Raspodela glasanja

Za: 4 Protiv: 0 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Jahja Fehratović

Stranka pravde i pomirenja

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Nenad Čanak

Liga socijaldemokrata Vojvodine