Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 06.03.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 94 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam da su sednici sprečeni da prisustvuju Đorđe Milićević, Žarko Obradović, Vladimir Marinković.
Nastavljamo zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od prve do jedanaeste tačke dnevnog reda prema redosledu prijava za red.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju ministar Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa saradnicima.
Nastavljamo rad po listi prijavljenih za diskusiju.
Reč ima narodni poslanik koleginica Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo i ovo prolećno zasedanje počeli protiv poslovnički i radi javnosti da podsetim da mi danas u okviru jedne tačke raspravljamo o jedanaest tačaka dnevnog reda od Centralnog registra stanovništva, preko nekoliko zakona iz oblasti poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva do izbora generalnog sekretara. Zaista ne poznajem pravnički um koji bi ovo mogao da uklopi u odredbe Poslovnika vezane za spajanje rasprave.

Što se tiče ovog Zakona o Centralnom registru stanovništva, odnosno Predloga zakona juče je ministar govorio sve najbolje o tom zakonu. Možda su ministrove namere zaista dobre, ali ovaj zakon ne daje rezultate koje nam je ovde ministar juče obećao, koji je tvrdio da će tako biti.

Imamo mi već u nekoliko slučajeva, ovo je mala digresija, zbog promena metodologije, zbog novih metodologija vrlo čudne podatke u Srbiji. Jedno se odnosi na broj stanovnika Srbije, o tome vam je juče Vojislav Šešelj govorio, ali zbog te nove metodologije imamo i, kako reče Ana Brnabić, neispravan, recimo, podatak o prosečnoj plati, kaže – nije to ono što je nova metodologija rekla, nego je to mnogo više. Ne znam po kojoj to metodologiji. Broj nezaposlenih takođe ne odgovara pravom stanju zbog te nove metodologije. Vi stalno nas negde popisujete, pravite neke spiskove. Imate ne znam koliko podataka na ne znam koliko mesta, a mi u stvari nemamo prave podatke o onome o čemu bi trebalo da ima ozbiljna država u svakom momentu.

Juče ste, ministre, rekli da nikada nije bio bolji Jedinstven birački spisak i to svakako ima veze sa ovim Predlogom zakona, zato što je nama neshvatljivo i neprihvatljivo da i podaci koji će biti uneti u ovaj zakon, odnosno ovaj registar ne budu direktno povezani i sa Jedinstvenim biračkim spiskom. Rekli ste da je birački spisak transparentan. Nijedno ni drugo nije tačno.

Ana Brnabić, čiji je ekspoze bio isključivo vezan za najavu digitalizacije Srbije i svako njeno pojavljivanje i svih vas ministara je digitalizacija, pa digitalizacija, pa mi naravno nemamo ništa protiv toga, ali kakva je to digitalizacija, kakav je to napredak i uspeh ako Ana Brnabić kaže da od momenta, recimo, kaže – postigli smo to, upisivanja činjenice smrti do momenta upisivanja tog podatka u Jedinstven birački spisak prođe 24 časa. Da li je moguće da ne postoji program koji može na jedan klik kada se upiše činjenica smrti da to automatski bude i u biračkom spisku? Da li vi znate, a znate sigurno, šta znači rok od 24 časa u izbornom procesu? Tamo se sve računa na časove.

Koliko ljudi, teoretski, može da umre od momenta konačnog zaključivanja biračkog spiska do održavanja izbora? Mi sada verujemo da to neće biti zloupotrebljeno. Hoće, zato ste i ostavili taj rok od 24 časa, a ne zato što to tehnički nije moguće da se izvede.

Kako vam je transparentan birački spisak, ministre? Nije transparentan. Tačno je da ja mogu proveriti u Jedinstvenom biračkom spisku na osnovu svog matičnog broja da li sam ja upisana, da li sam upisana na pravoj adresi, na pravom biračkom mestu itd. Ali, kako ja mogu proveriti da li ste vi upisani? Takva transparentnost mora da se postigne.

Kako ja mogu proveriti da li je komšija ili rođak za kojeg znam da je umro da je i dalje upisan ili da nije više upisan? Vi se krijete iza zaštite podataka o ličnosti. To je Rodoljub Šabić napravio neku famu od, Bože moj, ne sme se nigde pokazati jedinstveni matični broj, što naravno nije tačno.

Koju bih ja štetu pretrpela kada bih sada izdiktirala svoj matični broj da svi koji gledaju ovu Skupštinu čuju? Ne bih nikakvu. Šta može da se desi? Ništa.

Jedinstveni matični broj, ako stranke prikupljaju sigurne glasove uzimaju taj podatak javno na ulici. Ako se prikupljaju potpisi za neku peticiju, ljudi koji to organizuju uzimaju podatak jedinstveni matični broj bez ikakvih posledica.

