Sedma sednica Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

23.11.2020.

Na sednici Odbora, održanoj 23. novembra, u načelu su razmatrani sledeći predlozi zakona:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada ;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (,,KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V“, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (,,KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza ll“, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, OTR banke Srbija a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, koji je podnela Vlada;
Na sednici je konstatovan istek mandata člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije Miladina Kovačevića i sa njim je, kao kandidatom za reizbor na tu funkciju, obavljen razgovor. U nastavku rada utvrđen je predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

U ime predlagača zakona članovima Odbor predložene zakone obrazložile su Slavica Savičić i Danijela Vazura, državni sekretari Ministarstva finansija i Ana Tripović direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija.

Odbor je većinom glasova usvojio predloge zakona dnevnog reda sednice, a za izvestioca Odbora na sednici Narodne skupštine odredio člana Odbora prof. dr Milorada Mijatovića.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Zoltan Pek, Bratimir Vasiljević, Goran Kovačević, Viktor Jevtović, mr Đorđe Kosanić, Uglješa Marković, Ana Čarapić,Ana Beloica, Duško Tarbuk, prof. dr Vladimir Marinković, Nikola Jolović, Zoran Bojanić, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Ana Beloica

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu ("Projekat hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID - 19

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (KfW) i Republike Srbije (Zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na majni ("KFW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja Ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II"

Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice ad Beograd, OTP Banke Srbija ad Beograd i Vojvođanske banke ad Novi Sad po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za i

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Poslednji put ažurirano: 23.11.2020, 17:13