Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nenad Popović

Nenad Popović

Nova Demokratska stranka Srbije

Govori

Hvala, gospodine ministre.
Narodni poslanik Bojana Božanić ima reč, replika.
Hvala, koleginice.
Reč ima narodni poslanik Jelena Mijatović.
Hvala, koleginice.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
Gospodine Milivojeviću, tema.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević, replika.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.
Hvala.
Predlažem da se vratimo na temu.
Reč ima narodni poslanik, gospodin Milivojević, replika.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.
Još jednom apelujem na gospodina Milivojevića i gospodina Babića da ovim završimo ovu diskusiju i da se vratimo na temu. Hvala.
Nadam se da smo ovim završili diskusiju oko ovog pitanja.
Reč ima šef poslaničke grupe DS Borislav Stefanović.
Zamolio sam da ovim završimo.
Gospodine Babiću daću vam reč i molim vas da ovim završimo ovu diskusiju. Dolazi vreme i za pauzu, molim vas kratko.
Hvala gospodine Babiću.
Gospodine Stefanoviću, ja ću vam dati sada reč po Poslovniku i apelovao bih da sa ovim završimo. Gospodine Babiću, takođe vas molim. Naravno, sve razumem, ali u svakom slučaju mi treba da proglasimo vreme za pauzu pa ću vama dati reč gospodine Stefanoviću, ako gospodin Babić se još jednom javi, daću mu, a posle toga ću u svakom slučaju objaviti pauzu.
Još jednom ću ponoviti, ja najljubaznije molim i gospodina Stefanovića i gospodina Babića da se vratimo na temu. Hvala vam.
Hvala.
Gospodine Babiću, dajem vam reč, to je moja prerogativa, i ovim ću da zatvorim. Molim vas da me podržite u tome. Hvala.