Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nenad Konstantinović

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka

Govori

Poštovane kolege, predložio sam izmenu Zakona o lokalnim izborima, lokalni izbori nam predstoje najverovatnije sledeće godine i kao što moramo menjati Zakon o izboru narodnih poslanika moramo i Zakon o lokalnim izborima.

Meni je žao što moje kolege ne čitaju novine, pa ne znaju šta u tim novinama piše i šta piše u „Blicu“ i ko kontroliše „Blic“. Jasno je da te novine kontroliše sadašnja partija na vlasti, a to je SNS.

Da li je bilo problema u stečajevima koje je vodio Saša Radulović, pretpostavljam da najbolje zna SNS jer ga je SNS i Vučić predložili za ministra u Vladi, pa je tako bio u SNS Vladi ministar privrede, verovatno su ga ti stečajevi kvalifikovali. Dakle, Radulović je vaš čovek, vi ste ga izmislili. Vi ga doveli u Vladu. Vi ga postavili za ministra, pa što niste utvrdili da li je on neke malverzacije pravio pre toga ili nije.

Zakon o izboru narodnih poslanika je donet 2000. godine. Potpisao ga je Milan Milutinović. Pa, možete da vidite sa Milanom Milutinovićem i onim koji su bili u njegovo vreme na vlasti zašto je taj zakon takav i da li treba da se menja ili ne treba. Mi smatramo da treba da se menja i da treba da se menja i ovaj Zakon o lokalnim izborima i za to je potrebna većina. Nažalost, mi tu većinu za izmenu izbornog zakona imali nismo, a sada moćna koalicija svakako da većinu ima. Pa, gospodo, promenite taj zakon ako i vi smatrate da taj zakon ne valja. Ja sam smatrao i onda da ne valja, smatram i danas da taj zakon ne valja.

Sve ste učinili da zakon izigrate i da zloupotrebite. Sada kada je utvrđeno tačno šta treba da se promeni da bi se onemogućila zloupotreba SNS na izborima od toga bežite i kažete da čak ne može da dođe ni na dnevni red. Hajde da raspravljamo o tome. Šta je problem da dođu ovi zakoni na dnevni red? Zašto se vi plašite da razgovarate sa opozicijom o pitanjima koje opozicija predlaže? Zašto vi ne smete da jedan od 150 zakona prihvatite da bude na dnevnom redu? Čega se plašite gospodo iz SNS? Samo se raspravlja o onome što vi predložite. Niko drugi osim vas ne postoji. Niko drugi ne može da kaže ništa. Dajte priliku da razgovaramo o zakonima, njih ima 150 u proceduru koje je opozicija predložila. Dajte priliku da razgovaramo o nekom amandmanu koji je opozicija predložila, nego vi predložite 300 na naslov da niko drugi ne bi mogao da kaže šta o tim zakonima misli. Samo zloupotrebom vladate.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam predložio još jedan zakon koji, pretpostavljam, boli sadašnju vlast pa zato neće da razgovara o njemu, a to je zakon o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana. Drugim rečima, to je zakon o poreklu imovine, ili kako ga građani već nazivaju – tetkin zakon. Zašto tetkin zakon? Zato što je vezan za aferu ministra Vulina, gde je Agencija za borbu protiv korupcije smatrala da on ne može da opravda odakle mu 200 hiljada evra da kupi stan. Pa pošto to nije mogao da objasni odakle mu, on je rekao da je to dobio od tetke iz Kanade. Svima je jasno da to nije tačno.

Ali, ovaj zakon se ne odnosi samo na ministra Vulina, već se odnosi na sve građane, da svi građani od 2000. godine do danas kažu da li su imali oporezovani prihod toliki da su mogli da steknu imovinu koju imaju danas. Ovaj zakon pogađa sve – i bivšu vlast i sadašnju vlast i sve od 2000. godine. Nema razloga da ga ne usvojimo. Hajte da jednim zakonom proverimo ko je šta stekao, da li ima poreklo tih para, da li je stekao prihod, da li je platio porez na taj prihod? Ako nije, uzeće mu se 20%, 40% ili 60%, kako mi predlažemo, od imovine u odnosu na to što ne može da opravda.

Vi govorite o borbi protiv korupcije, ali se koristite neefikasnim mehanizmima, samo zato da bi to ostalo na priči. Onolika priča je bila o tome kako je Mišković najkorumpiraniji čovek ili čovek koji je najviše ljudi korumpirao i ništa. Eto, krivični postupak se vodio, vodio, vodio i ništa.

Zašto nećete da donesemo zakon kojim ćemo ispitati kako je svako od nas stekao imovinu? U čemu je problem? Da li se to plaše ovi što su enormno uvećali imovinu u poslednjih pet godina? Vi ste većina. Nisu većina oni koji su sticali ranije. Vi ste većina, hajde da razgovaramo o tome i da utvrdimo kako je ko stekao imovinu, da li je platio porez? Ako nije platio porez, tu imovinu mora da vrati ili porez mora da plati.

Kako se sprečava korupcija? Mi imamo 10 milijardi evra, to je trećina BDP-a u sivoj ekonomiji. Te sive pare su u stvari pare koje pokreću korupciju. Podižete poreze da uzmete od onih koji porez plaćaju, a oni koji nelegalno stiču prihod, njima ne uzimate ništa, odnosno njih ne oporezujete jer je njihov prihod nelegalan.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo poslanici, poslanička grupa SDS podnela je 11 amandmana koji su vrlo ozbiljni i koji bi mogli da urede Zakon o planskom sistemu na taj način da on bude prihvatljiv.

Ali, na žalost, SNS ne želi da razgovara o promeni zakona, ne želi da razgovara o poboljšanju zakona i svi ti amandmani, uključujući i ovaj član 1. je odbijen. Zašto su ti amandmani odbijeni? Odbijeni su zato što SNS misli da sve sama zna najbolje i zato što ne želi da čuje bilo koga drugog u Skupštini Srbije šta ima da kaže. Ponovo je podneto 380 amandmana od strane SNS na ovaj zakon i to znači da bi vi gospodo iz SNS trebalo da smenite ministra Vujovića, jer ovaj zakon ne valja ništa, čim ste podneli 380 amandmana na zakon koji ima 57 članova.
Ja pokušavam da objasnim zašto smo podneli amandman na ovaj član. Podneli smo ga iz razloga da bi došli u situaciju da bilo šta kažemo na današnjoj sednici, jer kada SNS podnese 380 amandmana na prvi zakon, nema mogućnosti da se bilo šta kaže o Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ili bilo koju reč o drugih 19 tačaka. Pazite, ozbiljna je sednica. Mi danas raspravljamo i o Zakonu o poreskom postupku i administraciji na koji ste podneli 97 članova.
Ja ne mogu da spreči očigledno niti bilo ko iz opozicije kolege poslanike iz SNS da ukinu parlamentarizam u Srbiji i da niko iz opozicije ne može ništa da kaže. Vi ovde vidite da se opozicija dovija, pa podnosi amandmane na naslov. Zašto? Zato što ne može ni jedan drugi da dođe na red.
Evo ovih 11 amandmana za koje kažem da su dobri, koji bi mogli da utvrde da ovaj zakon bude prihvatljiv za sve, neće doći na red da budu objašnjeni u ovoj Skupštini. Zašto? Zato što vlast ima 380 amandmana na ovaj zakon. Ponovo ste ukinuli mogućnost opoziciji da bilo šta kaže u ovom parlamentu. To nije parlamentarizam i nikome u Srbiji nije jasno zašto vi to radite, osim vama koji nam pokazujete da ne trpite bilo kakvu kritiku i da ne želite dijalog o bilo kojoj temi.
Predsedavajući, mogli ste kolegi Orliću da objasnite da nema potrebe da mene vređa, niti bilo koga iz opozicije, za tekst amandmana.

O tome kolika je genijalnost, inovativnosti i kreativnost poslanika SNS videće građani u direktnom prenosu kada budu citirali 380 istih amandmana, što se dešava iz sednice u sednicu, a sve to zarad toga da se obesmisli parlament, da ovo više niko ne može da gleda, jer vi u parlamentu pričate mesecima sami sa sobom, a ne dozvoljavate bilo kome ko drugačije misli da to svoje mišljenje iskaže.
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SDS predložila je zakon o utvrđivanju poreza na ne prijavljeni prihod građana. Ovaj zakon bi mogao drugačije da se nazove i zakon o poreklu imovine.

