97. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.03.2019.

Sednica broj: 97

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 4. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini i to:

Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja,
Predlog zakona o ugostiteljstvu,
Predlog zakona o turizmu,
Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu i
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom.
Članovi Odbora su, većinom glasova, utvrdili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 97. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 04.03.2019, 10:49