AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 26.02.2020.
Predlagač: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

[pdf] 
Datum predloga: 24.02.2020.
Predlagač: Poslanička grupa "Stranka moderne Srbije"[pdf] 
Datum predloga: 14.02.2020.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 14.02.2020.
Predlagač: Saša Radulović

[pdf] 
Datum predloga: 25.11.2019.
Predlagač: Vlada

Datum predloga: 24.12.2019.
Predlagač: Vlada

Datum predloga: 24.12.2019.
Predlagač: Vlada