 21.05.2018, 11:23