AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 21.08.2019.
Predlagač: Vlada

[doc] 
Datum predloga: 05.08.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 02.08.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 19.07.2019.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 01.07.2019.
Predlagač: Odbor za kulturu i informisanje

Nijedan akt nije pronađen.