Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 8 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0