AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


Nijedan akt nije pronađen.
[pdf] 
Datum predloga: 16.11.2020.
Predlagač: Grupa od 4 poslanika[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 15.09.2016.
Predlagač: Balša Božović