Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 7 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine