Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nenad Konstantinović

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka

Govori

Poštovani narodni poslanici, dragi građani koji gledate ovo, predsednica parlamenta je po ko zna koji put prekršila Poslovnik.

Prekršila je član 27. stav 2. u kome piše da ona treba da se stara o primeni Poslovnika, a ne da zloupotrebljava ovaj Poslovnik.

Dakle, predsednica parlamenta iz minuta u minut zloupotrebljava Poslovnik tako što govori i obraća se građanima deleći packe nepodobnim poslanicima za nju, vređajući poslanike opozicije i pokušavajući da opravda zloupotrebu koju SNS radi.

Godinu dana SNS pokušava da sakrije od građana šta je to što se predlaže zakonima, a sada pokušavate da sakrije šta ste predložili budžetom, koliki će biti porez na imovinu naših građana. To sakrivate tako što ne dozvoljavate bilo kome iz opozicije da govori o amandmanima i još to predsednica parlamenta opravdava. Kaže – imaju prava svi da podnesu amandman.

Vi se obraćate meni lično, što nemate prava, da sam ja pisao ovaj Poslovnik. Pa, piše u ovom Poslovniku da ne smete da ga zloupotrebljavate, piše u ovom Poslovniku da ne može jedna grupa i niz poslanika da podnese 380 amandmana na prvi zakon. Zašto?

Da ne bi mogli da raspravljamo o budžetu 385 amandmana je podnela SNS. Zašto? Da bi govorili 600 minuta samo o prvom zakonu, da ništa građani ne mogu da čuju o budžetu, o budžetu koji zanima svakog građanina. Zašto? Da ne bi znali koliki će da bude porez na imovinu, da ne bi znali šta spremate građanima.

Nemojte više da zloupotrebljavate Poslovnik i nemojte da delite packe i nemojte da dobacujete.
Poštovani narodni poslanici, poštovani građani, dakle, predsednica parlamenta i dalje iz minuta u minut krši ovaj Poslovnik. Prekršili ste stav 4. stav 1, i to na jedan vrlo jednostavan način, Martinović je govorio o tome u svom izlaganju, koje nikakve veze sa amandmanom nije imalo i niste ga opomenuli da ne govori o amandmanu. Govorio je o tome kako su pojedini poslanici, imenovao Dušana Petrovića lično, pa kaže – opljačkao, izdajnik, on je učestvovao u paktu protiv Srbije; pa nazivao druge narodne poslanike da su pljačkaši, lopovi, da su izdali, da je predsednik jedne političke partije pobegao iz zemlje, itd.

Dakle, Martinović može sve u ovom parlamentu da naziva pljačkašima, izdajnicima, barabama, kriminalcima i niko na to ne može da mu odgovori. Zašto? Zato što je on iz SNS i zato što ste vi iz SNS.

Čega se SNS plaši? Zašto se vi plašite da date Zoranu Živkoviću, Obradoviću, Dušanu Petroviću pravo na repliku?

(Dušan Petrović: Pa kukavice.)

Zašto kad imate tu obavezu da date pravo na repliku dva minuta? Da li je moguće da ne možete da istrpite odgovor dva minuta? Zašto to radite? Vi se plašite. Vi se plašite onoga što građani misle, vi se plašite izgovorene reči, a svaki put Martinović izađe i kaže – Mi se ničega ne plašimo.

Pa kad se ne plašite, pustite nas da govorimo o amandmanima.

(Srbislav Filipović: Govori, some.)

Nemojte da podnosite 385 lažnih amandmana. Kako vas nije sramota? 385 amandmana i ne glasate ni za jedan od tih amandmana. Što ne glasate za te amandmane? Smenite ministra, Sinišu Malog, ako ne valjaju zakoni, kada ste 380 amandmana na jedan zakon podneli. Zašto? Samo zato da građani ne bi mogli da čuju šta misli neko drugi, nego svi moraju da veruju lažima SNS.
Poštovani potpredsedniče, poštovana ministarka, ministre Stefanoviću, dame i gospodo narodni poslanici, vladajuća većina sa SNS-om je još jednom uspela da onemogući ozbiljnu raspravu o vrlo značajnim zakonima, zakonima koji se tiču ograničavanja prava građana zakonima koji se tiču smanjenja, koji bi trebalo da dovedu do smanjenja korupcije time što ste 24 tačke dnevnog reda spojili u jednu, od toga 17 zakona vrlo važnih ste spojili u jednu tačku, a od toga 16 tačaka je došlo po hitnom postupku u ovaj parlament pre četiri-pet dana. Zakazali ste sednicu od četvrtka za utorak, tek da nema vremena da se bilo ko pripremi da govori o ovim zakonima.

To vam nije bilo dovoljno i vi ste uspeli da podnesete 360 amandmana na prva četiri člana zakona koji predlaže ministar Stefanović. Srpska napredna stranka predlaže 360 amandmana na četiri člana prvog zakona. Zašto to radite? Ne zato da mi ne bismo mogli da raspravljamo o tim zakonima, već zato da onemogućite građane da vide raspravu u ovom parlamentu i da u direktnom televizijskom prenosu vide šta je to što Vlada sprema građanima kroz predložene zakone. Na koji način ćete onemogućiti borbu protiv korupcije? Na koji način ćete ograničiti prava građana?

