Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nenad Konstantinović

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka

Govori

Pogledajte biračka mesta pa ćete videti da opozicije nije bilo.
Nije tačno to što kažete.
Vratite mi vreme koje ste mi uzeli, negde oko minuta.
Vi kao predsednica parlamenta pred građanima Srbije iznosite neistinu, verovatno i ne znate za Uputstvo koje je donela RIK , a u kojoj je većinu imala SNS sa koalicionim partnerima, više od pola, kojim je onemogućila da predstavnici opozicije budu članovi biračkih odbora na jednom delu Republike Srbije.
Predlažem ovim zakonom izmene i dopune…
Obrazlažem da bih dobio podršku.
Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, ministre, dakle, ovo je jedan od članova koji omogućava ministru da drži na kratkom lancu i Nacionalno-prosvetni savet i zavode, za koje ste sami rekli da su najvažnija tela u sistemu obrazovanja. Zavodi jesu važna tela i zavodi imaju mogućnost i obavezu da daju stručna mišljenja po određenim pitanjima.

Problem koji mi vidimo u ovom članu kako ste ga vi koncipirali je u tome što je ministar taj koji daje smernice i daje zahtev kako da se uradi određeno mišljenje, a ako nije zadovoljan tim mišljenjem ili ako se to mišljenje ne uradi u kratkom roku, koji takođe daje ministar, onda se kaže – a najkasnije do 30 dana, ministar može da formira komisiju ili može da donese odluku bez tog mišljenja uopšte.

Ukoliko direktor zavoda ne ispuni kratak rok i zahtev koji mu da ministar, ministar može da predloži njegovu smenu. Mi smatramo da to nije u redu, jer to ukazuje na situaciju da će ministar na taj način moći da zloupotrebi svoju funkciju, da da svesno prekratak rok zavodu, da bi mogao da smeni direktora.

Zato smo predložili amandmanom da rok u kome zavodi i saveti daju mišljenja ne bude kraći od tri meseca, što jeste jedan razuman rok za ozbiljnu analizu i za ozbiljnu izradu mišljenja, tako da imaju dovoljno vremena da mogu to da urade. Naravno, ukoliko to ne urade, vi možete da predložite eventualnu smenu odnosno razrešenje direktora. Ali nemojte da idemo sa namerno kratkim rokovima, da oni to ne bi mogli da urade, da bi vi mogli da ih smenjujete i da bi mogli da odlučujete, bez stručnog mišljenja zavoda ili saveta.
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, ministre, vidim da više poslaničkih grupa ima sličan amandman na ovaj član, i svestan sam da je bilo preko 1.000 amandmana i da u kratkom roku služba nije mogla da se posveti svakom amandmanu i zato imamo obrazloženje zašto se odbijaju naši amandmani, slično – amandman se ne prihvata jer predloženo rešenje navodno nije celishodno.

Juče smo raspravljali o tome da bi direktori zavoda ili predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta trebali da imaju fakultet i da imaju, da kažem, visoko obrazovanje četvorogodišnji fakultet, master i tu se slažemo, ali niste mogli to da prihvatite da uđe u zakon. Razlog za to je što su zakoni poslati po hitnom postupku i očigledno onda nema dovoljno vremena ni za nas da napišemo amandmane, ni za vas da pročitate te amandmane.

Zato vas molim da razmislite o ovom amandmanu koji je sličan kao koleginice Jerkov, gde mi tražimo da se unese jedan novi stav, koji kaže – prilikom vrednovanja ustanove na osnovu postignuća učenika uvek se uzima u obzir razlika između očekivanih i dobijenih rezultata učenika. Različita su deca, različite su škole. Neki će nastavnici uložiti ogroman napor i uspeće od dece koja imaju manje predispozicije, zbog obrazovnog profila roditelja, da napreduju, napraviće tu veći napredak nego možda deca u centru Beograda, koja imaju veće mogućnosti da napreduju u znanju.

Molim vas da uzmete to u obzir, jer na ovaj način mislim da ćemo biti nepravedni prema svima onima koji se u nekim sredinama koje su zaostalije naročito trude i pokazuju rezultate, neće moći po ovome, kako ste vi predvideli, da budu dobro ocenjeni.
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, nisam uspeo da odgovorim nešto ministru u čemu se slažemo, jer predsednica ne želi nikome iz opozicije da da reč.

Što se tiče ovog amandmana, mi smo dodali da se sredstva za ostvarivanje razvojnog plana obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, AP, jedinici lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Ovakvih članova ima više i naša namera jeste da nateramo zakonom državu da mora da obezbedi dovoljno sredstava u budžetu za razvojne planove, da omogući školi da ima neku autonomiju, da omogući ustanovi da ima autonomiju, da može da predlaže razvojne planove, a da to bude isfinansirano iz budžeta. To jeste u skladu sa onim o čemu ste i vi govorili, ali je sada stvar da li možemo to da formalizujemo u zakonu.

Verujte, ja i dalje imam utisak da vi imate dobre namere, ali da niste svesni toga da sutra možda nećete vi biti na tom mestu i da nećete uspeti ovo da ostvarite. A, ono što nam treba, što smo pričali, ne treba obrazovanje da zavisi od dnevne politike. Zato to treba da stoji u zakonu i bez obzira kako se ministri menjaju i ko je vlast, ko je opozicija. To je u zakonu i to mora da se obezbedi.

Zašto nam je to važno kod obrazovanja? Jer je obrazovanje prioritet i mora da postoji neki kontinuitet u unapređivanju obrazovanja. Dajte da makar jednu stvar fiksiramo u zakonu, a da ne ostane sve na dobroj volji ministra, pa ko nema dobru volju, propašće generacije i generacije dece.
Poštovani potpredsedniče, ja se nisam javljao nikada za povredu Poslovnika, ali mislim da je sada situacija dovedena do apsurda.

Povređen je, vi ste povredili član 103. jer vi vodite ovu sednicu.

U tom članu 103. piše, da poslanik može da ukaže na povredu koju je učinio predsednik parlamenta, i to odmah nakon učinjene povrede. Mi imamo situaciju da predsednica parlamenta vodi sednicu, a onda siđe dole, pa kaže - povreda Poslovnika, pretpostavljam, samoj sebi.

Ukoliko predsednica parlamenta smatra da vi ne umete da vodite ovu sednicu, ne treba da vam daje da vodite sednicu. Onda može predsednica sama da vodi sednicu. A suština je u tome da SNS nema vremena, pa predsednica parlamenta se javlja za povredu Poslovnika da bi nešto mogla da odgovori poslaniku koji obrazlaže svoj amandman .
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, ovo je suština zakona i suština razlike u konceptima koje smo mi predložili i koji su bili do sada i koncepta koji vi predlažete.

Vi predlažete da sve donosi ministar, a mi smatramo da to nije dobro i smatramo da nije dobro da ministar bude taj koji će doneti program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji će doneti nacionalni okvir i koji će doneti sve programe i nastavne planove i za učenje u osnovnoj školi i za učenje u srednjoj školi. I kada je u pitanju obrazovanje odraslih i kada je u pitanju srednje stručno umetničko obrazovanje, sve programe i planove donosi ministar.

Mi smatramo da to ne treba da bude u rukama ministra, već da te planove i programe treba da donosti Nacionalni prosvetni savet, u kome se nalaze kompetentni ljudi, ljudi iz struke i da ova nadležnost mora biti vraćena Nacionalnom prosvetnom savetu.

U tom smislu smo i podneli amandman i mislimo da bi bilo korisno da ovakav amandman usvojite, jer ćemo imati mnogo bolji kvalitet obarazovanja, nego ako o svemu bude odlučivao ministar.
Dakle, ja ću kratko obrazložiti ovaj amandman. Smatram da apsolutno time što pojedini poslanici neće da obrazlažu amandmane koje su podneli se ne štedi ništa, a kamoli novac za obrazovanje. Tako da, nemojte to uporno ponavljati.

Mi smatramo da je važno da za ostvarivanje prava deteta, koja jesu nabrojana u članu 79. i sa tim se slažemo, da ustanova bude dužna da obezbedi sve uslove za ostvarivanje prava deteta i učenika. Dakle, nije dovoljno da samo proklamujemo samo neka prava, hajde da nametnemo i obavezu ustanove da obezbedi uslove da ta prava mogu da se ostvare. Hvala.
Poštovani potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, ja vas molim da pogledate i ovaj amandman, imate mogućnost da ga prihvatite sada na sednici.

Taj amandman kaže da u članu 80, gde su nabrojane obaveze učenika, a to su da redovno pohađaju nastavu, poštuju pravila ponašanja, rade na usvajanju znanja, ne ometaju izvođenje nastave itd, da dodamo nešto što je bilo u ranijem zakonu, a to je da u postupku ocenjivanja pokažu svoje stvarno znanje, bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika pomoći.

Imamo problem i na završnim ispitima. Ne znamo kako nam iz nekog kraja stižu fenomenalni rezultati, da li im kažu učitelji ili ovi što ih kontrolišu da ne prepisuju ili oni prepisuju jedni od drugih, to ne znam.

Dakle, dobro bi bilo da ostane ta zabrana prepisivanja. Ako od osnovne škole krenu da prepisuju, oni ne pokazuju svoje pravo znanje. Naučili su od početka školovanja da varaju. Naučili su od početka da može i korupcijom nešto da se stekne, i onda nas to prati dalje do fakulteta, bubice, do kupovine diploma, plagiranja doktorata.

Dakle, važno je da ovo stoji u zakonu, da postoji zabrana prepisivanja.
Kolega, podpredsedniče parlamenta, dakle mislim da kršite Poslovnik sve vreme, zato što ne date poslanicima da obrazlažu amandman u trajanju od dva minuta.

Ne pitate više nikoga da li se javio za reč ili se nije javio za reč.

Molim poslanike SNS da ne dobacuju i da se ne deru u sali.
Dakle, član 158. kaže – svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazlaže svoj amandman u trajanju do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima, po ovom osnovu, dakle po osnovu obrazlaganja od dva minuta, ne može da bude duže od 10 časova.
U elektronskoj evidenciji u parlamentu stoji da je 250 minuta još ostalo, što znači da bi moglo da se obrazloži još 125 amandmana.
Ne može predsednica parlamenta da uskrati poslanicima pravo da obrazlažu amandmane, jer vremena ima.
Molim vas da prekinete sa tom praksom. Konsultujte se sa predsednicom parlamenta. Prosto, ona je ukinula danas parlament. Nema parlamenta. Ne možemo da govorimo o amandmanima koje smo predložili.