Ako dođe predlog zakona, recimo, 15, 20 hiljada ljudi predloži neki zakon, neko organizuje prikupljanje tih potpisa, ja kao član odbora, svaki narodni poslanik ovde koji nije član odbora, lepo uzme taj predlog zakona, pa kaže baš me zanima ko je sve to potpisao i 30, 20 hiljada matičnih brojeva koji su tu upisani, a moraju biti upisani, drugačije ne može da se utvrdi da li su to relevantni potpisi. I šta se dešava? Ništa. Ima li neko posledice od toga što sam mu ja videla matični broj? Nema. Prikupljamo potpise podrške za neku izbornu listu. Mora da obezbedi svaka lista koja izlazi na izbore najmanje 10 hiljada potpisa i za svaki taj potpis moramo imati matični broj. Šta je tu sporno? Ništa.

S druge strane, vi ste uveli i uvodite i dalje da svaka šuša u državi Srbiji može državljanina Srbije da sretne i da ga legitimiše, svaka. Policija, u redu i nije sporno. U gradskom prevozu dolazi onaj kontrolor, neko nema kartu, postoji način da ga ubedi da treba da kupi kartu za prevoz, ali ne onako kako ste vi iz Vlade najavili da svaki poslodavac mora da kupuje markice GSP-a, ne mora, ovo je takođe digresija, ali, radi javnosti, poslodavac je po zakonu dužan da obezbedi troškove prevoza za svog zaposlenog, a zaposleni je dužan da dođe na posao. Ali, niko ne može da ga pita kako je te pare potrošio, jel došao biciklom ili je dojahao na konju ili je došao peške ili je došao u svom automobilu itd. Dakle, nemojte to više da radite. Dakle, taj kontrolor može da vam uzme ličnu kartu da vas legitimiše, komunalni policajac može da vas legitimiše, inspektor koji vrši bilo koju vrstu inspekcije može svakog državljanina Srbije da legitimiše, da traži. Dakle, nemojte da se krijete iza jedinstvenog matičnog broja.

Jedinstveni matični broj iskorišćen, opet ponavljam, napravite neke šifre, uradite nešto, suština je da jedini način da možete da kažete da je transparentan birački jedinstveni spisak i da zaista on odgovara realnom stanju jeste da svako ko je zainteresovan može… Znate kome je sada dostupan Jedinstveni birački spisak? Samo aktivistima iz vlasti. Znate, i sama sam videla, svi znate, ide aktivista, pod jedinstveni birački spisak, kopija, ide od vrata do vrata, a on zna ko je u roku od 24 sata, ona koja Ana kaže postigli ste da se upiše. Činjenica smrti, zna ko je umro, pa će umesto njega otići da glasa, a zna ko nije u Srbiji. Gospodine Nedimoviću, nemojte da klimate. Zna ko je otišao iz Srbije i ko nije na dan izbora tu, zato što vi u ovom zakonu niste predvideli da se to zna u svakom momentu i to je izvor velikih zloupotreba.

Vi, gospodine Nedimoviću, sami ste rekli, menjate ovde potpredsednika Vlade, što mi nije baš logično. Znate, potpredsednik Vlade bi mogao da menja vas, obrnuto nešto ne ide, ali sad kada Rasim pređe u ovaj savez, možda i vi budete, ko zna.

