Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 7 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Zajedno za Srbiju

...

Milovan Marković

Demokratska stranka
...

Dušan Petrović

Demokratska stranka Zajedno za Srbiju