Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi"

Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi"

Sažetak

NEPOSTOJANJE PRAVNOG OSNOVA ZA EKSPROPRIJACIJU

Prema odredbama Zakona o eksproprijaciji Republike Srbije ne postoji mogućnost utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje poslovnih i stambenih objekata u privatnom vlasništvu.

Naime, eksproprijacija se može vršiti za potrebe Republike Srbije, autonomne pokrajine, grada, grada Beograda, opštine, javnih fondova, javnih preduzeća, privrednih društava koja su osnovana od strane javnih preduzeća, kao i za potrebe privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom osnovanih od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine, grada, grada Beograda, ili opštine, ako zakonom nije drukčije određeno.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 113
Protiv: 93
113%
93%
0%

Ključne novine

JAVNI INTERES PO POSEBNOM ZAKONU

U cilju realizacije projekta „Beograd na vodi”, Narodna skupština Republike Srbije je 09.04.2015.godine po hitnom postupku usvojila lex specialis– Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta ,,Beograd na vodi”.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 100
Protiv: 100
100%
100%
0%

EKSPROPRIJACIJA NEPOKRETNOSTI PO HITNOM POSTUPKU

Ovim Zakonom propisano je i utvrđeno postojanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, u cilju izgradnje poslovno-stambenog kompleksa ,,Beograd na vodi” sa pratećom ,infrastrukturom, čime je omogućen pravni osnov za eksproprijaciju ovih nepokretnosti. Zakon je stupio na snagu narednog dana od dana donošenja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 99
Protiv: 95
99%
95%
0%

ISTEKAO ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA EKSPROPRIJACIJU

Zakonom o o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta ,,Beograd na vodi” utvrđen je rok za podnošenje predloga I taj rok je istekao 14. aprila 2020. godine.

Iz tog razloga, Predlogom Zakona o izmenama o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta ,,Beograd na vodi, produžen je rok za podnošenje predloga za eksproprijaciju sa pet, na sedam godina od dana stupanja na snagu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 100
106%
100%
0%

NEMOGUĆNOST DONOŠENJA IZMENA ZAKONA ZBOG PANDEMIJE

U obrazloženju Predloga, razlog za izmenu propisanog roka nakon njegovog isteka, navedeno je da usled izbijanja pandemije virusa COVID 19 i uvođenja vanrednog stanja nije bilo uslova za raniju izmenu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 101
Protiv: 90
101%
90%
0%

MINISTARSTVO FINANSIJA OBRAĐIVAČ PREDLOGA ZAKONA

Predlog Zakona o izmenama i produženje roka za podnošenje predloga za eksproprijaciju, u ime ovlašćenog predlagača - Vlade Republike Srbije, obrađivalo je Ministartstvo finasija Republike Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 97
Protiv: 94
97%
94%
0%

MINISTARSTVO FINANSIJA ODLUČUJE U SLUČAJU ODBACIVANJA PREDLOGA ZA EKSPROPRIJACIJU

U proceduri po podnetom predlogu za eksproprijaciju po žalbi na zaključak o odbacivanju predloga za eksproprijaciju rešava Ministarstvo finansija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 102
Protiv: 102
102%
102%
0%

IZMENE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” budući da za to postoje naročito opravdani razlozi koji se ogledaju u neophodnosti nastavka sprovođenja postupaka eksproprijacije nepokretnosti.

Za sprovođenje Predloga zakona nisu predviđena dodatna finansijska sredstva iz budžeta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 100
Protiv: 99
100%
99%
0%

Poslednji put ažurirano: 16.06.2024, 23:37