Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu ("Projekat hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu ("Projekat hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Sažetak

Republika Srbija je 29. maja 2020. godine potpisala Sporazum o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u okviru projekta ,,Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19 “. U okviru nadležnosti Narodne Skupštine, odnosno, Ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, a u cilju implementacije potpisanog sporazuma u pravni sistem Republike Srbije, predložena je ratifikacija ovog međunarodnog sporazuma.

Sporazum je potpisan 29.maja 2020.godine, a krajnji rok za stupanje na snagu je 180 dana od datuma potpisivanja, odnosno 25.novembar 2020. godine. To podrazumeva da, ukoliko Narodna Skupština usvoji Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) ovog sporazuma budući da je njegovo stupanje na snagu propisano nakon isteka 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, rok od 180 dana će biti prekoračen.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 28
Protiv: 35
28%
35%
0%

Ključne novine

ZAJAM OD 92 MILIONA EVRA ZA PREVAZILAŽENJE KRIZE IZAZVANE COVID-19

Ovim Sporazumom, Republici Srbiji je omogućen zajam za brzu podršku u visini od 92.000.000,00 (devedeset dva miliona) evra, radi ostvarenja dva osnovna cilja i to: odgovor na pretnju koju predstavlja COVID-19 i jačanje nacionalnog zdravstvenog sistema u cilju podizanja nivoa pripravnosti u Srbiji.

a. 91,03 MILIONA EVRA ĆE SE KORISTITI SE ZA UPRAVLJANJE COVID-19 KRIZOM:

detekciju slučajeva, potvrdu zaraze, praćenje kontakata, evidenciju, mere fizičkog distanciranja, komunikaciju i jačanje zdravstvenog sistema
Za realizaciju ove komponente sporazuma predviđeno je 91,03 miliona evra. Ove aktivnosti usmerene su ka detekciji slučajeva, potvrdu zaraze, praćenje kontakata, evidenciju, izveštavanje, mere fizičkog distanciranja i spremnost za komunikaciju i jačanje zdravstvenog sistema.

b. 0,92 MILIONA EVRA ĆE SE KORISTITI I ZA KOORDINACIJU PROJEKTA, PRAĆENJE I EVALUACIJU PREVENCIJE

Za jačanje kapaciteta Jedinice za koordinaciju projekta za koordinaciju, praćenje i evaluaciju uključujući, između ostalog, podršku za praćenje i evaluaciju prevencije i 22 pripravnosti, izgradnju kapaciteta za klinička i javnozdravstvena istraživanja i zajedničko učenje unutar i između zemalja, obuku u participativnom praćenju i evaluaciji na svim administrativnim nivoima, radionice za evaluaciju i izradu akcionog plana za praćenje i evaluaciju i preslikavanje uspešnih modela predviđeno je 0,92 miliona evra.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 21
Protiv: 26
21%
26%
0%

OTPLATA ZAJMA TRAJAĆE 12 GODINA

Finansijski uslovi su dogovoreni u skladu sa Opštim uslovima Međunarodne banke za obnovu i razvoj, i iznos zaduženja od 92.000.000 evra, predstavlja iznos od 100.000.000 USD preračunat u evre.

Sporazumom je predviđeno da se sredstva iz zajma mogu povlačiti najkasnije do 4 meseca nakon 31. maja 2022. godine. Nakon toga, počinje period otplate zajma, koji će trajati 12 godina, uz otplatu glavnice dva puta godišnje, u junu i decembru, od kojih prva rata dospeva 15. juna 2023. godine, a poslednja 15. decembra 2031. godine. Rate koje će se isplaćivati od 15.juna 2023. do 15 juna 2031. godine su određene u visini od 5,56% od glavnice, što iznosi 5.115.200 evra, a poslednja rata koja dospeva 15.decembra 2031. godine biće obračunata u iznosu od 5,48% od glavnice, odnosno iznosiće 5.041.600 evra.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 20
Protiv: 29
20%
29%
0%

KAMATA NA ZAJAM OBRAČUNAVAĆE SE PO REFERENTNOJ STOPI UVEĆANOJ ZA FIKSNU MARŽU OD 0.5%

Republika Srbija će radi otplate zajma plaćati kamatu polugodišnje (15. juna i 15. decembra svake godine), za svaki kamatni period po Referentnoj stopi za valutu zajma (šestomesečni EURIBOR) uvećanoj za fiksnu maržu od 0,50%, uz mogućnost različitih vrsta konverzije, ako se proceni da je povoljnije sa stanovišta upravljanja javnim dugom.

Po ovom sporazumu, naknada na nepovučena sredstva iznosi 0,25% na godišnjem nivou, od čega od datuma obračuna naknade na nepovučena sredstva do navršene prve godine od početka obračuna naknade ona iznosi 0%.
Republika Srbija će iz sredstava zajma jednokratno platiti pristupnu naknadu od 0,25% od ukupne glavnice što iznosi 230.000 (dvesta trideset hiljada) evra.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 21
Protiv: 29
21%
29%
0%

SRBIJA SE OBAVEZALA DA OSTVARI CILJEVE UZ POMOĆ RFZO I INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Republika Srbija se ovim sporazumom obavezala da realizuje dogovorene ciljeve uz pomoć Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje Srbije u planiranju, izvršavanju i praćenju odabranih aktivnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 21
Protiv: 28
21%
28%
0%

Poslednji put ažurirano: 07.09.2021, 09:28