Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

NADA - NOVI DSS - POKS

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO