Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu

Zakon o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlagač: Vlada

16%
13%
0%
Poslednji put ažurirano: 19.04.2019, 17:49