Da vas pitam, pošto vas je Rasim Ljajić ovlastio da možete da u njegovo ime govorite o predlozima zakona. Nemam ništa protiv, ovo je malopre bila mala šala, vi ste ministar, valjda iza ovog stoji Vlada, a ne Rasim Ljajić lično. Ali, moje pitanje je da li vam je rekao zašto on nije ovih dana u Skupštini. Da li je slučajno, pošto čuli smo da njegov koalicioni partner Sulejman Ugljanin razgovara o prelasku u ovaj Savez za Srbiju, da možda nije zauzet i on oko toga? Znate li da su oni koalicioni partneri u nacionalnom savetu bošnjačkom? Znate. Znate da ga je on tamo podržavao da su bili na zajedničkim tribinama. Znate. Ili vam je možda rekao da je zauzet zato što mora da kontroliše prepakivanje i prebacivanje robe na Mehovom kršu? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Branko Ružić, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Vrlo ću kratko. Zbog digresija i ovih stvari koje su izrečene juče i danas, prosto moram da kažem da postoje procedure koje su opštepoznate i priznate vama, uveren sam, još bolje kao vrsnom pravniku. Dakle, od upisa činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih automatski se šalje, dakle momentalno, izveštaj u Registar jedinstvenog biračkog spiska i onda referent koji je tamo bez odlaganja donosi rešenje o brisanju. Naravno da mora da postoji upravni akt, jer je to akt na koji se može izjaviti žalba jer nekada dolazi, nažalost, i do grešaka. Nama je kao državi i Vladi uvek interes da zaštitimo građane ukoliko dođe do grešaka. To se takođe odnosi i na promenu bilo kog podatka kada se radi upis, tako da je to zakon, to su činjenice svima vama dobro poznate.
Što se tiče Jedinstvenog biračkog spiska, naravno da tvrdim da nikada nije bio ažurniji, što ne znači da neće biti. Upravo jedan ovakav sistem je uvezivanje prvo sa matičnom knjigom umrlih, od početka iduće nedelje sa matičnom knjigom venčanih će još više pospešiti ažurnost Jedinstvenog biračkog spiska.
Zaštita podataka o ličnosti takođe je normirana i to je razlog zašto ne možete da vidite da li je vaš komšija ili nije u biračkom spisku, da li glasa, na kom mestu glasa itd, ali svaki građanin ili građanka Srbije može 365 dana, 24 sata na sajtu Ministarstva da ukucavajući svoj jedinstveni matični broj da utvrdi da li je upisan u birački spisak i na kom biračkom mestu glasa.
Ne vidim način, imajući u vidu i drugu zakonsku regulativu, da je toliko moguće praviti zloupotrebe, naročito sada kad radimo na ažurnosti Jedinstvenog biračkog spiska i to što se nekad potkrade greška, pa sada govorimo hipotetički… Ako govorimo hipotetički, godišnje u Srbiji premine, ako se ne varam, između 40 i 45 hiljada ljudi. Vi znate kada se zaključuje Jedinstveni birački spisak pre izbora i čak i da imate nekoga ko je u međuvremenu i intervalu ne daj bože preminuo, svakako birački odbor ima predstavnike svih relevantnih podnosilaca izbornih lista koji može da isprati da li je došlo do zloupotrebe ili ne. Ukoliko, ne daj bože, dođe do zloupotrebe, znate i sami da taj član biračkog odbora ima pravo da ne potpiše zapisnik.
Prema tome, ne treba praviti dramu, kao što je moj kolega juče Nedimović govorio o GMO i podizanju tenzija, mislim da upravo idemo u pravcu rešavanja ovih problema koji postoje svuda u svetu, ne samo kod nas, i mislim da ono što je izrečeno u velikoj meri, ili barem dominantno, ne stoji. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Poštovani poslanici, moram da pružim odgovor narodnoj poslanici, mislim da je to red i da tako treba. Ne ulazeći u ove krševe o kojima je bilo na kraju izlaganja reči, potpredsednik Vlade, koji je istovremeno i ministar trgovine, nalazi se trenutno na zajedničkom zasedanju Mešovitog komiteta Srbije i Maroka u Maroku. Koliko je meni poznato, to je od ranije zakazano i to je jedino što je činjenica i što je meni poznato. Ako vi imate druga saznanja, podelite ih sa nama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Ružiću, evo, ja ću vama uzvratiti kompliment. I vi ste dobar pravnik. Sad to što ste pokušali da objasnite. Da, da, znam da niste pravnik, ali ste kao da ste dobar pravnik pokušali da to tako lepo upakujete da neko ko nije pravnik misli da ste rekli prave stvari, nije tačno.

Kažete 24 časa od upisa činjenice smrti je neophodno da onaj tamo službenik u nekoj opštini, zadužen za birački spisak, upiše taj podatak.

Pitam vas ministre u kojoj to opštini rade zaposleni na biračkom spisku, recimo, vikendom, i šta se dešava ako neko umre u petak.

On dolazi tek u ponedeljak na posao, pod uslovom da odmah ne pije kafu, da odmah kucka ko je umro, znači taj rok ne poštujete.

Nije ovo nikakva fama, mi samo govorimo činjenice, i vi znate da je tako, i vi znate da aktivisti vladajuće stranke nose pod miškom biračke spiskove, oni ih ne bi nosili da nemaju precizne podatke koga će da, ne da izvlače svoje birače, nemamo mi ništa protiv toga, to svi aktivisti treba da rade, nego će izvući da provere još jedanput da li se stvarno onaj nije vratio iz Beča, pa ide on da glasa umesto njega. Nemojte samo da me pitate odakle mu lična karta? Znate, koliko se glasa bez ličnih karata.

Gospodine Arsiću, ništa ne vrtite glavom, celu istinu govorim i vi to znate.

