Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Samostalni poslanici

...

Milan Petrić

Srpska narodna partija

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka

...

Jovana Jovanović

Demokratska stranka