Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

Sažetak

Kada je pisan Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta 2009. godine ideja je bila da se on uskladi sa zakonodavstvom Evropske Unije. Samim zakonom bile su obuhvaćene oblasti koje se odnose na čitav proces koji se odnosi na nabavku pa sve do upotrebe oplemenjivača i sredstava za ishranu bilja. Sam zakon ali i svi podzakonski propisi koji su pratili ovaj zakon su bili normativno usklađeni sa EU. Nakon 10 godina sprovođenja zakona utvrđeni su izvesni nedostaci. Najpre su ti nedostaci uočeni u pogledu:
- Razvrstavanja
- Prometa
- Uvoza
- Kontrole kvaliteta pomenutih sredstava.

Zakonska rešenja koja su bila sadržana u postojećem zakonu nisu bila dovoljno precizna, a neke odredbe nisu uopše bile obuhvaćene njim.

1. Registar distributera i uvoznika

Govoreći o nedostacima, prvi u nizu odnosi se na dupliranje posla u pogledu objekata za promet na veliko, uvoz ali i upis u Registar distributera i uvoznika. Kako bi se taj problem rešio predloženo je da se posao racionališe tako što će se nakon izvršenog inspekcijskog pregleda u zapisnik uneti informacije o obavljenom poslu i nakon toga uneti u Registar na osnovu rešenja ministra nadležnog za poslove poljoprivrede.

2. Podaci koji se unose u Registar

Takođe, nije bilo precizirano koji se sve podaci upisuju u Registar – pod tim se misli na sve objekte za promet i obavezu izdavanja rešenja za svaki od njih.

3. Službene laboratorije

Jedna od noviteta ovog zakona odnosi se i na službene laboratorije i način na koji se one uspostavljaju, organizuju i funkcionišu. U tom smislu važno je bilo i definisati jasnije uslove koje te laboratorije moraju ispunjavati u pogledu akreditacije.

4. Poslovi od javnog značaja

Nophodno je i preciziranje poslova koji se vode kao poslovi od javnog značaja, u tom smislu ne spadaju svi poslovi iz ove oblasti u poslove od javnog značaja. Stoga se u zakonu taksativno navode poslovi koji se vode kao poslovi od javnog značaja.

5. Sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji se ne upisuju u Registar

Pored navedenih dopuna, zakonodavac je prepoznao i potrebu unapređenja odredbi kojima se utvrđuju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta a koji se ne upisuju u Registar.

6. Uslovi za uvoz

Kako u postojećem zakonskom rešenju nisu jasno definisani uslovi za uvoz sredstava za ishranu bilja kao ni oplemenjivače zemljišta, ovim odredbama je iskazana potreba za utvrđivanjem ko može može da vrši uvoz kao i koju količinu sredstava.

7. Dodatni troškovi u procesu prometa i proizvodnje

Dodatni troškovi koji se jave kod svih učesnika u procesu proizvodnje i transporta, u vidu troškova za supstrate koji su nepredvidivi, neophodno je izuzeti iz postupka upisa u Registar sredstava za ishranu bilja.

8. Takse

Na kraju, takse nisu bile propisane za pokriće troškova u postupku razvrstavanja radi upisa u Registar ali ni za proveru ispunjenosti uslova za upis distributera i uvoznika u Registar.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 51
43%
51%
0%
Poslednji put ažurirano: 04.07.2020, 03:44