To je ono što je SNS obećavala 2012. godine. Došli su na vlast 2012. godine i pet godina posle, iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec odbijaju da stave na dnevni red ovaj zakon. Mi smo uradili taj posao, napravili smo zakon, predložili ga, SNS odbija da o ovom zakonu razgovara.

Ovaj zakon bi mogao da se nazove i „tetkin zakon“, jer je poznata afera ministra Vulina koji nije uspeo Agenciji za borbu protiv korupcije da da adekvatno objašnjenje na koji način je stekao 200.000 evra, kako je te pare zaradio.

Upravo zbog toga predlažemo ovaj zakon, da svaki funkcioner u ovoj zemlji od 2000. godine do danas i ubuduće, kao i svi građani u ovoj zemlji moraju da kažu odakle su stekli imovinu. Ukoliko se procenom utvrdi da su oni legalno platili porez na prihod i na imovinu koju su stekli, nemaju nikakav problem sa zakonom. Ukoliko nisu, ovaj zakon na brz i efikasan način omogućava da svi oni koji nisu platili porez na prihode koje su stekli, to sada plate, u zavisnosti od visine, 20%, 40% ili 60%.

Ovo je efikasan način za borbu protiv korupcije. Podaci kažu da 30% BDP u ovoj zemlji je iz korupcije. Dakle, 10 milijardi evra prljavih para se nalazi u ovoj zemlji. Iz tih para se generiše korupcija. Iz tih para se podmićuju državni službenici u ovoj zemlji, a sve više je korumpiranih u zemlji. Iz godine u godinu je sve više.

Ovo što vi nećete da stavite na dnevni red ovaj zakon govori o tome da SNS u stvari ne želi borbu protiv korupcije, da je sve što ste pričali bila laž. Nijedan krivični postupak koji ste pokrenuli nije doveden do kraja. Šta je bilo sa Miškovićem? Ništa. A nećete da donesete jedan zakon koji to može da spreči, da se sve uvede u legalne tokove. Ukoliko hoćemo da imamo ekonomiju u ovoj zemlji, ukoliko hoćemo da privreda radi, moramo da se oslobodimo korupcije, a jedini način za to je da se donese zakon o poreklu imovine. Hvala.
Zahvaljujem se, potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, evo još jednog predloga zakona koji treba da deluje preventivno na smanjenje korupcije u ovoj zemlji. Dakle, mi smo predložili da se uvedu planovi integriteta u političke stranke. Planovi integriteta kažu da ta organizacija koja ih uvede sama sagleda koja su to sporna mesta, koja su krizna žarišta zbog kojih dolazi do korupcije u jednom sistemu.

Zašto SNS ne dozvoljava da se uvedu planovi integriteta u političke stranke? Pa, zato što zna da u okviru SNS postoji korupcija. Kako je moguće da ljudi koji vode državu, koji se formiraju u političkim strankama, ako se formiraju na takav način da su skloni korupciji, kako je moguće da oni vode državu bez korupcije? Nikako.

Dakle, način da se spreči korupcija u državi je i taj da svi nauče u političkim strankama da ne sme niko da se bavi korupcijom. Zašto ne dozvoljavate, kada građani Srbije smatraju da je najveća korupcija u političkim strankama, da raspravljamo o jednom zakonu koji će onemogućiti korupciju u političkim strankama?

Dakle, mi predlažemo da svaka stranka mora da sagleda koja su to mesta za korupciju u svojim redovima i da to spreče. Srpska napredna stranka bi mogla da razmisli o tome da svojim članovima objasni koliki je limit za finansiranje političke kampanje i da ne sme po zakonu jedno lice da da više para i da donira više para nego što je to dozvoljeno zakonom, jer to je kršenje zakona i izigravanje zakona. Ovakvu stvar bi mogli da sprečimo ukoliko bi to sagledali u okviru planova integriteta.

Dakle, ukoliko se vi, gospodo, stvarno zalažete za sprečavanje korupcije u ovoj zemlji, hajte prvo da krenemo od sebe, da krenemo od političkih stranaka i da sprečimo korupciju u političkim strankama, koja predstavlja izvor korupcije za sve dalje. Nema hrabrosti u SNS-u, samo se priča o borbi protiv korupcije, ali nijedan konkretan potez ne smete da preduzmete.
Zahvaljujem se, potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, tri godine Socijaldemokratska stranka pokušava da ubedi vladajuću većinu da raspravljamo o Zakonu o porezu na imovinu. Godine 2013. SNS čim je došla na vlast prvo je podigla porez na imovinu. Podigli ste u jednom danu porez na imovinu 200 do 300%, kako kome. Najviše ste podigli porez na imovinu u Beogradu. Svake godine stiže čestitka od Poreske uprave svakom građaninu u ovoj zemlji u vidu povećanog poreza. Niko ne zna koliki će porez na imovinu tek da bude.

Dakle, 300% ste podigli porez na imovinu! Da li razumete da to građani Beograda ne mogu da plate? Da li razumete da zbog toga što ne mogu da plate porez na imovinu oni su prinuđeni da prodaju svoje stanove? Kome da prodaju stanove? Ko će da kupi te stanove u Beogradu? Verovatno oni koji su poslednjih pet godina enormno bogatstvo stekli. To su vaši članovi. Dakle, ovi treba da se isele i da odu jer ne mogu da plate porez na imovinu, a vi ćete jeftino da kupite njihove stanove. Je li to ideja?

Zašto ne omogućite građanima da mogu da žive u svojim stanovima i svojim kućama? To je ustavno pravo svakoga od nas. Nije luksuz ako četvoročlana porodica živi u stanu od 80 kvadrata. To nije luksuz, to je pravo. Mi smo zato predložili ovim zakonom da se porez na imovinu ne plaća do 25 kvadrata po članu porodičnog domaćinstva, baš zato što to nije luksuz. Ako neko ima više stanova, u redu je da plaća porez i ekstra porez, a ne da ljudi koji žive nekoliko generacija u stanu, i baba, i deda, i otac, i majka, i deca, unuci, koliko generacija živi u jednom stanu, ne mogu da plate porez. Ne mogu da plate jer nemaju ni posao.

U isto vreme kada ste doneli povećanje poreza na imovinu, vi ste uveli akcizu na struju, vi ste smanjili penzije za 25%, a nekom za 22%, i smanjili ste plate za 10%. Sve to u isto vreme. Pa, da li mislite da ljudi mogu to da izdrže? Okrenite se malo oko sebe, nemojte samo da se krećete u Skupštini, izađite napolje i pogledajte kako ljudi žive. Vi nećete da raspravljamo ni o jednoj temi koja boli građane Srbije. Zašto? Ugledali ste se na Nemačku i doneli Zakon o dualnom obrazovanju. Zašto se ne ugledate na Nemačku, pa ne ukinete porez na imovinu? Tamo nema poreza na imovinu. U pola zemalja EU nema poreza na imovinu. U Hrvatskoj nema poreza na imovinu. Zašto to radite? Zato što privreda ne radi i ne možete na drugi način da finansirate budžet.
Zahvaljujem se, potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici i građani Srbije, kao što ste čuli, izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika sam predložio u septembru 2016. godine. Više od godinu dana SNS neće da raspravlja o Zakonu o izboru narodnih poslanika. Zašto vi niste spremni na unutrašnji dijalog? U čemu je problem da razgovaramo o najvažnijim temama u Skupštini Srbije? Ako razgovaramo o izmeni Ustava, pa prva stvar koja u tom Ustavu mora da se menja, to je izborni sistem, to je način izbora poslanika. Zašto nećete da razgovaramo u Skupštini kako da se promeni sve ono što ne valja u našem izbornom zakonu?

Svi znamo šta ne valja. Svi znamo da je bilo krađe na izborima, i parlamentarnim i predsedničkim. Građani su imali prilike 2016. godine da gledaju u direktnom televizijskom prenosu kako se po nalogu Republičke izborne komisije, u kojoj većinu ima SNS, otvaraju džakovi oni koji odgovaraju SNS. Oni džakovi koji ne odgovaraju da se otvore SNS, njih niste otvarali. Prebrojavali ste šta ste hteli i štimovali rezultate kako ste hteli. Otvoren je džak gde smo saznali da na biračkom mestu gde glasa narodni poslanik Goran Bogdanović i njegova porodica SDS nije dobila nijedan glas, kako piše u zapisniku, a u džaku smo našli 60 glasova za SDS. Pa, ko je ukrao tih 60 glasova? Oni u čijoj su se koverti ti glasovi pronašli.
O izmenama i dopunama zakona.
Kako to može da se spreči? Tako što se usvoje ove izmene i dopune. Moraju da se utvrđuju rezultati na biračkom mestu, a ne da se utvrđuju rezultati u RIK-u. Na biračkom mestu sve partije koje učestvuju moraju da imaju člana biračkog odbora. Vi ste onemogućili to i vrlo dobro znate da ste to onemogućili. Vi radite, vi ste protiv izmene zakona, samo zato da bi mogli da kradete na izborima. Da imate većinu među građanima, mirne duše bi prihvatili da raspravljamo o tom zakonu i da promenimo ono što ne valja. Šta fali da se zapisnik skenira odmah na biračkom mestu kada se završi prebrojavanje, da svi građani znaju koji su rezultati? Zašto da dozvoljavamo menjanje rezultata kroz zapisnike? Kome to odgovara? Zašto terate građane da traže pravdu na ulici i uvodite nas ponovo u izborni haos?
Zahvaljujem se.
Dame i gospodo narodni poslanici, posle predsedničkih izbora, kada smo utvrdili nove nepravilnosti u izbornom postupku, predložili smo novu izmenu i dopunu zakona iz kojih bi uklonili sve nepravilnosti koje su se desile i na predsedničkim izborima.

Podsetiću vas da smo mi članica OEBS-a i da mi uvažavamo OEBS i da je naša država predsedavala OEBS-om. Posle predsedničkih izbora dobili smo jedan izveštaj OEBS-a i mi smo sve njihove preporuke inkorporirali u predlog izmena i dopuna zakona. OEBS je predložio da se koriguju nedostaci nejasnih odredbi obezbeđivanja ovlašćenja institucijama koje će im omogućiti potrebnu kontrolu i nadzor nad sprovođenjem izbornog procesa. To je sadržano u ovom zakonu.

Dakle, moraju da se obezbede jednake mogućnosti u takmičenju i moraju da se odvoje državničke od stranačkih aktivnosti u kampanjama. Dakle, gospodo, doveli ste do apsurda kampanju. Jedan kandidat je imao na prošlim izborima 92% učešća u medijima, a svi drugi zajedno 8%. O kakvim mi fer izborima pričamo, ako je jedan kandidat zastupljen u medijima 92%, a svi drugi 8%? Pa, tu je izborna krađa. Izborna krađa je već u kampanji, neravnopravni i nefer uslovi. Nemaju šta da traže ministri u tehničkom mandatu kada se raspišu izbori. Kada se raspišu izbori, ko se kandidovao može da vodi kampanju, a ne ministri u crnim limuzinama da vode kampanju po Srbiji. Državna tela ne bi trebalo da se mešaju u aktivnosti medija i novinara. Pa, da li ima zemlje u kojoj se više državna tela mešaju u ono što rade mediji i novinari?

Mora da se obezbedi efikasan mehanizam pravnih lekova na izbornu proceduru. Nema pravnog leka protiv uputstva koje vi donesete da na jednom delu teritorije Republike Srbije ne važi Zakon o izboru narodnih poslanika. Vi ste suspendovali zakon na jednom delu teritorije i omogućili da na velikom broju biračkih mesta svi učesnici nemaju članove biračkih odbora. Vi ste odlučili da se ne broji na biračkom mestu, nego da se voze džakovi u neko drugo mesto, pa se tamo broje. Odakle vam pravo to da radite? Evo vam preporuka OEBS-a da to mora da se ispravi. Dakle, sve to smo predložili u ovom zakonu. Vi to ne dozvoljavate zato što nas uvodite u novu izbornu krađu, a izbore imamo za svega tri meseca.
Zahvaljujem se, potpredsedniče.

Dame i gospodo narodni poslanici, idu nam beogradski izbori, dakle, lokalni izbori i mi smo predložili izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima.

