Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID - 19

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID - 19

Sažetak

Pored potpisanog Sporazuma o zajmu koji je Republika Srbija 29. maja 2020. godine potpisala sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u okviru projekta ,,Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19 “, na dnevnom redu će se naći i predlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu koji je potpisan između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, namenjen za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, koji je potpisan u Beogradu 27. maja 2020. godine i u Parizu 19. maja 2020. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 28
Protiv: 43
28%
43%
0%

Ključne novine

ZAJAM OD 200 MILIONA EVRA ZA PREVAZILAŽENJE KRIZE IZAZVANE COVID-19

Kako bi u najboljoj mogućoj meri odgovorila situaciji izazvanoj virusom COVID-19, država je povećala obim nabavki potrošnog medicinskog materijala i opreme, pre svega zaštitne opreme, maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava, respiratora, ventilatora itd. Moralo je da se pristupi opremanju privremenih bolnica za prihvat obolelih, izgradnji i renoviranju laboratorija i bolnica kako bi se na što bolji način zdravstveni sistem Republike Srbije izborio sa ovom pandemijom.
U cilju omogućavanja dodatnog zaduživanja, donete su dve uredbe kojima je uređeno zaduživanje Republike Srbije zbog posledica pandemije koronavirusom i na osnovu kojih je odobreno zaduživanje kod Banke za razvoj Saveta Evrope za zajam za finansiranje javnog sektora za podršku zdravstvu, u iznosu do 200.000.000 evra.

SVRHA:

FINANSIRANJE ZDRAVSTVENOG SEKTORA: sanitetski materijal, zaštitna oprema, medicinska i druga oprema, testovi, zaštitna oprema za dobavljače.

Cilj ovog zajma je da pruži podršku budžetu Republike Srbije jer će se ovim sredstvima pokrivati vanredni operativni troškovi zdravstvenih usluga i nabavka opreme i potrošnog materijala potrebnih za rešavanje vanredne situacije koje je COVID-19 izazvao u Republici Srbiji.

Navedenim okvirnim sporazumom o zajmu biće pružena podrška zdravstvenom sektoru za pokriće uvećanih troškova nabavke sanitetskog materijala, lične zaštitne opreme, medicinske i druge opreme i potrošnog materijala, reagenasa, koronavirusnih testova, zaštitnih maski za radnike preduzeća koja pružaju neophodnu robu ili usluge, potrošnog materijala za rešavanje hitnih zdravstvenih stanja, a sve u cilju borbe protiv koronavirusa. Takođe, finansiraće se i kupovina farmaceutskih i medicinskih proizvoda, kao i poboljšanje zaštitnih mera u bolnicama, uključujući zaštitnu odeću, maske, rukavice i opremu.

Kao krajnji korisnici zajma su predviđeni građani Republike Srbije, a posebno osobe zaražene COVID-19, pre svega stariji od 65 godina sa hroničnim bolestima, kojima je potrebna lekarska pomoć, kao i podjednako izloženo medicinsko osoblje.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 36
36%
36%
0%

UPRAVLJANJE MEDINCINSKIM OTPADOM U SVIM DOMOVIMA ZDRAVLJA

Republika Srbija se ovim sporazumom obavezala između ostalog i na to da će obezbediti da u svim domovima zdravlja, kao i u novim prenamenjenim oblastima postoji plan upravljanja medicinskim otpadom i prateća dokumentacija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 40
36%
40%
0%

SREDSTVA ĆE BITI NA RASPOLAGANJU U 2020. I 2021. GODINI, ROK OTPLATE 15 GODINA

Sredstva zajma, u iznosu od 200 miliona evra, biće na raspolaganju Republici Srbiji u 2020. i 2021. fiskalnoj godini i odobrena sa rokom dospeća do 15 godina, uključujući 5 godina perioda počeka, dok će se kamatna stopa određivati posebno za svaku tranšu, u skladu sa važećim uslovima na međunarodnom finansijskom tržištu u trenutku njenog povlačenja.

Krajnji datum raspoloživosti kreditnih sredstava je 31. decembar 2021. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 45
41%
45%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.01.2022, 11:04