Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 4 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde