Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nenad Popović

Nenad Popović

Nova Demokratska stranka Srbije

Govori

Reč ima narodni poslanik Mlađan Dinkić, replika.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Kovač i Slavica Saveljić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Vesna Kovač.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Đelić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik mr Božidar Đelić.
Hvala.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vladimir Ilić. Izvolite.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
Reč ima ministar Lazar Krstić.
Replika, narodni poslanik Gordana Čomić.
Hvala.
Reč ima ministar Krstić.
Hvala, gospodine ministre.
Na član 3. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Nada Kolundžija.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Milan Lapčević i Miroslav Petković.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić. Izvolite.
Hvala.
Po amandmanu se za reč javila dr Aleksandra Tomić.
Hvala.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Judita Popović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik mr Božidar Đelić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč?
Reč ima mr Božidar Đelić.
Narodni poslanik Zoran Babić, replika. Izvolite.
Hvala gospodine Babiću.
Replika, mr Božidar Đelić. Izvolite.
Replika, Zoran Babić. Izvolite.
Hvala.
Na član 5. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Nada Kolundžija.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč?
Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Nada Kolundžija.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč?(Da.)
Reč ima narodni poslanik Teodora Vlahović. Izvolite.