Ono što svi možemo da pretpostavimo, to je da, kao i na prošlim predsedničkim, kao i na parlamentarnim izborima, neće biti omogućena javna debata ni za gradske izbore. Osnovno pravo je da svi učesnici u izborima mogu da dođu u javnu debatu i da sa svojim političkim protivnicima sučelje stavove i mišljenja. Predsednički kandidat SNS se nije pojavio ni u jednom duelu. Da li to znači da ni kandidat za gradonačelnika neće smeti da se pojavi ni u jednom duelu? Zato predlažemo da televizije sa nacionalnom frekvencijom budu obavezane da organizuju okrugle stolove, da organizuju javne debate i sučeljavanje kandidata.

Takođe, predlažemo da se više ne troše desetine miliona evra na medijske kampanje, već da se taj medijski prostor koji će zauzeti političke stranke, jednako sve, plati iz budžeta direktno televizijama. Na taj način se štede pare i na taj način se omogućava svima da mogu da učestvuju podjednako u kampanji. Kako da imamo fer izbore, ako jedna stranka, SNS, potroši skoro 20 miliona evra u kampanji, a druge političke stranke parlamentarne ili pokreti u nastajanju nemaju 100 hiljada evra da potroše za kampanju, nemaju od koga da dobiju tih 100 hiljada evra, zato što su svi tokovi novca zatvoreni, zato što se svako u ovoj zemlji plaši da da novac opozicionoj političkoj stranci, jer se plaše da će sutra ući poreska policija i zatvoriti im firmu ili naplatiti kaznu? Dakle, zašto ne možemo da se dogovorimo o podjednakom učešću svih u medijima i da to bude plaćeno svima iz državnog budžeta na isti način?

Vlada Republike Srbije, doduše, je odgovorila na ovaj predlog zakona o lokalnim izborima, iako nije odgovorila ni na jedan drugi, mislim na Predlog izmena Zakona o izboru narodnih poslanika. Bolje da nisu odgovarali ništa, jer ovaj odgovor je sramota.

Kaže se – nije moguće uneti u tekst zakona bez utvrđivanja posebnih pravila postupka, kao i bez odobravanja sredstava iz budžeta i namene naš predlog da se skeniraju zapisnici na biračkim mestima.

Vlada kaže – nema para za skenere, nema para za kompjutere, pa zato ne može da učini, da uđe u zakon.
Predsednice, uvaženi potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo kao Socijaldemokratska stranka i Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka - Narodna stranka predložili više od 50 zakona u ovom sazivu, ali Srpska napredna stranka ne dozvoljava da se raspravlja o bilo kom predloženom zakonu. Jedan od tih zakona je i zakon koji treba da uvede planove integriteta u političke stranke. Planovi integriteta su nešto što treba da pomogne u preventivnoj borbi protiv korupcije. Srpska napredna stranka je imala puna usta borbe protiv korupcije u kampanji 2012. godine, i kada je došla na vlast nije htela da promeni ni jedan jedini zakon koji bi pomogao da ova zemlja ne bude najviše ogrezla u korupciji od svih zemalja Evrope danas.

Političke stranke su izvor korupcije i mislim da to i građani Srbije misle. Da političke stranke ne bi bile izvor korupcije, treba nešto da uradimo povodom toga, a to je da donesemo planove integriteta. Srpska napredna stranka bi mogla u tom planu da utvrdi koja su žarišta korupcije u političkim strankama i da razmisle o tome da li je dozvoljeno da jedan čovek finansira političku kampanju te stranke više nego što je zakonom propisano da je to moguće. To predstavlja korupciju. Da se to ne bi dešavalo, treba da unesemo planove integriteta u naš zakon i u političke stranke.

Zašto se Srpska napredna stranka toga plaši? Zato što se plaši da neće više moći protivzakonito da se finansira. Svi funkcioneri u ovoj zemlji dolaze iz političkih stranaka, i ako nauče u političkoj stranci da budu podložni korupciji, oni tu korupciju prenose i na državne organe.

Gospodo, dajte da uredimo političke stranke iz kojih svi dolazimo i da bude u svesti ljudi koji se nalaze u političkim strankama da ne mogu protivzakonito da se ponašaju. Nema protivzakonitog finansiranja političke kampanje, nema protivzakonitog finansiranja političke stranke. Milione evra iz sive zone trošite na političku kampanju, unosite protiv zakona u sredstva političkih stranaka. To su krivična dela. Ali, hajde da pođemo makar od toga da bude propisano u našim aktima da to nije dozvoljeno i da na taj način obrazujemo članove političkih stranaka.