Dakle, skrivate od građana ono što predlažete i zato ne dozvoljavate raspravu u Skupštini. Ja zato ovom prilikom neću govoriti o zakonima koje je predložio ministar Stefanović, jer nisam imao vremena da ih pročitam, došli su pre četiri dana, ali ću govoriti o zakonima koje je predložilo Ministarstvo pravde.Cilj ovih zakona bi trebalo da bude smanjenje korupcije. Cilj mera i preporuka treba da bude da se u ovoj zemlji smanji korupcija koja razjeda ovo društvo. Do 2012. godine, do dolaska SNS na vlast, donet je i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, ustanovljena su nezavisna regulatorna tela, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti.

Od tada, do danas, ne da niste unapredili nijednu od ovih institucija, a potrebno je njihovo unapređivanje, jer se u praksi pokazalo za ovih šest-sedam godina da ima stvari koje treba unaprediti, vi ste potpuno suprotno radili na urušavanju tih institucija. Zgazili ste sve ove institucije. Zgazili ste na taj način što ste za rukovodioce doveli ljude koji su bliski političkoj stranci na vlasti i to znate vrlo dobro da ste uradili.

Znate ko je direktor Agencije za borbu protiv korupcije? Čovek koji je finansirao kampanju SNS. Jel stvarno mislite da neko ko je finansirao kampanju SNS može da kontroliše izveštaje o finansiranju političkih stranaka ili da kontroliše izveštaje koje podnose lobisti?

Pominje se GREKO danas i da je jedna od preporuka GREKA da se donese zakon o lobiranju. To je tačno, GREKO je 2015. godine, pre tri godine, 13 preporuka dao. Do današnjeg dana nije ispunjena nijedna. Tri godine niste ispunili nijednu preporuku. Iz izveštaja njihovog iz 2017. godine piše – nezadovoljavajuća primena preporuka i piše – nazadovanje Srbije u borbi protiv korupcije. Gospodo, mi nazadujemo u borbi protiv korupcije, koja je najveći problem ovog društva.

Zašto niste nijednu preporuku Evropske komisije, nijednu preporuku GREKA, nijednu preporuku OEBS-a usvojili? Zato što vi u stvari ne želite da se Srbija razvija poput razvijenih evropskih zemalja.

Vi se opirete svim silama da se dostignu standardi u ovoj zemlji koji postoje u zemljama EU, koji postoje u zemljama zapadnih demokratija. Deklarativno pričate kako ste za EU, a u suštini hoćete samo da se štiklira neka tačka da je ispunjena na putu ka EU. Za vas akcioni plan, strategija, apsolutno nemaju nikakve veze. Papir trpi sve i baš vas briga šta piše, vi znate da to što piše ne morate da donesete, a i ako donesete neki zakon, vi taj zakon nećete primeniti ako vam ne odgovara.

Juče smo imali ovde razgovor i sa gospodinom Hukanom, pa šta je rekao? Ne primenjuju se zakoni u Srbiji i oni koji su doneti se ne primenjuju. Nećemo ovim tempom doći do 2025. godine do EU. Gospodo, 2011. godine smo ostvarili status kandidata. Vi ste došli 2012. godine na vlast, 14 godina od tada mi nećemo moći da uđemo u EU. Zašto? Zato što ne radite ništa na ovom planu i zato što sve što se donosi, donosi se pod pritiskom EU i Evropske komisije, kada dođete do kraja, onda morate da donesete zakon o lobiranju, a u stvari, vi ne delite te vrednosti. Vi to ne želite i opiraćete se koliko god možete.

Šta je posledica toga? Posledica toga je da građani odlaze iz Srbije. Gde odlaze? Odlaze u zemlje EU i zemlje zapadnih demokratija, 60.000 godišnje ode iz Srbije, 40.000 se manje rodi, 100.000 nas ima manje svake godine. Za 10 godina će biti milion ljudi manje u Srbiji. To želite? E pa ja živim u ovoj zemlji, moja dece žive u Srbiji i mi nemamo nameru da odustanemo od toga da Srbiju napravimo normalnom državom. Mi hoćemo da uvedemo standarde koji postoje u tim zemljama gde građani odlaze, da postoje u Srbiji, da niko više ne bi otišao iz ove zemlje.

Preduslov za borbu protiv korupcije je nezavisno sudstvo, jako tužilaštvo. Koju poruku šalje Ministarstvo pravde kada kaže – mi predlažemo da se amandmanima na Ustav uvede da pet od deset članova Visokog saveta sudstva bira Skupština. To je poruka da će pet političara sedeti u Visokom savetu sudstva, pet koje izabere SNS, kojima je dovoljno da imaju završen pravni fakultet, mogu biti bliski stranci. Oni će dalje da biraju sudije. Gospodo, može mnogo brže, podnesite predlog na glavni odbor SNS. Nemojte da se zamajavamo, ne treba nam Skupština, ne treba vam Visoki savet sudstva. Sada imate jednog člana iz Skupštine i ministra u tom telu. Vi sada uvodite pet političara. Isto to radite i u Državnom veću tužilaca.

Dakle, to je direktna poruka da će pravosuđe biti potpuno politizovano, biće po Ustavu politizovano i nema nezavisnog pravosuđa, biće gore nego što je danas. Unazađujete nas tim predlozima.

Zakon o lobiranju treba da spreči korupciju. Ovaj zakon kako ste ga predložili, neće sprečiti korupciju, jer prvo uopšte ne utiče na to kako se lobiraju pojedinačne odluke i kako se donose odluke o tome kome se dodeljuju poslovi u ovoj zemlji, na koji način se omogućava finansijerima političkih stranaka da ostvaruju svoje privatne interese.

Zašto tim zakonom o lobiranju niste definisali i neformalno lobiranje? Zašto niste definisali da se izveštaji o lobiranju podnose agenciji, a agencija da ga objavi javnosti, da mi znamo šta je to o čemu se lobiralo. Nema podnošenja tih izveštaja javnosti. Izveštaj dolazi kod direktora agencije, a direktor agencije je bio finansijer u kampanji zvanično SNS. Dakle, ovaj zakon ne da nije potpun, nego nećete smanjiti korupciju nikako, jer će neformalno lobiranje koje nije regulisano, biti dominantno u periodu koji dolazi.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj zakon isto kao i ustavni amandmani gori je deset puta od sadašnjeg zakona. Zašto gori? Zato što je neprecizan, zato što je nejasan, zato što je nerazumljiv i na kraju u potpunosti neprimenjiv. Niko, ja ne znam da li vi razumete da se zakoni donose zbog građana. Znači, prosečan građanin kada pročita taj zakon, on mora da razume šta u njemu piše, jer se tiče njegovih prava i tiče se, što je važnije, ograničavanja njegovih prava.

Ja, kao advokat, ne razumem šta u tom zakonu piše. Siguran sam da ministarka, koja zakon predlaže, takođe ne razume šta u tom zakonu piše. Poverenik je rekao da ni njemu nije jasno šta u tom zakonu piše. Ja ću vam citirati član 40. U njemu piše, dragi građani, sledeće – Prava i obaveze iz člana 21, 23, 24, 26, člana 29. do 31, člana 33. do člana 36, do 39. i člana 53, kao i člana 5. ovog zakona, ako se te odredbe odnose na ostvarivanje prava i obaveze iz člana 21, 23, 24, 26, člana 29. do 31, člana 33. i člana 36. do 39. ovog zakona, mogu se ograničiti ako ta ograničenja itd.

Ovo je napisano tako da ovo niko ne može da razume. Ovo niko ne može da razume. Nikada nije bio tekst zakona od 63 strane u Skupštini Srbije, kao da je pisan na nekom drugom jeziku. Mislim da su ovde prepisane mnoge odredbe iz odluka i direktiva evropskog parlamenta, bukvalno prepisane, odnosno niste znali da ih prevedete pa ste koristili gugl translejt i to što je gugl translejt izbacio, to ste stavili u ovaj zakon.

Nije ovo jedini član koji ne može da se razume. Ne može da se razume ni član 6. u kome imate negaciju negacije. Niko ne može da shvati šta ovde piše. Ali, ono što može da se shvati iz stava 2. ili 3. ovog člana, a to je da se ograničenja odnose na građane, ali ne znamo ko ta ograničenja može da donese. Ne piše da ta ograničenja mogu biti precizirana zakonom. Da piše zakonom, onda bi ta ograničenja donosila Skupština Srbije, a to su predstavnici građana.

Vi ste uveli odredbu da direktor BIA, da rukovodilac u privatnoj agenciji za obezbeđenje, privatnoj detektivskoj agenciji, nadležnom organu može da donese odluku da ograniči prava građana u smislu zaštite podataka o ličnosti. Šta to znači? To znači da ste ovu odredbu doneli 15 dana posle toga kada je jedan zvaničnik BIA rekao – ko je pretnja za nacionalnu bezbednost u ovoj zemlji, pa kaže, novinari, odnosno mediji, sindikati, opozicioni političari. To je pretnja za nacionalnu bezbednost. E, sada, svi ti koji su pretnja za nacionalnu bezbednost mogu da očekuju da po zakonu njihovi lični podaci, privatan život tih ljudi osvane na naslovnoj strani „Informera“. To je zakon koji vi predlažete.

Iz ovih razloga SDS ne može da glasa, niti podrži ni jedan zakon i bićemo protiv svih predloženih zakona. Hvala.
Dakle, svakako neću odgovarati na one smešne napade da je pre 10 godina nešto bilo ovako ili je bilo onako. To govorite već šest godina, u nedostatku bilo kakvih argumenata, kako je stalno neko drugi kriv. Samo, zaboravljate da ste 2012. godine došli na vlast. Sedam godina ste imali da promenite.

Što niste ukinuli Visoki Savet sudstva? Što niste ukinuli Agenciju za borbu protiv korupcije? Što ne ukinete Poverenika za ravnopravnost, Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti? Sve to je donete pre vas, sve to negirate da valja. Ne valja mišljenje Poverenika, jer ga nije dostavio na vreme. Ne znam kada vam je dostavio izveštaj i mišljenje, ali to mišljenje postoji u javnosti i neko ko treba da primenjuje i kontroliše primenu tog zakona kaže da zakon ne valja. Prema tome, ako ne valja Povereniku, neće valjati ni građanima.

Što se tiče amandmana na Ustav i, pomenuli ste dve trećine treba u Skupštini da se složi ko će da budu članovi Visokog Saveta sudstva. Pa, svejedno, kolika god većina da se složi, to znači da politički su ti ljudi izabrani, jer se biraju u Skupštini.

Preporuka nije da se Ustav menja na gore, preporuka je da se Ustav menja na bolje. To što nije valjalo u Ustavu koji je donošen kompromisom u kome je učestvovala tad i SRS, to treba da se promeni sada, a ne da sada donesete da bude gore.

Ministarka, od 10 članova, pet će birati Skupština. Svih pet su političari samo što nemaju završen Pravni fakultet. O čemu dalje imamo da pričamo? Petoro će biti političari. Šta misli o tome Venecijanska komisija, čitajte u tim izveštajima, ali šta misle građani? Zašto nama, zašto donosite rešenje koje je gore od sadašnjeg? Pa, ne počinje svet od vas.

Mi imamo neku situaciju u ovoj zemlji, a to je da imamo dva politička predstavnika u tom telu. Zašto sada uvodite pet, umesto da izbacite i ona dva? Zašto u DVT da budu četiri iz Skupštine, plus ministar pet, plus vrhovni tužilac, šest biranih u Skupštini?
Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, narodni poslanici iz vladajuće većine, evo, iz nedelje u nedelju, pa tako godinama, opozicija predlaže da raspravljamo o određenim zakonima, danas je opozicija predložila više od 200 tačaka dnevnog reda, ali vi nemate ni sluha, ni želje, ni kapaciteta, da raspravljate o zakonima koji se tiču života građana. Vi ne dozvoljavate da raspravljamo u parlamentu. Ukinuli ste parlament.

Čega se to Srpska napredna stranka plaši? Zašto se vi plašite da uvedemo u naš sistem mehanizme za borbu protiv korupcije? Šta je problem da se uvedu planovi integriteta u političke stranke? Svi građani u ovoj zemlji smatraju da je najveća politička korupcija, da postoji korupcija u političkim strankama. Zašto vi nećete da dozvolite da o tome razgovaramo i da uvedemo mehanizme kojima bi se sprečila korupcija u političkim strankama? Vi stasavate u političkoj stranci, posle dolazite na državnu funkciju i onda na toj državnoj funkciji kradete.

Zašto tražimo planove integriteta od državnih organa a ne od političke stranke, kad u političkoj stranci treba da se naučimo svi etičnosti i kako se ponaša sa javnim resursima?

Dakle, Srpska napredna stranka ne želi da se uvedu planovi integriteta u političku stranku, jer bi se time predupredila korupcija, a ona se odnosi na finansiranje političkih stranaka. Zašto? Zato što ste i sami priznali da zloupotrebljavate Zakon o finansiranju političkih stranaka, zato što ste sami priznali da kada jedno lice hoće više od dozvoljenog limita da donira stranci, on da drugima pa drugi daju te pare. Imali ste 17 hiljada njih koji su dali po 40 hiljada dinara na prošlim izborima za vašu kampanju. Koliko njih je socijalnih slučajeva?

Ono što smo svakako saznali posle izbora, to je da je jedan od njih čovek koji je danas direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Pa da li je moguće da finansijer jedne političke stranke može da postane direktor Agencije za borbu protiv korupcije, koja treba da analizira i odobrava izveštaje političkih stranaka o trošenju sredstava? Dakle, to je način na koji se vi borite protiv korupcije ili, ja bih rekao, vi ne želite da se borite protiv korupcije, koja je veća nego ikada u ovoj zemlji.
Pošto korupcija u ovoj zemlji jede prihode i smanjuje bruto društveni proizvod, vi morate da posegnete za povećanjem poreza na imovinu. Zato smo ovim zakonom predložili da se promeni ono što je SNS učinila 2013. godine. To predlažemo četiri pune godine.

Vi ste u jednom danu doneli zakon kojim ste povećali porez na imovinu u određenim zonama za 200 do 300%. Gospodo, vašom odlukom, vašim glasanjem ovde, nekom je povećan porez na imovinu 300%, u isto ono vreme kad ste vašom odlukom nekom smanjili penziju 25%, nekom 22%, nekom 10%, nekom smanjili platu 10%, kao što ste vašom odlukom uveli akcizu na električnu energiju, podigli cenu struje za 12%. Ne mogu to građani ove zemlje da prežive. Ne mogu građani ove zemlje da prodaju te stanove za koje nemaju para da plaćaju porez na imovinu, jer nemaju kome da ih prodaju. Cena tih stanova pada. Zašto pada? Da bi to kupili oni koji su zaradili pare u poslednjih šest godina.

Jel to cilj? Da novi tajkuni dođu na mesta gde su živeli građani stotinama godinama? Poslednjih 50 godina žive u svojim stanovima i kućama. Pa jel luksuz da četvoročlana porodica živi u stanu od 100 kvadrata? Gospodo, to nije luksuz, to je ustavno pravo. Mi imamo prava da živimo u stanovima koji su naše vlasništvo. I nemojte nas terati iz tih stanova nerazumnim porezima.

Kako neko može da planira život u ovoj zemlji ako ne zna da li ćete vi nekom odlukom sutra ili prekosutra ponovo podići porez za 100%? Pred prošle izbore podigli ste porez na imovinu u Beogradu za 2% dodatno, a onda ste rekli – pa, nećemo da dignemo jer su izbori, to ćemo posle izbora. Sad sa zebnjom svi očekuju šta će biti u budžetu za 2019. godinu. Zašto? Da bi se od tog poreza finansirala jelka od 83 hiljade evra. Da bi se od tog poreza finansirala novogodišnja rasveta koju postavite u septembru, traje šest meseci, kao da Novu godinu proslavljamo šest meseci.

Slobodno koalicioni partneri, na čelu sa SNS, dajte mogućnost da raspravljamo o tome da napravimo predvidiv porez u ovoj zemlji, da on ne može da se podigne više od 7%, da omogućimo da do 25 kvadrata po članu porodičnog domaćinstva porez se ne plaća, jer to nije luksuz, to je pravo na život.
Zahvaljujem se, predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, svi ste izabrani na izborima. Imali smo prilike da gledamo na prošlim parlamentarnim izborima kako su se ti izbori krali. To smo gledali u direktnom tv prenosu.

Građani Srbije svi znaju, postoji konsenzus u društvu, da izborni zakon ne valja. Samo se SNS opire tome i beži od promena Zakona o izboru narodnih poslanika kao đavo od krsta. Vi ne smete o tome čak ni da raspravljate, čak nećete da pustite da to dođe na dnevni red i da razgovaramo o tome šta ne valja u izbornim zakonima. To su zakoni od pre 20 i više godina. Oni imaju svoje nedostatke, ali vi i takve zakone ste uspeli da zloupotrebite i prošlom i u pretprošlom i u ciklusu pre toga. Zato moraju zakoni da se menjaju.

Zašto bežite od toga? Bežite zato što ste formirali RIK protivno zakonu tako da imate većinu, a onda ta većina u RIK broji džakove naknadno i broji džak koji im se svidi, koji im se ne svidi ne broji. Zašto niste prebrojali u RIK džak koji smo otvorili, a u kome smo našli da je 60 glasova za SDS bilo u Lešku, na biračkom mestu, gde je naš poslanik Goran Bogdanović. Svi ti glasovi su prebačeni u kovertu SNS.

Gospodo, samo ste tu ukrali 60 glasova. Šta je bilo na osam hiljada biračkih mesta? Zašto nećete da dozvolite da to promenimo ovim zakonom, da sprečimo mogućnost krađe? Zašto se plašite fer izbora? Da li ste svesni da građani, kada vide da izbori nisu fer nemaju poverenje u institucije? Oni ne veruju u institucije ove države i zato što ne veruju u institucije ove države oni odlaze iz zemlje. Odlaze ljudi iz zemlje. Otkad ste vi na vlasti 60.000 ljudi godišnje pobegne iz Srbije glavom bez obzira, da se nikad više ne vrate. Četrdeset hiljada se manje rodi. Sto hiljada ljudi je manje svake godine. Šta hoćete, da nestanemo kao društvo? I nestaćemo. Za 10 godina biće nas milion manje. Sad nas ima svega sedam miliona.

Zašto bežite od toga da raspravljamo? Čemu služi parlament ako vi nećete da dopustite da raspravljamo o… (Isključen mikrofon)
Mi smo predložili izmenu Zakona o lokalnim izborima. Subsidijarno se primenjuje Zakon o izboru narodnih poslanika i na lokalne izbore, i to smo predlagali pre nego što je bila izborna godina, čak i za beogradske izbore koje smo imali ove godine. Vi o tome niste želeli da raspravljate, a niste želeli da raspravljate iz razloga da bi mogli da zloupotrebite prava koja su data učesnicima u političkoj trci.

Nije bilo nikakvih debata. Nije bilo organizovanih debata. Nije bilo ravnopravnih uslova u kampanji. Zašto nije bilo ravnopravnih uslova? Zato što ste vi imali 10 puta više para od svih drugih političkih aktera, od svih drugih lista u tom izbornom ciklusu. Nije bilo fer zato što ste imali 100 puta više vremena u medijima pred izbore, i to je sistem koji pokušavate da održite i dalje. Dakle, to je sistem kako se pre izbora izborni rezultati u stvari pokradu. Krađa je pre izbora. Ako se neko pojavljuje 90% u medijima, a svi drugi 10%, tu nema fer izbora. Ako neko potroši 20 miliona evra na kampanju, a svi drugi ne mogu da skupe ni milion, ni dva, ni tri, tu nema fer izbora.

Zašto bežite od toga da uredimo način pojavljivanja u medijima? Zašto bežite od toga da se svi ravnopravno pojavimo u medijima u izbornoj kampanji? To predlažemo ovim zakonom. Zašto bežite od toga da mediji sa nacionalnom frekvencom daju besplatno termine za pojavljivanje u medijima, a ne da se troši desetine miliona evra u kampanji? Kome odgovara da jedna stranka, jedna lista potroši 20 miliona evra, kao što to potroši SNS u kampanji? Odakle su te pare? Čije su te pare? To su pare građana Srbije. Zašto to finansiramo na taj način iz budžeta? Zašto se plašite fer utakmice za izbore? U čemu je problem?

Zašto se plašite da sprečimo mogućnost, što je inače i zloupotreba i krivično delo, da vaši aktivisti idu sa biračkim spiskom od biračkog mesta do biračkog mesta? Odakle im birački spisak? Odakle članovima i aktivistima SNS birački spisak za određeno biračko mesto na kome se nalazi matični broj, ime, prezime, adresa bilo kog građanina u ovoj zemlji? Gospodo, to je krivično delo. Mi smo gledali snimke kako nosite biračke spiskove. Mi smo gledali snimke na televiziji… (Isključen mikrofon.)
Zahvaljujem se, potpredsedniče parlamenta.

Dakle, pošto predlažemo izmene Zakona o izboru narodnih poslanika godinama, evo, mi smo predložili i drugu verziju, ako vam ona prva ne odgovara, u kojoj smo prihvatili sve ono što predlaže OEBS iz godine u godinu da treba promeniti u našem izbornom zakonodavstvu. Dakle, Misija OEBS, Evropska komisija utvrdili su da ne postoji transparentan i fer izborni proces u Republici Srbiji.

Da vas podsetim, mi smo članica OEBS, mi smo učestvovali u osnivanju OEBS, a zašto smo mi i dalje članovi OEBS kada vi ni jednu preporuku OEBS ne želite da usvojite? To piše i u Izveštaju Evropske komisije za ovu godinu. Citiram: „Treba u potpunosti pristupiti sprovođenju preporuka međunarodnih posmatrača uključujući one koje se odnose na transparentnost, integritet izbornog procesa tokom izborne kampanje“.

Kakav vi to proces ka pridruživanju EU vodite kad ovu prvu preporuku ne pada vam na pamet, ne da primenite, nego vam ne pada na pamet da o tome razgovaramo? Sve preporuke koje je dao OEBS, a dao je preporuku i konstatovao da moraju da se obezbede jednake mogućnosti u takmičenju, dakle, nema jednakih mogućnosti u takmičenju u Srbiji, da se podele aktivnosti koje su državničke i stranačke. Šta je to? Funkcionerska kampanja. Svima je jasno da ministri, predsednik države, predsednik Vlade idu u crnim limuzinama u kampanji o trošku građana ove zemlje, a u stvari vode kampanju za SNS. Gospodo, to ne može. To vam kaže i Misija OEBS-a, to ne može. Dajte da promenimo zakon i da striktno to zabranimo.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju kaže: „Državna tela ne bi trebalo da se mešaju u aktivnosti medija i novinara“. Znači, država se meša u uređivačku politiku medija. Država se meša u to šta će novinari da izveštavaju. Nema tu slobodnih izbora. Zakonom bi trebalo obezbediti delotvorne mehanizme za obezbeđenje pravnog leka. Gospodo, a šta vi uradite? Vi na RIK-u, gde imate većinu, donesete Uputstvo da opozicija nema članove biračkih odbora na delu teritorije Srbije, donesete Uputstvo da se ne broje glasovi na biračkom mestu, nego se broje u nekom drugom gradu, u Vranju, u Raškoj, da to niko ne može da kontroliše. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju vam kaže – gospodo, to ne može, morate to da promenite.
Predložio sam, mislim da ima sad sigurno više od godinu dana, i o tome je Socijaldemokratska stranka obavestila javnost, predložili smo da ovde raspravljamo o usvajanju jednog zakona koji inače predstavlja predizborno obećanje SNS, a to je zakon o poreklu imovine.

Koliko pričamo o ovom Zakonu o poreklu imovine, već je u narodu dobio jedan nadimak, a to je tetkin zakon. Građani aludiraju na aferu koju je imao ministar Vulin, kada nije mogao Agenciji za borbu protiv korupcije da objasni kako je zaradio 200.000 evra da kupi stan. Agencija je smatrala da nije ponudio adekvatno objašnjenje.

Nažalost, svakog čuda tri dana dosta, više toga nema u medijima. Agencija za borbu protiv korupcije je potpuno ukinuta. Na čelo te agencije je došao čovek koji je bio član radnog tela ispred SNS na izborima i finansijer SNS i naravno da neće dalje da govori o ovoj temi.

Zato predlažemo jedan zakon po kome bi trebalo da se utvrdi ko je i na koji način stekao novac i imovinu, odnosno da se to uporedi, što je mnogo jednostavnije, sa oporezovanim prihodima. Ako neko ne može da prikaže da ima oporezovan prihod u vrednosti stečene imovine, on mora da plati dodatni porez, da li će taj porez biti 20%, 30% ili 40%, zavisi od toga koliko ne može imovine da opravda.

Ovo je efikasan način za borbu protiv korupcije. Vi to ne želite. Vi ste došli na vlast kampanjom kako se treba boriti protiv korupcije, pokrenuli neke krivične postupke, očigledno bez dokaza, s obzirom da niko nije osuđen. Niko nije osuđen. Niko nije osuđen za sedam godina vaše vlasti, a o tome ste pričali u medijima danima.

Zašto se plašite da donesemo zakon koji će omogućiti da se proveri imovina svih funkcionera i svih građana, da se ukrsti sa oporezovanim prihodima? Ima 10 milijardi novca u sivoj zoni. Tih 10 milijardi 30% BDP generišu korupciju u ovoj zemlji. To je novac stečen od kriminala, od droge, od neprijavljenih poslova, neprijavljenih dohodaka. Na ovaj način bi to mogli sve da eliminišemo. To je prava borba protiv korupcije.Vi se protiv korupcije borite samo na rečima, a ne želite nijedan mehanizam da usvojite. Hvala.
Poštovani potpredsedniče parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, stvarno mi nije jasno, a nije jasno ni građanima Srbije, zašto Srpska napredna stranka neće da se bori protiv korupcije, kad ste onoliko o tome pričali.

Nažalost, sve je ostalo na rečima i nema nijednog poteza koji ste napravili da stvarno sprečite korupciju u Srbiji. Građani znaju gde se korupcija nalazi. Korupcija se nalazi, za početak, u vladajućoj političkoj stranci i koaliciji i zato smo i predložili da se izmeni Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i da se uvedu planovi integriteta u političke stranke. Šta to znači, da bi građani razumeli? To znači da svaka politička stranka mora da predvidi koja su to mesta gde se korupcija u političkoj stranci nalazi, da shvati SNS da ne može zakon da se izigrava tako što će jedan čovek da podeli više od onoga što može sam da donira drugima, pa da vi izigrate zakon. Imate desetine hiljada ljudi koji vam uplaćuju donacije, i to ljudi koji žive od socijalne pomoći ili koji su nezaposleni, zato što im neko da keš da oni to uplate u svoje ime, keš koji oni nemaju.

Dakle, vi direktno radite u političkoj stranci na tome da korumpirate naše društvo. Zato ne smete da donesete jedan ovakav zakon. Zato nećete ni da razgovarate o donošenju jednog ovakvog zakona.

Da li ste vi imali raspravu na vašim stranačkim organima o tome na koji način finansirate desetine miliona evra u kampanji za vašu političku stranku? Odakle toliki keš? Zašto se stidite da ljudi daju u skladu sa zakonom i budu objavljena njihova imena kada vas doniraju? Zašto izigravate zakon?

Ako bi uveli planove integriteta, naučili bi se funkcioneri u političkim strankama da ne sme da se krade pre nego što dođu na državne funkcije. Politička stranka jeste mesto gde treba politički funkcioneri da se nauče etičnosti.

Gospodo, zavladali su lopovi u ovoj državi. Na svakom mestu u državi su lopovi. Ti lopovi dolaze iz vaše političke stranke. Zato ne smete da glasate za ovaj zakon. Hvala.
Poštovani potpredsedniče parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, Socijaldemokratska stranka je pre tri ili četiri godine predložila ovaj zakon u prošlom mandatu. Predlažemo ovaj zakon i ceo ovaj mandat.

Predlažemo da razgovaramo o tome da li građani Srbije mogu da plate porez na imovinu koji ste povećali 2013. godine, čim ste došli na vlast nekome i 200%, nekome i 300%.

U jednom danu ste odlučili da podignete porez 300%, u nekom drugom danu da uvedete akcizu na struju, u trećem danu da smanjite penzije 25%, 22%, 10%, kako kome, da smanjite plate 10%. Dakle, vi možete vašom odlukom da oduzmete građanima pare i da im podignete poreze onako kako se vama učini da to treba.

Kako građani da se zaštite od neodgovorne vlasti? Zašto nećete da raspravljamo o zakonu koji treba da omogući da bude predvidivo povećanje poreza, da porez ne može da se diže kako vam padne napamet, nego da može do određenog nivoa, kako bi građani nešto mogli da planiraju.

Zašto ste protiv toga da nije luksuz ako četvoročlana porodica živi u stanu od 80 kvadrata? Vi kažnjavate četvoročlanu porodicu koja živi u stanu od 80 kvadrata da ne može da plati porez na taj stan? Gospodo, to nije luksuz, to je ustavno pravo. LJudi imaju prava da žive u svojim stanovima.

Ne pričamo mi ovde o bogatašima koji imaju tri, četiri ili pet stanova. Naravno da oni treba da plaćaju porez. Mi pričamo o četvoročlanoj porodici koja živi u stanu od 80 kvadrata i ne može da plati porez. Šta hoćete? Da svi prodaju stanove? Kome da ih prodaju? Onima koji su stekli novac od 2012. godine do danas. Jasno nam je da takvih ima na pretek, ali nema ni njih dovoljno da otkupe sve stanove svih onih ljudi koji ne mogu da plaćaju porez.

U Gradu Beogradu ste pred izbore rekli – podići ćemo porez 2%, a onda ste u izbornoj kampanji rekli – pa, dobro nećemo da izvršimo ovu odluku. Šta građani Beograda mogu da očekuju kada se bude usvajao budžet za 2019. godinu, da ćete podići 2% ili 22% ili 35%? Koliko vam treba da platite rasvetu koju postavite u septembru mesecu i stoji novogodišnja rasveta šest meseci? Toliko koliko vam treba para za jelku koju plaćate 83.000 evra, toliko ćete da dignete porez građanima na imovinu. Mi to hoćemo da ograničimo. Skupite hrabrost da raspravljamo o ovom predlogu. Hvala.
Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, evo ulazimo u treću godinu kako je predlažem, a SNS i vladajuća koalicija ne žele da podrže da raspravljamo o tome kako u ovoj zemlji treba sprečiti korupciju. Ne pada vam na pamet da razgovarate o tome tako da se smanji korupcija u Srbiji. Predlažemo da se uvedu planovi integriteta u političke stranke. Zašto u političke stranke? Zato što građani Srbije smatraju da su političke stranke izvor korupcije.

Političke stranke misle da su političke stranke i političari duboko u korupciji i u pravu su. Zašto vi to nećete da promenite? Kako vi hoćete da se borite protiv korupcije kad nećete da donesete zakon koji korupciju sprečava?

Što nije Mišković osuđen? Zašto ste pričali da je kriv, a nije osuđen? Niko nije osuđen za korupciju u ovoj zemlji, a zakon koji to može da spreči vi nećete da donesete. Nećete zato što tim planom integriteta treba da se obezbedi da se zna u stranci šta su moguća mesta korupcije i da se napravi plan kako to da se spreči.

Nećete zato što ne razumete da ne može zakon i da ne treba zakon da se izigrava. Sedamnaest hiljada ljudi je platilo 40 hiljada dinara donaciju SNS u kampanji. Ko su tih 17 hiljada ljudi? Socijalno ugroženi slučajevi, između ostalih. Čovek koji je bio donator je čovek koji je danas direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Vi ste zgazili Agenciju za borbu protiv korupcije. Ona nema više šta da radi. Stavili ste čoveka koji je donator SNS, koji je bio u radnom telu ispred SNS na izborima, u Agenciju koja treba da kontroliše finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja. Pa, kako će on da kontroliše SNS kad je on jedan od onih koji je davao novac?

Priznali ste da jedan čovek hoće da da više od 40 hiljada dinara, ali ne želi da mu se ime pojavi u novinama, pa onda da lažnim donatorima pare i lažnih 17000 uplati donaciju.

To može da se spreči planom integriteta, ali vi to ne želite zato da ne bi imali transparentno finansiranje, da ne bi donosili odluke u partijama u skladu sa zakonom.

Rađaju se funkcioneri iz partija, rađaju se u tim političkim strankama i tu treba da se nauče etičnosti, a ne da dođu na funkciju u državi i da onda kradu kao što su krali u političkim strankama. Hajde da raspravljamo o tome. Zašto se plašite raspravi o tome da treba sprečiti političke stranke da kradu?
Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, naročito poslanici vladajuće većine, koji imate moć da dozvolite da razgovaramo o nečemu u ovom parlamentu, inače, parlament služi za razgovor između vlasti i opozicije. Vi ćutite ceo dan. Dakle, 160 zakona su predložile opozicione stranke, a vi ni o jednoj nećete da razgovarate, 65 anketnih odbora, ni o jednom nećete da razgovarate. Zašto ćutite? Hajde da se dogovorimo da raspravljamo o tome koliki je porez na imovinu u ovoj zemlji?

Vi ste 2013. godine povećali porez na imovinu nekome 200%, nekome 300%, i to u jednom danu. Isto ste tako u jednom danu ljudima uzeli 15% penzija, pa 20% penzija, 25% penzija ili nekom smanjili platu za 10%. Onako kako vam se učini da treba i kako se vama učini kome treba uzeti, vi njemu uzmete.

Ovim zakonom mi predlažemo da ne možete da povećavate porez kako vama pare trebaju, nego u skladu sa nekim pravilima, da to bude predvidivo.

Da li vi stvarno mislite da je luksuz ako četvoročlana porodica živi u stanu od 80 kvadrata? To je luksuz, i treba da plaća 1000 evra porez godišnje na to. Od čega da plate? Od čega građani Srbije da plate porez na imovinu? Ne, hoćete da prodaju stanove. Kome da prodaju stanove? Onima koji danas imaju pare. Ko su ti koji su zaradili u poslednjih šest godina pare? To su oni koji imaju tetku, pa im tetka da pare da kupuju stanove. Nema dovoljno tih tetki. Ovi ljudi ne mogu ni da prodaju stanove, a ne mogu da plate porez na imovinu.

Digli ste u Beogradu porez na imovinu pred prošle izbore, pa ste rekli – nećemo to da sprovedemo, sačekaćemo da prođu izbori. Sad građani mogu samo da zamišljaju šta će biti u 2019. godini. Možete dići i 100%, možete 200%, možete 300%, možete koliko god hoćete. Kako da se građani ove zemlje zaštite od SNS i od države? Nikako.

Doneli ste zakon po istom ovom modelu, koji kaže da Vlada, sad čak ne sad ni Skupština, nego Vlada može da smanji ili poveća penzije kako hoće. Znači, građani ove zemlje ne mogu da znaju šta će sutra biti. Da li će imati penzije? A, vas to uopšte ne zanima. Vas to ne zanima, vi pričate telefonom, vi ćaskate među sobom. Ne zanima vas da raspravljamo o bedi i muci naroda koji danas živi u Srbiji.
Predsednice, koji je zakon?