Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 9 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Slaviša Ristić

Demokratska stranka Srbije

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka demokratske akcije

...

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Miroslav Aleksić

Narodna stranka