Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Igor Bečić

Igor Bečić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, po Poslovniku.

Da, gospodine Dačiću, ali gospodin Jovanović insistira da govori pre vas.

Izvolite, gospodine Dačiću.
Molim vas, nemojte da dobacujete.
Zahvaljujem se, gospodine Dačiću.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, po dnevnom redu.

(Marko Đurišić, s mesta: Replika. Na šta ovo liči?)

Gospodine Martinoviću, samo momenat, čujem u sali nešto – ej, ej, ej i tako neke gestikulacije.

(Marko Đurišić, s mesta: Replika na izlaganje gospodina Dačića.)

Nemate pravo na repliku, ali daću vam reč.

Gospodine Đurišiću, izvolite.
Vreme, gospodine Đurišiću.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.

Izvolite.
Zahvaljujem se.

Gospodine Dačiću, želite reč? Izvolite.

Prvi potpredsednik Vlade, gospodin Ivica Dačić.
Molim vas. Dajte da…
Molim vas gospođice Jovanović, saslušajte gospodina Dačića.
Molim vas gospodine Dačiću, samo da vratimo ovu raspravu na temu, a to je izbor ministra odbrane. Molim vas.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, replika. Dva minuta.
Zahvaljujem.

Gospodine Dačiću, možete dobiti samo repliku, ako želite da replicirate gospodinu Martinoviću.
Zahvaljujem vam gospodine Dačiću.

Replika, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Zahvaljujem gospodine Martinoviću.
Pošto vidimo da ovo sada ne vodi ničemu, moraću da dam pauzu ako budete insistirali i dalje da…

(Zoran Babić, s mesta: Zašto?)

Zato što se u ovom trenutku javio gospodin Milićević. Ipak moramo da se vratimo na temu.

Ako smatrate poslanici da treba da govorim o ovoj temi, nije problem.

Izvolite gospodine Milićeviću.
Zahvaljujem.

Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.

Izvolite, gospođo Čomić.