Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 4 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri

Demokratska stranka - DS

...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije