Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Aleksandar Martinović

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka

Govori

Evo, ja volim da polemišem sa mojim kolegama, oni su dobri pravnici, imaju mnogo životnog i pravničkog iskustva.

Gospodine Jojiću, ja sam govorio o jednoj specifičnoj situaciji, kada neko u avionu ili na brodu, na primer, šeta sa pištoljem, niko ga ne napada. Jednostavno, čovek šeta po avionu sa pištoljem i niko ga ne dira. Ko ima pravo da mu oduzme oružje? Po našim propisima, kapetan broda, odnosno kapetan vazduhoplova, uz upotrebu odgovarajućih sredstava prinude. I u tom smislu nije to nikakva specifičnost koja je sad vezana samo za komunalne milicionere.

Što se tiče ovoga što ste rekli da bi po vašem mišljenju policija trebala da koristi u punom kapacitetu svoja ovlašćenja protiv nasilnika kao što su Đilas, Jeremić, Boško Obradović i njima slični, ja se tu sa vama formalno-pravno slažem. Ali, onda biste imali sa svih strana neviđenu graju i buku o tome kako je Srbija nedemokratska država, kako ugrožavamo pravo na mirno okupljanje građana, kako smo diktatori, kako smo fašisti, itd.

Ja sam vam juče pokazivao pojedine naslovne strane NIN-a, "Vremena", "Danasa", itd.

(Vjerica Radeta: Ništa o karikaturi?)

Karikatura? Pa, nisu valjda uspeli da je nacrtaju, ali nacrtaće sigurno.

Evo vam karikatura. Doduše, nismo, gospođe Vjerice, ni vi, ni ja na toj karikaturi, ali, pogledajte. Dušan Petričić, koji je juče rekao da su svi oni koji glasaju za Srpsku naprednu stranku neki ludaci, kreteni, nepismeni, itd, nacrtao je karikaturu. I sad pogledajte. Tenkovi, ovde je tenk SNS sa ovom zastavom sa mrtvačkom glavom, pa onda tenk SPS-a, pa tenk SNS i na kraju tenk sa kukastim krstom.

(Vjerica Radeta: Gde smo krenuli? U Hrvatsku ili na Kosovo?)

Krenuli smo, ne znam ni ja gde, to treba da pitamo Dušana Petričića, koji je izgleda mnogo pametan, pa Srbiju poistovećuje sa nekom fašističkom državom.

Dakle, nalazimo se u jednoj vrlo specifičnoj situaciji, kada policija mora da ima mnogo viši prag tolerancije nego što bi to inače trebalo da ima, zato što je naša država u jednoj dosta specifičnoj situaciji i ono što se nama uzima kao zlo, to se u nekim drugim državama smatra kao nešto što je potpuno normalno. Vi ste videli kako se, na primer, francuska ili belgijska policija, i u uniformi i u civilu, obračunavaju sa onim tzv. žutim prslucima.

(Predsedavajući: Hvala, doktore.)

Evo, završavam.

Da se tako nešto desi u Srbiji, ja mislim da bi svi mogući šefovi Misije EU, razni ambasadori, razni zagovornici ljudskih prava i sloboda, skočili na sve nas zajedno ovde koji sedimo i rekli da smo fašisti, da smo diktatori, da smo nasilnici, itd.

Zbog toga našoj policiji treba odati jedno posebno priznanje, što pokazuje visok prag tolerancije, čak i u onim situacijama kada je ugrožen njihov život i njihova fizička bezbednost. Setite se samo šta je Dragan Đilas dobacio jednom policajcu - gde ćeš ti, kaže, da radiš i gde ćeš ti da budeš kada ja dođem na vlast? To je neviđena bahatost.
To „vakacio legis“ zna svaki pravnik, to znači čekanje zakona, odnosno to je neki vremenski period od donošenja zakona do njegovog stupanja na snagu.

Ali, ja ovde gospodine Jojiću, ne vidim da je prekršen Ustav, kada je u pitanju stupanje zakona i drugih opštih akata na snagu.

Član 59. Predloga zakona o komunalnoj miliciji lepo kaže – ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Dakle „vakacio legis“ je osmog dana od dana objavljivanja. To je ustavni rok po članu 196. Ustava Republike Srbije, tako da ja ne vidim gde ste vi tu videli problem.

Ne vidim tu nikakve godine dve, tri ili više. Ovaj zakon stupa na snagu u redovnom ustavnom roku, a to je osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, tako da mislim da taj deo vaše argumentacije, prosto ne stoji.
Zahvaljujem se gospodine Marinkoviću.

Gospodine Jojiću, član 54. je član koji ima dva stava. Vi ste pročitali samo prvi stav.

U članu 54. u prvom stavu piše – propisi za sprovođenje ovog zakona koje donosi ministar nadležan za sistem lokalne samouprave, a to je u ovom trenutku gospodin Ružić, biće doneti u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Onda imate stav 2. koji kaže – propisi doneti za sprovođenje zakona o komunalnoj policiji, nastavljaju da se primenjuju do donošenja odgovarajućeg propisa, utvrđenih ovim zakonom, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

U tom smislu, ovim predlogom zakona se izbegava pravna praznina, dok se ne donesu novi propisi, odnosno podzakonski akti za primenu Zakona o komunalnoj miliciji, važiće podzakonski propisi koji su bili doneti za primenu Zakona o komunalnoj policiji, tako da tu pravne praznine nema.

Što se tiče finansijskog opterećenja lokalne samouprave, zakon je tu vrlo jasan. Svaka lokalna samouprava će shodno svojim finansijskim mogućnostima da donosi odluku koliko komunalnih milicionera treba. One lokalne samouprave koje bolje stoje, koje imaju stabilnije i opsežnije budžete, sigurno da će imati na raspolaganju i veći broj komunalnih milicionera. One koje su u lošijem imovinskom, odnosno finansijskom stanju, verovatno će ih imati manje.

Na kraju krajeva, zakon ne propisuje obavezu o lokalnim samoupravama da imaju službu komunalne milicije, nego ostavljam mogućnost, pa u onim najekstremnijim situacijama ako postoje takve jedinice lokalne samouprave u Srbiji koje zaista nemaju sredstava za finansiranje komunalne milicije, a onaj ko u ovom trenutku možda neće ni imati, ali verovatno će doći neki vremenski period kada će i ona biti u situaciji da imaju ovu službu.

Vi ste svedok isto kao i ja, da se ekonomska i finansijska situacija u Srbiji iz godine u godinu, iz meseca u mesec značajno popravlja. Naša privreda je sve jača i jača. Imamo mnogo više investicija nego što smo imali pre nekoliko godina. Imamo sve veći broj novih radnih mesta širom Srbije. Mi smo u praksi pokazali kako se vrši ekonomska decentralizacija Srbije. Nemate skoro, ja mislim, ni jednu opštinu ili grad u Srbiji u koji nije došao makar jedan investitor da otvori proizvodni pogon, dakle, nešto iz sfere realne privrede i da zaposli određeni broj građana koji tu žive.

U tom smislu, ja ne mislim da će ovo biti neko veliko finansijsko opterećenje za jedinice lokalne samouprave.
Nema, gospodine Jojiću u ovom zakonu dugih cevi za komunalnu miliciju, nema. Znači, zakon je vrlo jasan koja sredstva prinude mogu da se koriste – fizička snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službena palica, dakle nema nikakvih dugih cevi.

Ali, ono što sam hteo da vam kažem, vi sad u vašoj diskusiji vraćamo sve na početak. Vi kažete – postojaće sukob nadležnosti između redovne policije i komunalne milicije. Pa, neće zato što zakon o komunalnoj miliciji vrlo jasno propisuje šta radi komunalna milicija, kao što Zakon o policiji vrlo jasno propisuje šta radi policija koja je u sastavu MUP. Tako da, tu nikakvog sukoba nadležnosti nema i neće je ni biti.

Ono što biste vi hteli i ja ne kažem da je vaša želja loša, a to je da kad god imao donošenje nekog novog zakona, automatski imamo pripremljene podzakonske propise za njegovu primenu.

E, dobro, to bi bila idealna situacija, ali morate da shvatite jednu proceduralnu stvar – ko garantuje da predlog zakona koji uđe u skupštinsku proceduru izlazi iz te skupštinske procedure u istovetnom tekstu u kome je i predložen. Narodni poslanici imaju pravo amandmanski da intervenišu. Vlada ima pravo amandmanski da interveniše. Odbori skupštinski imaju pravo amandmanski da intervenišu i da menjaju pojedine pravne norme koje su predložene u tekstu predloga zakona. I, vi sad možete da dođete u situaciju da uz predlog zakona donesete i predlog podzakonskog akta i da se posle ispostavi da je taj predlog podzakonskog akta u suprotnosti sa zakonom koji je usvojila Narodna skupština, jer je Narodna skupština usvojila zakon u nešto drugačijem tekstu nego što je on izgledao u trenutku kada je ušao u skupštinsku proceduru.

Ja sam vam lepo pročitao član 54. ako se ne varam, stav 2. koji propisuje da svi podzakonski akti koji su važili za primenu Zakona o komunalnoj policiji, nastavljaju i dalje da važe, dok se ne donesu podzakonski propisi vezani za primenu zakona o komunalnoj miliciji.

Što se tiče ovoga, ove vaše napomene oko regulisanja saobraćaja na putevima i tu moram da primetim da niste baš do kraja upravu. Pa, dešava se da na putevima saobraćaja reguliše vojna policija, jel tako? Vojna policija nije u sastavu MUP, nego je u sastavu vojske Srbije, odnosno u sastavu Ministarstva odbrane. Što bi sad to bilo drugačija situacija od one koju predviđa ovaj zakon da u određenim situacijama pojedine radnje u oblasti regulisanja saobraćaja može da obavlja i komunalna milicija.

Dakle, niste u pravu u tom smislu da sve radnje u oblasti bezbednosti saobraćaja obavlja Saobraćajna policija, odnosno policija kao organ u sastavu MUP, dešava se da to nekada radi i Vojna policija, videli ste, uostalom, na putevima kada ide kolona vojnih vozila ispred te kolone i iza te kolone ide vozilo Vojne policije. Dakle, jednog organa koji se nalazi u sastav Ministarstva odbrane.
Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću.

Nije prvi put da gospodin Vukadinović krši Poslovnik, konkretno mislim na član 107. On očigledno ne zna neke osnovne principe parlamentarne demokratije.

Ne može on da bude zamenik predsednika poslaničke grupe koja se zove Nova Srbija - Pokret za spas Srbije, a da kaže da govori isključivo u svoje lično ime. Dakle, on govori, nesumnjivo je, u ime Nove Srbije, Velimira Ilića, pošto je Velimir Ilić predsednik Nove Srbije. Ostaje da nam gospodin Vukadinović odgovori na pitanje ko je predsednik Pokreta za spas Srbije? Ja ne znam ko je predsednik tog pokreta, ali bi bilo dobro da nam gospodin Vukadinović na to pitanje odgovori.

U svakom slučaju, on je ovde u svojstvu zamenika predsednika jedne poslaničke grupe. Znači, poslaničke grupe Velimir Ilić plus nešto, za šta ja ne znam tačno ni šta je, ni ko je predsednik. Ali, evo, tu je gospodin Vukadinović, pa će valjda on na to pitanje uspeti da nam odgovori.

Inače, gospodin Vukadinović to redovno radi, zato što kad god dođe u neki tesnac, kad god vidi da neko od njegovih prijatelja, poput Đilasa, Bastaća, Jeremića, Boška Obradovića, napravi neku glupost, on pokušava od njih da se distancira i kaže - e, ali nemam ja nikakve veze sa njima, ja sam ovde samostalni poslanik i govorim u svoje ime.

Znate, gospodine Vukadinoviću, ja sam predsednik Administrativnog odbora. Ja sad malo imam i grižu savesti. Ja sam vama potpisao rešenje da ste vi poslanik na stalnom radu u Narodnoj skupštini i da imate određeni koeficijent za obračun plate kao zamenik predsednika jedne poslaničke grupe. Znači, ili ćete morati da se odreknete tog koeficijenta ili te plate, ili da nam objasnite čije stavove vi u ovoj Skupštini zapravo zastupate.

Dakle, jasno mi je da zastupate stavove Nove Srbije i Velimira Ilića, koji je, doduše, u poslednjih nekoliko nedelja manje-više konstantno u polualkoholisanom ili u apsolutno alkoholisanom stanju i da nam kažete ko je predsednik Pokreta za spas Srbije? Mislim da bi to građane Srbije i te kako zanimalo.

U svakom slučaju, ne možete da nastupate samostalno, zato što ste zamenik predsednika i primate platu u Narodnoj skupštini kao zamenik predsednika poslaničke grupe. To građani Srbije treba da znaju, jer vas građani Srbije plaćaju. Vi ste ovde pežorativno govorili kad ko sedi, kad ko ulazi u salu, pa vama je to malo bezveze, glupo je da dolazimo u 10 sati, bolje je da dođemo u 15 časova, kad lepo ručam itd, ali, vi primate platu da sedite u Narodnoj skupštini u radno vreme i za sve ono vreme dok Skupština radi. To građani Srbije treba da znaju. Kao i sve vaše druge kolege koje, kako vi kažete, selektivno bojkotujete sednice Narodne skupštine, ali ne bojkotujete parlamentarne delegacije, ne bojkotujete platu. Nisam čuo ni za jednog od vas koji je rekao - neću da primim platu.

(Predsedavajući: Vreme.)

Ne bojkotujete skupštinski restoran.
Prvo molim, znam da to nije uobičajeno, ali da obezbedite jednu kafu za Đorđa Vukadinovića, mislim da se nije baš naspavao, pošto kaže da imam nekog brata u nekoj drugoj poslaničkoj grupi. Ja, gospodine Vukadinoviću, nemam ni brata ni sestru, tako da molim da obezbedite jednu kafu. Gospodin je dobro ručao, ali izgleda da nije uspeo da popije kafu, pa da se malo razbudi i da dođe sebi.

Gospodine Vukadinoviću, evo, ja sam se sad javio po osnovu replike, tako da možete sad da odgovorite, ne meni, nego građanima Srbije. Dakle, jasno mi je da zastupate politiku Velimira Ilića. Inače, svako ko malo uđe na Jutjub može da vidi da se Velimir Ilić svakoga dana skoro obraća građanima Srbije a pored njega sedi, bio je nekad, davno zaboravljen, vidim da je sad politički vaskrsao, Mirko Jović. Izgleda da vam je sad to novi politički idol.

Dakle, jasno mi je da zastupate Velimira Ilića, ali mi nije jasno kakav je to Pokret za spas Srbije, od koga spašavate Srbiju i ko je predsednik tog pokreta? Bilo bi dobro da to objasnite građanima Srbije, zato što vi primate platu kao zamenik predsednika. Dakle, vaša plata je veća zato što ste zamenik predsednika poslaničke grupe. A bila bi još veća da ste predsednik poslaničke grupe. Možda ćete i to jednog dana biti. Ali, u svakom slučaju, imate veću platu nego što ima, uslovno da kažem, običan poslanik.

Što se tiče amandmana o kojima ste govorili, vi gospodine Vukadinoviću elementarno ne poznajete Poslovnik. Jasno je da vaši nedolasci u Saveznu skupštinu nisu…

(Predsedavajući: Privodite kraju.)

… u stvari želja da bojkotujete. Vi ste, jednostavno, kao i ovi iz ovog "žutog preduzeća", čini mi se, više lenj čovek nego što imate nameru bilo šta da… (Isključen mikrofon.)
Dobro, u redu, niste ručali. Možda ste ručali na nekom drugom mestu, ali to sad nije bilo.

Ali, ja vas molim, pošto insistirate na poštovanju evropskih principa i pošto kažete da nas je Evropska komisija, navodno, uterala u red, da ne podnosimo amandmane, da se ne ponašamo na način na koji vi smatrate da nije prikladan, itd, molim vas, kažite mi da li je moguće da u Evropskom parlamentu ili u bilo kom drugom parlamentu države članice EU sede ljudi koji kažu – ja govorim u svoje ime, a nema veze što sam zamenik predsednika poslaničke grupe koja se zove Nova Srbija– Pokret za spas Srbije? Gde to ima u Evropskom parlamentu, gospodine Vukadinoviću? U kojoj to evropskoj državi ima? Nema nigde. To samo vi praktikujete ovde u Srbiji, soleći nam pamet o tome kako se mi iz SNS ponašamo suprotno nekim evropskim principima. Ne, vi se ponašate suprotno evropskim principima.

Evo, ja vas sad srpski pitam, uopšte me nije briga da li ste ručali ili niste ručali, obezbedićemo vam sendvič o trošku poslaničke grupe, ako niste ručali, bar sendviča imamo koliko hoćete, o tome smo i spot snimali, ali kažite vi meni jednu mnogo ozbiljniju stvar, da mi konačno skinemo maske i da prestanemo ovde da izigravamo ljude koji su pali sa Marsa i koji ne znaju gde se nalaze. Zamenik ste predsednika poslaničke grupe Nova Srbija, dakle, zastupate vi ovde Velimira Ilića i Mirka Jovića i još ponekog koji sedi zajedno sa njima na onim jutjub konferencijama za novinare, ali mi kažite šta je problem da mi kažete – ko je, šta je Pokret za spas Srbije i ko je predsednik tog pokreta i za šta se taj Pokret za spas Srbije zalaže? To građane Srbije zanima. Pa, građani Srbije vas plaćaju.
Ne morate meni da odgovarate, kažite građanima Srbije.
Prvo, gospodine Martinoviću, pošto se stalno pozivate na izveštaj Evropske komisije u poslednjih nekoliko nedelja, da vam kažem jednu stvar. Tako obučeni, kao što ste sad, ne biste mogli da uđete u Evropski parlament. To je mnogo važnije od toga da li ste vi ručali, da li ste jeli ćevape itd.

Druga stvar, u Evropskom parlamentu ne biste mogli da primate ni platu, ni dodatak, niti bilo kakvu drugu finansijsku nadoknadu i da kažete da ste zamenik predsednika poslaničke grupe koju čine dve političke organizacije, za jednu mi je jasno šta je, Nova Srbija znam šta je, Pokret za spas Srbije ne znam šta je i ne znam ko je predsednik. Dakle, tako nešto u Evropskom parlamentu nije moguće.

Umesto što nam solite pamet u vezi tog famoznog izveštaja Evropske komisije o tome kakvo je stanje u srpskom parlamentu, bilo bi dobro da malo vidite kako funkcioniše Evropski parlament i kako funkcionišu parlamenti država članica EU.

Ovako kao što ste vi danas odeveni, a nemojte ovo smatrati uvredom, tako je svojevremeno dolazio Velimir Ilić ovde kao ministar na jednu sednicu. Ja se sećam, bio sam poslanik zajedno sa nekim kolegama koji sede ovde prekoputa mene. Znači, došao je čovek, letnje doba je bilo, raspravljali smo o Kosovu i Metohiji, došao je kao ispod šatora, polupijan, da priča o Kosovu i Metohiji, o njegovoj velikoj brizi za Kosovo i Metohiju, bez kravate, razdrljen, sa košuljom izvan pantalona itd. Tako u Evropskom parlamentu prvo ne biste mogli da uđete tako odeveni.

Drugo, vidim da ste nasledili stil oblačenja od Velimira Ilića, a i politička pamet vam je otprilike tu negde na njegovom nivou.

(Predsedavajući: Privodite kraju.)

Završavam, gospodine Arsiću.

Bilo bi dobro sledeći put kad Sem Fabricio dođe ovde u parlament, uz svo dužno poštovanje organizacije i institucije koju on predstavlja, da se pojavite vi takvi kakvi ste i da mu kažete kako se ponašate i da ga pitate – gospodine Fabricio, u kojoj to evropskoj državi je moguće da mi je funkcija zamenik predsednika poslaničke grupe Nova Srbija-Pokret za spas Srbije, ali to nema nikakve veze ni sa Novom Srbijom, ni sa Pokretom za spas Srbije? Mi se samo tako zovemo, u stvari predstavljamo ko zna šta.
Nikako da nam odgovorite gospodine Vukadinoviću šta je to Pokret za spas Srbije i ko je predsednik Pokreta za spas Srbije, budući da vam je to deo naziva poslaničke grupe.

Za razliku od vas, gospodine Vukadinoviću, koji govorite ptičijim jezikom i koji nemate hrabrosti da pomenete nečije ime, ja sam prošao jednu malo drugačiju političku školu. Nikada se nisam, ni ja ni moje kolege, tada iz SRS, pojavio u atlet majici. Nadam se da znate šta je atlet majica. Možda je i nosite, ne znam. Dakle, nosili smo majice kratkih rukava sa likom Vojislava Šešelja, kao znak protesta zbog nepravde i kršenja ljudskih i procesnih prava koja su mu se dešavala u Haškom tribunalu. To je zarad istorijske istine.

Jedanput sam se pojavio ovde u Narodnoj skupštini, sad vidim da je i kod mojih kolega to malo liberalizovano, bez kravate zato što je bila paklena vrućina. Filip Stojanović je morao da mi pronađe kravatu, bilo kakvu, jel tako Filipe, i da mi je stavim. Jednostavno, to je kodeks ponašanja koji je u to vreme važio.

Postoji nešto mnogo važnije, gospodine Vukadinoviću, od toga kako smo mi odeveni. Vi nikako da mi odgovorite na pitanje – da li je u Evropskom parlamentu moguće da poslanička grupa nosi odgovarajući naziv i da se u tom istom parlamentu pojavi njen zamenik predsednika i kaže – ma nije uopšte bitno kako se mi zovemo, ja zastupam samog sebe, pričam u svoje lično ime, a dali smo neko ime samo zato što poslanička grupa mora na odgovarajući način da se zove?

Dakle, mi govorimo ovde o suštini. Vi ste apsolutno pogazili osnovne principe parlamentarne demokratije, vi se ponašate suprotno onome što je rekla Evropska komisija, jer Evropska komisija valjda baštini tradicije, između ostalog, iz Evropskog parlamenta, a ja vas pitam – da li je u Evropskom parlamentu moguća praksa koju praktikujete vi i vaše kolege koji danas i mesecima unazad nisu ovde.
Gospodine Vukadinoviću, sve ću da zanemarim, da li ste ručali, da li niste ručali, da li vas vodi Velimir Ilić, šta je pokret za spas Srbije, više me to apsolutno ne zanima, ali hoću zbog građana Srbije da pokažem koliko vi njih zaista poštujete.

Vi ste u listu „Vreme“ kaže, da ne bude zabune, autor je narodni poslanik i urednik nove srpske političke misli. To ste valjda vi, je li tako?

Gospodin Vukadinović je da bi valjda ismevao Aleksandra Vučića, u stvari se ismevao bolesnim građanima kojih nažalost u Srbiji ima u velikom broju, pa je onda izmislio jedan razgovor kako su njegovi istraživači nazvali jednu ženu u Vranju i piše ovako, može svako da proveri 16. maj 2019. godine, list „Vreme“ kaže – Vranje, žena u zagradi 55, znači 55 godina - sve zavisi od Vulića, mi njega podržavamo. Kog Vulića? Pa ovog našeg predsednika. Mislite na Vučića? Pa, da na njega, evo sad smo ga gledali na „Pink“, reko ja da ga obožavam. A šta mislite o Đilasu? E taj samo napada našeg Vulića i nikako nismo za njega. Mislite napada Vučića? Pa da Vučića. Znate, i sad pazite koji cinizam, koje izrugivanje bolesnoj ženi - pa da Vučića, znate imala sam blagi šlog u glavu, pa možda ponešto pogrešim, ali vam kažem da mi svi ovde u mahalu, a zna se ko živi u mahalama, toliko o poštovanju prava nacionalnih manjina, ali vam kažem da mi svi ovde u mahalu podržavamo Vulića.

Sram vas bilo gospodine Vukadinoviću. Ručali, ne ručali, dolazili u pidžami, ne dolazili, ismevate se bolesnim građanima Srbije u sve ovom demokratskom, evropskom, najevropskijem nedeljniku „Vreme“.
Evo, da bi građani Srbije videli o čemu se radi. Ovo nije nikakvih pet stranica, ovo je jedan list hartije koji ima dve strane. Ovo je prva strana, ovo je druga strana. Inače, ovde imate neke vaše tabele. Vi ste navodno vršili neka istraživanja, pa kaže – da li podržavate ulazak Srbije u EU, da li podržavate ulazak Srbije u NATO, da li podržavate savez Srbije sa Rusijom?

Ono što je mnogo važnije, neću da čitam ova vaša istraživanja, jer vi redovno u tim vašim istraživanjima omašite. Nedavno ste sproveli neko istraživanje da ste vi, a vi kažite da nisam upravu, vi ste neki dan sproveli neko istraživanje po kome ste vi najpopularniji političar u opoziciji, da ste popularniji čak i od Dragana Đilasa. Ali, to je vaša stvar.

Ono što građani Srbije treba da znaju, sve ove razgovore ste vi gospodine Vukadinoviću izmislili. Znači, vi ste izmislili ove razgovore u želji da kroz liste „Vreme“ se izrugujete onim građanima koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića, pa kada više niste znali na koji način da ponizite građane koji podržavaju njegovu politiku i koji podržavaju rad Vlade Republike Srbije, onda ste se setili neke žene iz Vranja koja ima 55 godina i koja ne ume da kaže Vučić, nego Vulić, zato što je imala po vašim rečima, blagi šlog u glavu, a inače živi u Mahalu.

Šta je gospodin Vukadinović ovim hteo da kaže? Za SNS glasaju Romi, odnosno cigani iz mahale, hendikepirani koji boluju od šloga u glavi. To je slika birača kako je Đorđe Vukadinović predstavlja građanima Srbije. Ja vam ponovo kažem, zbog svih ovih izmišljenih razgovora sa fantomskim ljudima, vi ste spominjali neke fantomske amandmane, ovo su fantomski ljudi iz Šapca, Beograda, Vranja itd. treba da vas je sramota gospodine Vukadinoviću. Vređate Rome, vređate građane Vranja, vređate ženu koja je bolesna. Takvih bolesnih žena, ali istinskih bolesni, stvarno bolesnih, ne ovih izmišljenih iz vašeg vremena, nažalost u Srbiji ima jako puno. Svima njima vi se smejete u lice, misleći da time nanosite štetu SNS i Aleksandru Vučiću. U stvari, govorite o sebi.
Pa, evo vi ste upravo sada potvrdili ono što sam ja rekao.

Dakle, po vama je slika birača SNS, koju ste vi naravno izmaštali i stavili na papir lista „Vreme“, znači žena treba da je Ciganka, odnosno Romkinja, da ima 55 godina i da je šlogirana i da živi u vranjskoj mahali, to je slika birača SNS, koju vi vrlo smišljeno i tendenciozno, za račun Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i ostalih vaših političkih gospodara, plasirate u javnost.

Uopšte ne razumem ove aluzije, neki pobratim i pol, ko je spominjao da ste vi muško ili žensko, stvarno ne znam o čemu govorite. Ali, evo ovde je ono istraživanje o kome sam malo čas govorio. Dakle, dragi građani Srbije, gospodin Vukadinović je sproveo krajem 2018. godine istraživanje preko svoje „Nove srpske političke misli“, i pitao je građane Srbije ovako - ocenite po školskom sistemu, ocenom od jedan do pet sledeće ličnosti, Aleksadar Vučić 3,20, Ivica Dačić 2,87, Ana Brnabić 2,74, Dragan Marković Palma 2,74, Zorana Mihajlović 2,31, i onda Đorđe Vukadinović 2,11, a iza Đorđa Vukadinovića, Dragan Đilas 1,93, Vojislav Šešelj 1,84, Vuk Jeremić 1,80, Boris Tadić 1,72, Boško Obradović 1,67 i sada već davno zaboravljeni politički umirovljenik, jel tako, Saša Janković 1,50.

Znači, po vašem istraživanju, a vi recite da ovo nije tačno, Đorđe Vukadinović je popularniji od Dragana Đilasa, Vojislava Šešelja, Vuka Jeremića, Borisa Tadića, Boška Obradovića, hajde sad, to što ste popularniji od Saše Jankovića, to mi i nije čudno, ali da ste popularniji od svih ovih ljudi i da je ovo istraživanje zaista realno, u to izvinite, sumnjam. Kao što je potpuno izmišljeno i to ponavljam ponovo, ne zbog vas, vas očigledno čovek jednostavno ne može da u vama probudi to osećanje sramote, ali ja zbog građana Srbije hoću da kažem, vi ste ovo napisali u listu "Vreme". Izmislili ste sve do jedan razgovor koji ste navodno vodili sa građanima Srbije iz Šapca, Beograda, Vranja i drugih mesta u Srbiji, jer ste hteli da prikažete da iza SNS stoje neki glupi ljudi, bolesni, Romi, krezubi, ne znam ni ja kakvi, kao što su svojevremeno četnici prikazivani u filmovima Veljka Bulajića. Ista je ideološka i politička matrica, evo ovo su ovi koji su za Vučića, oni nemaju pola zuba u glavi, nepismeni su, šlogirani su, Romi su, žive u mahalama, a mi, mi smo elita, mi smo intelektualna elita. Mi smo ta bolja Srbija, mi smo ta druga Srbija.
Dakle, ja stojim iza onoga što sam rekao, gospodine Vukadinoviću. Sve i jedan razgovor ste izmislili, predstavljajući birače SNS onako kao što su nacisti svojevremeno prikazivali Jevreje, na onim plakatima gde su Jevreji nacrtani sa đavoljim rogovima, sa repom koji se vuče iza njih i onda evo ovo je đavo, ubijte ga, kada njega ubijete, a to je u ovom slučaju Aleksandar Vučić, onda će Srbiji navodno da krene bolje.

Dakle, vi gospodine Vukadinoviću, primenjujete recept iz tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka koji je bio praktikovan u Nemačkoj. Vi kada analizirate razgovore, ove vaše izmišljene razgovore sa muškarcima i ženama iz Subotice, Kruševca, Beograda, Leskovca itd. i kada vidite ko se pozitivno izjašnjava za Vučića i za SNS, vi iz konteksta vidite da sa tim čovekom nešto nije u redu, po vašem mišljenju. Neobrazovan je, glup je, krezub je, potpuno je neupućen u to šta se dešava na političkoj sceni Srbije, Rom je, bolestan je, dakle, ima neki fizički ili psihički problem. To je suština stvari o kojoj ja sada govorim. Dakle, vi tako satanizujete birače SNS. Zato što ste vi umislili, nije to vaša novina, to su umislili mnogi pre vas, da su oni intelektualna elita, a da smo svi mi ovde iz SNS neka bagra i da su svi ljudi koji su glasali za nas neka bagra koja ne vredi po lule duvana.

Vi ste neki veliki intelektualci, vi ste neki veliki evropejci, vi nam solite pamet kako treba da se ponašamo u parlamentu, vi ste neki veliki istraživači javnog mnjenja i tako dalje. Sada čujem da teško živite, mučite se itd, sa sve Patrikom Hoom, sa sve onim vašim muljatorima i kriminalcima iz Hong Konga, Amerike itd. koji vam finansiraju partiju i koji vam finansiraju celu ovu jadnu, žalosnu opoziciju u Srbiji, koja navodno treba da preuzme odgovornost za vođenje Srbije.
Dame i gospodo narodni poslanici, da bi građanima Srbije bilo jasno, koliko je neistina izgovorio Đorđe Vukadinović, on kaže da je vršio telefonsku anketu, i sada pogledajte, kaže, ovako, citiram ono što je Đorđe Vukadinović objavio u „Vremenu“, kaže - anonimna telefonska anketa. Piše sredovečna ispitanica iz južne Srbije. Ako telefonom razgovarate sa nekim, gospodine Vukadinoviću, kako znate da je neko sredovečan? E, sad, ta sredovečna ispitanica iz južne Srbije, kaže, ovako, navodno kaže.

Zašto ovo čitam, da bi pokazao građanima Srbije kako oni koji stoje iza Đorđa Vukadinovića, nije on toliko bitan kao što sebe želi da predstavi i nije on toliko popularan, ali oni koji stoje iza njega i koji su ga danas poslali u Skupštinu zato što nemaju hrabrosti sami da dođu. Kako predstavljaju birače SNS, kaže – sredovečna ispitanica iz južne Srbije, svi treba idu u zatvor osim Vučića, jer su 20 godina krali, a narod ispašća. Znači, naši birači su, kao što vidite i nepismeni, ne znaju da govore - narod ispašća. Posle Slobe, Vučić jedini vredi, on će da nas preporodi, jel tako. Znači, glupi smo, neobrazovani i podržavamo politiku Slobodana Miloševića itd.

Onda, Beograd, žena 27 godina, kaže za Vučića - mrzela sam ga dok je bio u radikalima, a sada je super.

(Milorad Mirčić: Daj broj telefona.)

E, pa nemam broj telefona, gospodine Mirčiću.

Subotica, žena 54 godine, kaže - ja sam za Vučića i Dačića, a uvrstila bih tu i Čedu Jovanovića i Šešelja, to bi bio super tim itd.

Zašto ovo čitam? Zato što su, gospodine Vukadinoviću, po vama ovi ljudi birači Aleksandra Vučića i birači iz SRS. Znači, birač SRS, kakva je paradigma stvorena ili kakva paradigma treba da se stvori o biračima SRS? Bolesni su, glupi su…