Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 4 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Nenad Tomašević

Pokret obnove Kraljevine Srbije

Demokratska stranka - DS

...

Sanja Miladinović

Demokratska stranka