AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 11.12.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu[pdf] 
Datum predloga: 06.12.2019.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 05.12.2019.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 04.12.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstavaNijedan akt nije pronađen.