Što se tiče, nemojte se, molim vas, ovaj Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, pa vi kršite Ustav, mislila sam da nisam nikom lično rekla, ovaj zakon je valjda promenjiv uskladite ga da je moguće napraviti transparentan birački spisak, samo toliko, a vi gospodine Nedimoviću, šokirana sam. Vi kažete, nećete o tamo nekim krševima. Pa, ministre poljoprivrede, da li vi znate šta je Mehov krš? To je mesto kod Tutina na granici prema Crnoj Gori, gde Rasim redovno prepakiva robu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, svoje izlaganje danas ja ću usmeriti na predloge zakona iz Ministarstva poljoprivrede, koji svakako zaslužuju pažnju, samo želim kratko da ukažem na neke stvari, jer naši poljoprivrednici svakako zaslužuju da znaju o čemu se radi u predlozima zakona.

Najpre moramo da znamo da se dve trećine propisa EU odnosi upravo na poljoprivredu, na bezbednost hrane i na zaštitu javnog zdravlja. Za nas je pre svega od značaja Poglavlje 11. koje se odnosi na poljoprivrednu politiku i na agrarni razvoj, ali nam je od značaja i Poglavlje 28. koje se odnosi na zaštitu potrošača i na javno zdravlje. U tom smislu uvek treba ozbiljno pristupiti izmenama i dopunama Predloga zakona koji se odnose na oblast poljoprivrede, jer kao što znamo proces pristupanja EU je dug i kompleksan, a negde u krajnjoj liniji će od toga zavisiti i plasiranje naših poljoprivrednih proizvoda na inostrana tržišta.

Ono što je važno za naše poljoprivrednike jeste svakako IPARD sredstva. Smatram da o tome treba dosta govoriti, a ono što ću ja reći da će u toku ove godini biti raspisana dva javna poziva za IPARD sredstva.

Uvek se nekako dotaknem lokalne samouprave i želim da kažem i da grad Niš sprovodi mere i programe na polju poljoprivrede. Jaku su važne mere i podsticaji koje se kod nas sprovode na lokalnu.

Osvrnuću se na 2018. godinu u Nišu je više od 160 poljoprivrednika dobilo subvencije koje mogu koristiti za nabavku mašina, za nabavku opreme, za podizanje plastenika, za nabavku stoke, za izgradnju objekata u 2018. godini ta sredstva su uvećana za 10% u odnosu na 2017. godinu. Inače, ta podsticajna sredstva čine i do 60% investicija.

Ono što bih posebno istakla jeste nova mera koja se zove podrška mladima u ruralnim područjima gde je subvencija čak i do 75% i što svakako govori o tome da se radi, da se mladim ljudima na selu obezbedi opstanak na selu i bolji život.

Ovakve mere na lokalu, ali i saradnja i pomoć od strane Ministarstva poljoprivrede, za nas je jako važna, ako uzmemo u obzir da na teritoriji grada Niša postoji više od 70 sela.

Na kraju bih posebno pohvalila mere koje se odnose na žene, kao nosioce poljoprivrednih gazdinstava i to što je ministarstvo prilikom rangiranja zahteva, ženama davalo pet bodova više. U ovom postupku Ministarstva poljoprivrede, upravo se vidi razlika između ove Vlade koja na odgovoran i ozbiljan način vrši vlast i onih koji šetaju, koji bojkotuju ovu sednicu, a koji su bili na vlasti do 2012. godine.

Mi ženama pomažemo, osnažujemo ih i sprovodimo mere, mi donosimo programe koji se odnose na bolji socijalni ekonomski status žena. Ono što oni rade, oni ih vređaju i nazivaju ih pogrdnim imenima, čak ih fizički povređuju ili omalovažavaju.

I nije problem u protestima, ako su oni mirni, ali ako se povređuju novinarke, ako se vređaju političarke, ako se maltretiraju zaposleni koji čiste grad dok se protestanti šetaju pa moraju da beže od njih, da ih ne bi maltretirali, ako se unosi strah i pometnja, ako se sa tih protesta šalje poruka nasilja i mržnje, ako je i više nego očigledan plan, koji žele da sprovedu, da se na ulici dobije vlast, umesto na izborima, onda to svakako nije za našu zemlju. Scenario u kome bi neko ponovo zapalio ovaj visoki dom Narodne skupštine u kome bi eventualno bili linčovani poslanici SNS ili vladajuće koalicije se neće desiti.

Želim da sa ovog mesta poručim građanima da ćemo mi i dalje da radimo, jer samo kvalitetnim radom možemo da se borimo na pravi način, da Srbija bude zemlja koja je razvijena i koja je priznata u svetu, a ne zemlja koja će biti u anarhiji i koju žele, upravo oni koji bojkotuju ovu sednicu i upravo oni koji šetaju ulicama naših gradova.

Upravo zbog toga ja ću podržati predloge zakona koji su danas pred nama.